Sposób na łącze

Neostrada jest obecna w ponad 850 miejscowościach, zaś 68% abonentów TP znajduje się w zasięgu tej usługi, przy czym na terenie 6 aglomeracji jest to aż 90% abonentów (oczywiście, zawsze mogą się pojawić problemy z brakiem dostępności wolnych urządzeń w centrali, ale według obietnic przedstawicieli TP oczekiwanie w takim przypadku nie powinno trwać dłużej niż miesiąc). Do tego Neostrada jest oferowana na coraz korzystniejszych warunkach cenowych.

Sposób na łącze

Jak się połączyć - ADSL

Niedawną wakacyjną promocję Neostrady zastąpiła nowa, znacznie bardziej atrakcyjna, obowiązująca we wrześniu i październiku. Neostradę można zainstalować już za złotówkę i do tego testować ją przez 30 dni. Po podpisaniu rocznej umowy, usługa ta kosztuje miesięcznie jedynie 149 zł brutto. Co więcej, zestaw Neostrady może być kupiony w sklepie bądź dostarczony abonentowi przez kuriera (samodzielna instalacja zestawu pozwala na uruchomienie tej usługi w ciągu 5 dni - potrzebny jest jedynie telefoniczny kontakt z biurem obsługi klienta).

Intensywna promocja ma na celu uzyskanie lawinowego przyrostu liczby użytkowników usług szerokopas-mowych TP. Operator chciałby do końca roku podłączyć do Neostrady 270 tys. abonentów. Powstały w ten sposób ruch trzeba dalej rozprowadzić łączami zmodernizowanej sieci szkieletowej Polpak i łączami zagranicznymi o pojemności ok. 7,5 Gb/s. W ten sposób, tak jak obecnie przy dostępie dial-up, Telekomunikacja Polska stanie się dominującym dostawcą Internetu szerokopasmowego.

DSL biznesowy

Internet DSL, usługa przeznaczona dla firm, jest znacznie droższy niż Neostrada (po wrześniowej obniżce miesięczny abonament kosztuje 249 i 499 zł, odpowiednio za łącze o przepustowości "do użytkownika" 512 Mb/s i 1 Mb/s). Internet DSL ma jednak tę przewagę nad Neostradą, że użytkownik otrzymuje do 5 swoich stałych adresów IP (co jest bardzo istotne, gdy firma chce oferować usługi za pośrednictwem Internetu) oraz adres w domeniehttp://www.internetdsl.pl . Klient otrzymuje również podstawowy pakiet bezpieczeństwa sieciowego, który może zostać dodatkowo rozbudowany (za 149 zł miesięcznie), co zwalnia go z konieczności instalacji własnej zapory firewall i oprogramowania antywirusowego.

Sposób na łącze

Jak się połączyć - Łącze stałe

Wbrew przekonaniu części użytkowników nieprawdą jest, że dostępność Internet DSL oznacza, iż z Neostrady nie mogą korzystać podmioty gospodarcze. "Nie ma takich ograniczeń. Neostrada jest tylko jedną z pozycji w naszym portfolio usług - przy sprzedaży dla abonentów zarówno prywatnych, jak i biznesowych" - mówi Mariusz Gaca, dyrektor Pionu Multimediów w Telekomunikacji Polskiej. O ile jednak Internet DSL może służyć do dołączania lokalnych sieci komputerowych, o tyle formalnie Neostrady nie wolno współdzielić między kilku użytkowników - instalacja powinna być ograniczona do jednego abonenta.

Obecnie z Internet DSL korzysta ok. 11 tys. użytkowników (w sumie TP ma 60 tys. klientów usług ADSL). "Szacujemy, że wśród wszystkich polskich firm chętnych do skorzystania z usług szerokopasmowych może być maksymalnie 70 tys. podmiotów" - twierdzi Mariusz Gaca. TP kieruje ofertę Internet DSL głównie do firm zatrudniających 10-50 pracowników.

TP prowadzi testy nowych typów modemów do swoich usług szerokopasmowych ADSL. Są to rozwiązania bazujące na technologii Ethernet (pozwalają na łatwą integrację lokalnych sieci komputerowych z usługą Neostrady), jak również modemy bezprzewodowe (umożliwiające uruchomienie przez abonenta sieci bezprzewodowej o ograniczonym zasięgu). W marcu 2004 r. TP powinna rozbudować towarzyszące Neostradzie usługi hostingu. Obecnie to tylko prosta dzierżawa miejsca na serwerze - w przyszłości użytkownicy będą mogli korzystać z dostarczonych narzędzi (np. interfejsów baz danych) do prostego administrowania swoimi danymi.


TOP 200