Światowe Forum Szerokopasmowe 2006

Ponad 100 wystawców prezentuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny rozwiązań i usług szerokopasmowych na odbywającym się w Paryżu Broadband World Forum Europe. Wśród najważniejszych technologii promowanych na forum znajdują się: IPTV (telewizja interaktywna), Quadruple Play (tzw. poczwórna usługa), VDSL2/ADSL2+ i WiMAX.

Imprezy z cyklu Broadband World Forum organizowane są od 2001 r. przez stowarzyszenie IEC (International Engineering Consortium). Tegoroczne forum, odbywające się w dniach 9-12 października zebrało ponad 100 wystawców. Wśród największych firm znajdują się zarówno operatorzy, jak i główni dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego na świecie (m.in. France Telecom, Siemens, Alcatel, Ericsson, Huawei, Cisco, Motorola, NEC, Nokia, AVM, Texas Instruments).

W tym roku wiele miejsca podczas odbywających się sesji wykładowych i prezentacji firmowych poświęcono technologiom multimedialnym (IPTV), usługom zintegrowanym (Quadruple Play) oraz rozwiązaniom łączącym sieci stacjonarne z mobilnymi (Fixed-Mobile Convergence). Według firmy analitycznej MRG (Multimedia Research Group) liczba użytkowników IPTV wzrośnie z 4,3 mln w 2005 r. do 36,8 mln w 2009 r. Prognozy Gartnera są podobne (48,8 mln użytkowników w 2010 r.). Dynamiczny rozwój czeka także technologie pozwalające budować sieci konwergentne (FMC), choć w tym przypadku zdania ekspertów są podzielone. Grupa Visiongain przewiduje, że obroty na rynku aplikacji i sprzętu do wdrażania idei Fixed-Mobile Convergence znacznie wzrosną w najbliższych latach i wyniosą w 2009 r. 74 mld USD. Tymczasem w mniej optymistycznym tonie wypowiadają się specjaliści Yankee Group oraz inni eksperci.

Od rynkowej akceptacji rozwiązań FMC (opartych na uniwersalnej platformie IP Multimedia Subsystem) zależeć może przyszłość tzw. usług poczwórnych (Quadruple Play), skupiających w jednej ofercie głos, mobilność, przesyłanie obrazów i danych. Może być to szczególnie ważne dla operatorów sieci komórkowych, z którymi chcą konkurować operatorzy sieci kablowych (w dostępie i usługach szerokopasmowych). Na paryskiej konferencji Broadband World Forum swoje zaawansowane prace nad praktycznym wdrażaniem usługi poczwórnej zaprezentuje m.in. spółka Comverse, zajmująca się dostarczaniem treści i usług dodanych dla operatorów.

Oprócz technologii multimedialnych na BBWF zostaną poruszone kwestie związane z globalnymi trendami na rynku telekomunikacyjnym, takimi jak: konsolidacja zasobów operatorów (przejęcia, akwizycje działów), bezpieczeństwo nowych technologii, wzrastające znaczenie mobilności i coraz większe znaczenie dostarczanych treści oraz serwisów (w przeciwieństwie do malejącego zainteresowania samymi technologiami dostępowymi). Wykłady i prezentacje będą omawiały m.in.: rozwój usług i aplikacji opartych na VDSL2 (Very high bit rate DSL) i ADSL2+ (Asynchronous DSL), sposoby zarządzania IP-DSLAM (multipleksery DSL), MPLS (wieloprotokołowe przełączanie etykiet) czy nowe technologie optycznego przesyłania danych (802.3ah OAM). Osobny rozdział imprezy zostanie poświęcony technologii WiMAX (wystawa towarzysząca).