Sposób na łącze

O tym, jak firma może podłączyć się do Internetu, decyduje jej lokalizacja. W aglomeracjach można przebierać w ofertach. W mniejszych miastach przedsiębiorcy często bywają skazani na jednego dostawcę.

O tym, jak firma może podłączyć się do Internetu, decyduje jej lokalizacja. W aglomeracjach można przebierać w ofertach. W mniejszych miastach przedsiębiorcy często bywają skazani na jednego dostawcę.

Jeszcze co najmniej przez kilka lat podstawowym sposobem na korzystanie z Internetu przez użytkowników prywatnych i małe firmy będzie dostęp wdzwaniany, tzw. dial-up. Standardy rynkowe ustanowiła Telekomunikacja Polska, oferując numer dostępowy 020 21 22 (płaci się jak za lokalną rozmowę telefoniczną). Do niedawna TP miała prawie 100% udziału w tym rynku, bo większość usługodawców internetowych nie była w stanie konkurować z wielkim operatorem. Na szczęście sytuacja dość szybko się zmienia. Ze względu na wzrost liczby umów międzyoperatorskich również abonenci TP mogą dzwonić na różne numery dostępowe, za pośrednictwem których Internet jest dostarczany im przez innego operatora. Czasem pozwala to na uzyskanie drobnych oszczędności. Istotnych różnic w opłatach za Internet mogą oczekiwać jedynie abonenci tych operatorów stacjonarnych, którzy w swoich ofertach mają korzystne pakiety ryczałtowe. Skorzystanie z ryczałtu wymaga jednak aktywności ze strony użytkownika - to on musi się zwrócić do operatora.

W zależności od jakości abonenckiej linii telefonicznej za pośrednictwem połączeń dial-up osiąga się prędkości transmisji do 56 Kb/s. Taki dostęp wystarcza firmie, która z Internetu korzysta sporadycznie, nie więcej niż 2 godz. dziennie. Przy intensywniejszym wykorzystaniu Internetu opłaca się przejście na bardziej zaawansowane rozwiązania.

ISDN wciąż na chodzie

Sposób na łącze

Jak się połączyć - Dial-up

Jeśli przedsiębiorcy chodzi nie tylko o zapewnienie dostępu do Internetu, ale również o rozszerzenie możliwości systemu telefonicznego, nadal godną rozważenia ofertą wydają się usługi ISDN świadczone przez kilku operatorów stacjonarnych. W połączeniach internetowych ISDN można osiągnąć prędkość transmisji do 128 Kb/s przy stosunkowo niewielkim koszcie, ale trzeba liczyć się z koniecznością zakupu nowej infrastruktury, w tym terminala ISDN za kilkaset złotych. Nie ma jednak wątpliwości, że ISDN jest od strony technologicznej usługą mocno zaawansowaną wiekowo i raczej nie będzie intensywnie rozwijana przez operatorów.

Z dostępem ISDN w ofercie TP istnieje jeszcze inny problem polegający na tym, że użytkownik napotyka nieoczekiwane kłopoty, gdy chce zamienić tę usługę na szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. Neostradę). Przynajmniej do niedawna sytuacja wyglądała tak, że z reguły odmawiano zamiany ISDN na łącza szerokopasmowe, TP zależało bowiem na pozyskaniu klientów na ISDN, podczas gdy na dostęp szerokopasmowy operator i tak miał nadmiar chętnych. Nie ma natomiast w ofercie TP dostępu szerokopasmowego z zastosowaniem linii ISDN (choć od strony technicznej jest to możliwe do realizacji). Sytuacja może się jednak zmienić ze względu na obecną akcję promocyjną dostępu szerokopasmowego w TP.

Sposób na łącze

Jak się połączyć - ISDN

Usługi szerokopasmowe (broadband), polegające na wykorzystaniu telefonicznego łącza abonenckiego do udostępniania Internetu o dużej przepustowości (od 256 Kb/s), są pod wieloma względami bardziej atrakcyjną ofertą niż ISDN. Przede wszystkim nie płaci się za czas połączenia. Wysokość abonamentu nie zależy również od liczby transmitowanych danych. Połączenie jest stałe, co oznacza, że Internet jest dostępny w każdej chwili bez potrzeby dodzwaniania się, a w konsekwencji poczta elektroniczna nie musi czekać na serwerze usługodawcy internetowego, aż zostanie pobrana, lecz jest natychmiast przesyłana do komputerów w firmie.

Polska pod względem dostępnoś-ci usług szerokopasmowych jest daleko w tyle za krajami rozwiniętymi. Usługa SDI (Szybki Dostęp do Internetu), obecna w ofercie Telekomunikacji Polskiej już od kilku lat, teraz powoli wycofywana, nie była tak naprawdę dostępem szerokopasmo-wym. Przepustowość ograniczona do 115 Kb/s lokowała SDI mniej więcej na tym samym poziomie co zryczałtowany ISDN.

Neodostęp dla mas

Wprowadzanie usługi Neostrady, czyli prawdziwego dostępu szerokopasmowego (prędkość transferu danych do 512 Kb/s w stronę do użytkownika), trwało długo ze względu na problemy techniczne. TP udało się jednak je przezwyciężyć, zaś Neostrada jest oferowana na coraz szerszą skalę.


TOP 200