Systemy operacyjne dla urządzeń przenośnych

CE kontra NT?

Jednakże bardziej poważne wyzwanie dla CE może pojawić się nie ze strony konkurentów, ale wewnętrznych struktur Microsoftu. Wygląda na to, że w firmie istnieje silna konkurencja pomiędzy grupami związanymi z poszczególnymi systemami operacyjnymi. Microsoft wypuścił niedawno Windows NT Embedded - produkt, który podobnie jak CE jest ukierunkowany na nietradycyjne środowiska obliczeniowe, takie jak systemy fakturowania, systemy telekomunikacyjne, automatyzacja biur i urządzenia medyczne.

Posunięcie to tworzy atmosferę pewnego niepokoju, budząc podejrzenia, że któregoś dnia Microsoft może zastąpić CE uproszczoną wersją NT.

Przedstawiciele Microsoftu zapewniają co prawda, że firma pozostanie wierna CE na rynku komercyjnym, utrzymując, że CE obejmuje urządzenia klienckie, podczas gdy NT stronę serwerową. Według nich CE może zaspokoić różnorodne potrzeby całkowicie odmiennych rynków, na których konkuruje.

Środowisko projektowe zawiera bowiem konstruktora platform z ośmioma prekonfigurowanymi systemami. Można więc komponować różne zestawy modułów. Partnerzy OEM mogą tworzyć różnorodne środowiska, wybierając różne mechanizmy, tym samym umożliwiając wdrożenie CE w szerokim zakresie aplikacji komercyjnych.

CE jako system operacyjny odchudzonego klienta

Dostawcy sprzętu używają platformy CE dla implementacji odchudzonego klienta i urządzeń peryferyjnych podłączanych bezpośrednio do sieci. Firma Wyse Technology, dostawca terminali ekranowych, używa CE jako platformy dla Wyse Winterm 3000 - terminalu windowsowego, który jest podłączany jako klient do sieci NT lub systemów, na których pracuje MetaFrame firmy Citrix.

W opinii Wyse Windows CE jest dobrym, czystym środowiskiem wielozadaniowym dla małych urządzeń. Jednak Wyse nie używa CE w swoich sztandarowych produktach - terminalach sieciowych Winterm 5000 - ponieważ CE nie obsługuje Unixa i systemów operacyjnych mainframe.

Niedawno firma zapowiedziała opracowanie rozbudowanych terminali Windows, opartych na Windows NT 4.0 Embedded, jako oferty uzupełniającej dla klientów opartych na CE.

Unisys wybrała CE jako system operacyjny dla nowego skanera. Firma posiada już własny zespół projektowy NT i pisze aplikacje pod CE. Jednak nie może uzyskać od Microsoftu wyraźnej odpowiedzi na pytanie: kiedy do CE zostanie dołączona obsługa Token Ring - protokołu niezwykle ważnego dla klientów Unisys wywodzących się z instytucji finansowych. Chociaż Microsoft obiecał dodatkowe mechanizmy sieciowe i protokoły w bliżej nie sprecyzowanych przyszłych wersjach produktu, to brak jednoznacznej deklaracji nie pozwala budować na tym przyszłości. Mimo wszystko, wbrew tym obawom, Unisys i Wyse kontynuują projektowanie produktów używając CE.

CE jako wbudowany system operacyjny

Niektóre firmy stosują Windows CE w urządzeniach - specyficznych dla różnych gałęzi przemysłu - podłączanych przez sieć do korporacyjnej bazy danych. Ponieważ CE obsługuje takie samo środowisko programowe (Win32) jak inne systemy operacyjne Microsoftu, to jest możliwe zaprojektowanie aplikacji na NT i dołączenie jej do urządzenia CE. Jest to sposób doskonalszy od projektowania oprogramowania zagnieżdżonego w formie ściśle dostosowanej do miejsca zastosowania, pracującego również na dostosowanym jądrze systemu operacyjnego. Takie projektowanie oprogramowania dla tego rodzaju środowiska może być kosztowne, ponieważ każdy projekt musi zazwyczaj mieć swoje własne specjalistyczne narzędzia i procedury.

Chociaż CE nie jest być może wystarczająco szybki dla niektórych aplikacji czasu rzeczywistego, to Microsoft założył, że może być znaczącym dostawcą CE dla wielu zastosowań automatyki przemysłowej.

Pomimo niskiego udziału w tym rynku Microsoft nadal aktywnie promuje CE dla VAD (Vertical Application Devices) - różnego rodzaju ręcznych rejestratorów z różną techniką wprowadzania danych (rysiki, klawiatury dotykowe itp.), używanych przez działy sprzedaży, personel fabryczny i innych pracowników do zdalnego wprowadzania i pobierania danych. Główną zaletą CE jest możliwość używania łatwo dostępnych, standardowych narzędzi projektowych i technologii Windows, takich jak VisualBasic i ActiveX.


TOP 200