Skrzydła dla przedsiębiorczych

Do tej pory dotacje w ramach działania 8.1 otrzymały m.in. takie przedsięwzięcia jak: społecznościowy portal e-usług kosmetologicznych, internetowy serwis turystyczny, centrum e-edukacji informatycznej dla osób niewidomych i niedowidzących, serwis gier na urządzenia mobilne, lokalne portale informacyjno-społecznościowe, serwis internetowy prezentujący promocje, serwis e-learningowy umożliwiający nauczanie muzycznych przedmiotów teoretycznych, wdrożenie usługi e-płatności za pomocą cyfrowych bonów towarowych, serwis aukcyjny wspierający cele charytatywne, giełda usług tłumaczeniowych. Dostępna na stronach PARP lista dofinansowanych podmiotów jest naprawdę długa, a opowieści o tych, którzy uzyskali dofinansowanie, nie należą do kategorii "miejskich legend".

Venture capital

460 mln euro

przeznaczono na wsparcie w formie bezzwrotnej pomocy w okresie 2007-2013 w ramach działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Ci, którzy mają już dobrze przemyślany pomysł na biznes i duże aspiracje, mogą ubiegać się o dofinansowanie przez instytucje będące skrzyżowaniem funduszu venture capital i inkubatora przedsiębiorczości. Są to instytucje prywatne lub finansowane w ramach działania 3.1 PO IG "Inicjowanie działalności innowacyjnej", dysponujące zazwyczaj funduszem na poziomie ok. 20 milionów złotych, do zainwestowania w ciągu trzech lat.

Jedną z takich instytucji jest Trinity AdVenture. Inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia internetowe i mobilne na etapie pomysłu i prototypu, nie wymagając od pomysłodawców wkładu własnego i doświadczenia w biznesie. Pozytywna ocena pomysłu jest pierwszym krokiem do powołania spółki, w której udziały obejmują pomysłodawca i Trinity AdVenture. Każde przedsięwzięcie może zostać dofinansowane kwotą w maksymalnej wysokości 200 tys. euro. Fundusz zatrudnia 16 osób z doświadczeniem w firmach doradczych i spółkach giełdowych zajmujących się e-commerce. Osoby te oceniają i pilotują kolejne przedsięwzięcia. Na etapie preinkubacji są w tej chwili trzy pomysły; fundusz czeka na zgodę PARP-u na wejście kapitałowe. "Planujemy przeprowadzenie w przyszłym roku kampanii medialnej zachęcającej do zgłaszania innowacyjnych projektów i mamy nadzieję, że będziemy mieli w czym wybierać, choć już dziś wybór jest spory" - mówi Bartłomiej Knichnicki, wiceprezes zarządu Trinity AdVenture.

390 mln euro

przeznaczono na dofinansowanie w formie bezzwrotnej pomocy w latach 2007-2013 wdrażania innowacyjnych e-usług w ramach działania 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Na nowe projekty z obszaru technologii informatycznych i mobilnych, biotechnologii, telemedycyny i energii odnawialnej czeka również, finansowany w ramach działania 3.1, inkubator Science2Business. Jego celem jest pomoc polskim naukowcom, inżynierom i pomysłodawcom w komercjalizacji pomysłów, zabezpieczaniu własności intelektualnej i rozwoju firm. Autorzy innowacji otrzymają dostęp do infrastruktury umożliwiającej testy i prototypowanie oraz do sieci ekspertów branżowych. Powstałe firmy mają szansę na dofinansowanie w wysokości do 200 tys. euro i pomoc w pozyskaniu dalszych funduszy.

Instytucji takich jak Trinity AdVenture czy Science2Business jest dziś sporo i systematycznie powstają nowe.

Szansa w konkursie

Młoda, poszukująca finansowania firma o odpowiednim profilu technologicznym i przychodach nie przekraczających 500 tys. dolarów rocznie, działająca na rynku nie dłużej niż trzy lata, może próbować zdobyć pieniądze i kontakty uczestnicząc w programach wspierania przedsiębiorczości inicjowanych przez duże korporacje, takie jak np. Microsoft. W ramach projektu BizSpark umożliwia on młodym, polskim firmom technologicznym, wytwarzającym oprogramowanie uzyskanie darmowych licencji na swoje wybrane produkty, takie jak Windows Server czy Visual Studio. Program BizSpark stwarza możliwość nawiązania kontaktu z inkubatorami, inwestorami, doradcami, agencjami rządowymi i firmami oferującymi usługi hostingowe.


TOP 200