Strojenie głosu przez IP

W tym roku po raz pierwszy sprzedaż serwerów komunikacyjnych IP przekroczy sprzedaż central PBX. Według Gartnera już w 2006 r. central IP będzie na świecie zainstalowanych więcej niż tradycyjnych. Także w Polsce IP zaczyna dochodzić do głosu - przekonują dostawcy i integratorzy. Jak przygotować swoją sieć do przesyłania głosu?

W tym roku po raz pierwszy sprzedaż serwerów komunikacyjnych IP przekroczy sprzedaż central PBX. Według Gartnera już w 2006 r. central IP będzie na świecie zainstalowanych więcej niż tradycyjnych. Także w Polsce IP zaczyna dochodzić do głosu - przekonują dostawcy i integratorzy. Jak przygotować swoją sieć do przesyłania głosu?

Jako główny powód przejścia na rozwiązania telefonii IP, najczęściej jest podawane zainteresowanie nowymi możliwościami, jakie daje ta technologia. Dlatego wiele firm decyduje się na wymianę tradycyjnych systemów telefonicznych, nawet tych nieprzestarzałych. Często migracja do nowej technologii odbywa się przy okazji zmiany lokalizacji i związanej z tym wymiany infrastruktury telekomunikacyjnej lub rozszerzaniu zakresu działania.

Na rynkach amerykańskim i zachodnioeuropejskim ponad 40% firm zatrudniających powyżej 500 pracowników już rozpoczęło wdrażanie systemów telefonii IP.

Telefonia IP znalazła już swoje trwałe miejsce również na polskim rynku. W ciągu ostatniego roku Cisco sprzedało w Polsce więcej telefonów IP niż przez wszystkie poprzednie lata łącznie. Również prognozy na ten rok są bardzo dobre. Spodziewamy się, że w najbliższym okresie największe zapotrzebowanie na rozwiązania telefonii IP będzie pochodzić z administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej. Głównym motorem zmian jest bowiem konieczność przystosowania struktur administracyjnych do współpracy z Unią Europejską oraz - paradoksalnie - ograniczenia budżetu państwa, co zmusza do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-finansowych, w tym outsourcingu - twierdzi Jacek Kuźmicki, dyrektor ds. współpracy z administracją publiczną na Europę Środkową, Cisco Systems.

To, że przełom w Polsce już nastąpił, potwierdza Piotr Kedra, konsultant ds. integracji głosu i danych w Solideksie: Dane dotyczące sprzedaży w Polsce telefonów dla firm mówią, że sprzedano więcej telefonów IP niż tradycyjnych telefonów systemowych. Klienci w większości przypadków mają nowoczesne sieci, tak że modernizacja ich do poziomu pozwalającego na obsługę połączeń głosowych (QoS, przepustowość) nie jest wielkim problemem. Przyznaje jednak, że nie jest to najłatwiejszy rynek, ciągle bardzo mocno trzymają się czołowi producenci tradycyjnych central PBX.

Rozwiązania Telefonii IP najlepiej spełnią swoje zadania, pokazując przy okazji pełnię swoich zalet w przypadku firm rozproszonych z dużą liczbą oddziałów. Bardzo często klienci biorą te rozwiązania pod uwagę także przy wymianie central PBX czy tworzeniu nowych oddziałów i placówek.

Czy trzeba wyrzucić centralę PBX?

Firmy, takie jak 3Com czy Cisco, które do tej pory nie produkowały central telefonicznych, oferują urządzenia lub oprogramowanie, które zastępują dotychczasowe PBX-y. Jednak producenci sprzętu telekomunikacyjnego, np. Avaya, Alcatel, Siemens czy Nortel i inni dostawcy tradycyjnych central, oferują karty dodające obsługę transmisji IP do swoich tradycyjnych systemów. Dzięki nim można uzyskać częściową lub pełną funkcjonalność serwera telekomunikacyjnego IP.

Wymagania i potrzeby klientów są zbliżone - najważniejsza jest gwarancja poczynionych dotychczas inwestycji poprzez wykorzystanie istniejących systemów i pełna z nimi zgodność - twierdzi Marcin Szczepański, solution consultant w Damovo Polska. - Głównymi kryteriami są możliwość rozbudowy używanego systemu głosowego oraz obsługa tradycyjnych aparatów telefonicznych. Dlatego na rynku telefonii IP, obok typowych rozwiązań IP PBX, bardzo ważną rolę odgrywają rozwiązania IP-enabled PBX. Szacuje się, że sprzedaż obu typów rozwiązań będzie rosła kosztem tradycyjnych central telefonicznych.

Na konieczność, ale i potrzebę koegzystencji dwóch światów telefonii zwraca uwagę Jarosław Skobejko, dyrektor departamentu rozwoju, marketingu i wspomagania sprzedaży, Alcatel Polska: Z punktu widzenia dostawców rozwiązań VoIP osiągnięcie sukcesu rynkowego wymaga spełnienia specyficznych wymagań klienta łącznie z możliwością obsługi kombinacji różnych typów telefonii, np. wykorzystującej czysty protokół IP, systemy dualne TDM/IP czy tradycyjną sieć TDM. Natomiast od strony firm zdecydowanych na wykorzystanie telefonii IP, wymagania względem dostawców powinny koncentrować się wyłącznie na strategii wdrożenia rozwiązania VoIP.


TOP 200