Skrzydła dla przedsiębiorczych

Niewielka, innowacyjna, polska firma, poszukująca pieniędzy na rozwój ma wiele możliwości uzyskania wsparcia i dofinansowania swoich działań.

Adres do pieniędzy

Listę inkubatorów technologicznych, sieci "aniołów biznesu" i programów unijnych oferujących dofinansowania przedsięwzięć innowacyjnych można znaleźć na stronie polskietechnologie.pl, utrzymywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista akademickich inkubatorów przedsiębiorczości znajduje się pod adresem inkubatory.pl.

Informacje na temat dofinansowania unijnego można znaleźć pod adresem www.web.gov.pl.

Stwierdzenie, że pieniądze są, a tylko dobrych pomysłów brakuje, jest już truizmem. Oczywiście, nadal trzeba się wysilić podczas pisania wniosku, niezależnie od tego do kogo byłby on skierowany, ale istniejące obecnie programy i inicjatywy stwarzają szereg możliwości ubiegania się o wsparcie innowacyjnych projektów. Do zagospodarowania są fundusze w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz działania 3.1, dzięki któremu powstają wciąż nowe inkubatory przedsiębiorczości i innego rodzaju instytucje wspierające finansowo rozwój przedsiębiorczości. Są także pieniądze na start dla osób uruchamiających działalność gospodarczą, są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów oraz oferta parków naukowo-technologicznych. Są, poza tym, konkursy przeprowadzane regularnie przez duże koncerny technologiczne. Ludzie z pomysłami mają naprawdę w czym wybierać.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

Umożliwiają osobom do 30 roku życia sprawdzenie swojego pomysłu na biznes bez ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Największym plusem współpracy z nimi jest możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej bez konieczności zakładania własnej firmy i wynajmowania lokalu. Na polskich uczelniach działa ponad 30 inkubatorów, które oferują rozliczenia księgowe i finansowe, porady prawne, pomoc przy ubieganiu się o bezzwrotne dotacje i pożyczki. Organizują "Konkurs na biznesplany" (w pięciu edycjach zgłoszono ponad 2,5 tys. pomysłów) i koordynują programy promowania postaw przedsiębiorczych. Obecnie funkcjonuje w nich ok. 900 firm. Z każdego w każdym miesiącu "wylęga się" kilka małych przedsiębiorstw. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nie selekcjonują i nie weryfikują pomysłów przedsiębiorców, którzy chcą schronić się pod ich skrzydłami. Ich pomoc może wydawać się nieznacząca, ale dla wielu młodych osób to niewielkie wsparcie jest wystarczające, by nie zniechęcić się od razu na starcie.

Dotacje unijne z pierwszej ręki

Przedsiębiorstwa, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, mogą dziś liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet ponad 500 tys. złotych. Dofinansowanie na wdrażanie projektów business-to-business można otrzymać ze środków dostępnych w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie może dostać mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który dokonuje nowej inwestycji i zawarł umowy o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Na działanie 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w formie bezzwrotnej pomocy w okresie 2007-2013 przeznaczono 460 mln euro. Wysokość wsparcia może wynosić do 85% wydatków kwalifikowanych. Kolejne transze dofinansowania wypłacane są w formie refundacji środków zainwestowanych w projekt przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może jednorazowo wystąpić o wypłacenie części dofinansowania (do wysokości 30% wartości projektu) w formie zaliczki. Maksymalny okres wsparcia wynosi 24 miesiące.

Dofinansowanie ze środków dostępnych na działanie 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" można otrzymać na wdrażanie innowacyjnych e-usług. Na program przeznaczono w formie bezzwrotnej pomocy w latach 2007-2013 390 mln euro. Wparcie może być udzielone mikro- lub małemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność nie dłużej niż 12 miesięcy w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Firmy, które otrzymają wsparcie, mogą otrzymać zwrot do 85% wydatków kwalifikowanych. Wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 20 tys. złotych i nie wyższa niż milion złotych. Dotacja wypłacana jest w transzach w formie refundacji. Przedsiębiorca może jednorazowo wystąpić o zaliczkę w wysokości nie przekraczającej 30% wartości projektu. Dotacja może być wypłacana przez okres nie przekraczający dwóch lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200