Systemy operacyjne dla urządzeń przenośnych

Rozwój rynku przenośnych urządzeń przetwarzających jest stymulowany głównie transformacją środowisk korporacyjnych, zdążających w kierunku rozprzestrzenionego przedsiębiorstwa wirtualnego, z mobilną, geograficznie rozproszoną kadrą pracowniczą, wymagającą szybkiego i łatwego zdalnego dostępu do zasobów sieci.

Rozwój rynku przenośnych urządzeń przetwarzających jest stymulowany głównie transformacją środowisk korporacyjnych, zdążających w kierunku rozprzestrzenionego przedsiębiorstwa wirtualnego, z mobilną, geograficznie rozproszoną kadrą pracowniczą, wymagającą szybkiego i łatwego zdalnego dostępu do zasobów sieci.

Liczba i różnorodność urządzeń, które można podłączyć do , są duże:

- autonomiczne wyposażenie biura, takie jak kserokopiarki, drukarki;

- urządzenia wejściowe, takie jak kamery czy mikrofony;

- komputery ręczne, telefony komórkowe i pagery;

- urządzenia transakcyjne: od automatów do sprzedaży napojów do czytników kart kredytowych czy płatniczych;

- wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe i detektory stosowane w procesach technologicznych;

- systemy w budynkach inteligentnych (oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja itp.)

- urządzenia elektroniki komercyjnej - zabawki czy konsole gier itp.

Windows CE – zmiana strategii

Systemy operacyjne dla urządzeń przenośnych

Szacunkowe koszty posiadania PDA i PC w okresie rocznym

Wielki szum wokół Windows 2000 sprawia, że inny strategiczny system operacyjny Microsoftu ukierunkowany na przedsiębiorstwo - Windows CE pozostaje trochę w cieniu. Od jakiegoś czasu firma intensywnie pracuje nad ustawieniem Windows CE w pozycji systemu operacyjnego dla urządzeń innych niż PC, a pojawiających się w sieciach przedsiębiorstw w tej czy innej formie. Głównym powodem tego wydaje się fakt, iż urządzenia oparte na Windows CE nie upowszechniają się tak szybko na rynku konsumenckim. Microsoft zapewnia, że zwerbował już tysiące firm OEM, które mają tworzyć tzw. aplikacje pionowe (vertical applications) oparte na CE, a już teraz na rynku dostępnych jest ponad pół tysiąca aplikacji komercyjnych dla CE.

Microsoft reklamuje CE głównie jako platformę dla wbudowywanych urządzeń sieciowych wykonujących monitorowanie i sterowanie procesami; aplikacji pionowych, takich jak śledzenie bezprzewodowo połączonych punktów sprzedaży, urządzeń peryferyjnych i odchudzonych (thin) klientów podłączonych bezpośrednio do sieci korporacyjnej, a także komputerów ręcznych (handheld) podłączanych do sieci.

Jednak przyszłość Windows CE wydaje się stać pod znakiem zapytania. Wprowadzony w 1996 r. jako wielozadaniowy i graficzny system operacyjny, oparty na Win-32, zaprojektowany specjalnie dla aplikacji wbudowanych, CE został rzucony na szeroki rynek obejmujący niemal wszystko - od konsol gier, inteligentnych telefonów, do odtwarzaczy DVD, urządzeń domowych i ręcznych komputerów.

Wyniki nie były jednak zbyt oszałamiające. W 1999 r. dostarczono niespełna osiemset tysięcy urządzeń wyposażonych w Windows CE (wg danych Venture Development, instytucji badającej rynek). Aby mieć właściwą perspektywę, należy zauważyć, że dostawy Windows NT i 9x (wszelkiego rodzaju) w tym samym roku są szacowane na 100 milionów kopii (wg IDC). Microsoft wciąż nie może odnieść wielkiego sukcesu na rynku systemów wbudowanych i to mimo szerokiego poparcia ze strony producentów komputerów ręcznych - liczba sprzedanych na tym rynku kopii konkurencyjnego PalmOS jest prawie dwukrotnie wyższa.

Rynek, na którym oczekuje się największej ofensywy CE, to urządzenia przenośne - od jednostek wielkości palmtopów do prawie pełnych laptopów z dotykową (IDC nazywa takie urządzenia personal companions).

CE dzieli jednak duży dystans do PalmOS, lidera na kwitnącym rynku palmtopów, a prognozy krótkoterminowe są zdecydowanie niepomyślne dla Microsoftu. W 1998 r. PalmOS dzierżył 73 proc. rynku palmtopów w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy CE tylko 14 proc. W 1999 r. spodziewane wyniki były na poziomie 80 proc. dla PalmOS i tylko 13 proc. dla CE (wg przewidywań IDC). Według analityków IDC PalmOS wygrywa dlatego, że jest mniejszy i ma lepszą żywotność baterii niż urządzenia oparte na CE. Windows CE jest także dużo słabszy na polu, które IDC określa mianem vertical devices, prostych urządzeń ręcznych używanych do zdalnej rejestracji dostaw lub prowadzenia inwentaryzacji fabrycznych.

Chociaż udział Windows CE na tym rynku ma osiągnąć 9 proc. w 2002 r., to w 1999 r. był na poziomie zaledwie 2,1 proc.

Jedynym rynkiem, na którym CE dominuje z 91-procentowym udziałem, są komputery ręczne z klawiaturą. Niestety, jest to rynek zbyt mały, aby Microsoft mógł cieszyć się z odniesionego sukcesu. Ręczne komputery klawiaturowe uważane są przez niektórych analityków za mało użyteczne w wielu przypadkach, z wyjątkiem może odbierania poczty elektronicznej.


TOP 200