SIP – przyszłość komunikacji zintegrowanej

Protokół SIP zrewolucjonizował mechanizmy komunikacji. Obecnie jest powszechnie wykorzystywany do zapewnienia komunikacji głosowej, połączeń wideo, konferencji, wewnętrznej komunikacji IM czy funkcji sprawdzania dostępności. Session Initiation Protocol stanowi także idealne rozwiązanie integracji urządzeń BYOD z mechanizmami wewnętrznej komunikacji.

Session Initiation Protocol jest protokołem sygnalizacji stosowanym do zestawiania połączeń komunikacyjnych, typowo głosowych czy wideo. Połączenia są zestawiane poprzez sieć IP z wykorzystaniem protokołu UDP lub TCP. W większości wdrożeń SIP zwykle korzysta z protokołu UDP. Możliwe jest zestawienie połączeń pomiędzy dwoma lub więcej uczestnikami połączenia. SIP wyłącznie zestawia połączenie, dane (głos/wideo) przeważnie przesyłane i kontrolowane są za pomocą protokołu RTP (Real Time Protocol).

SIP wykorzystuje trzy podstawowe części adresu, w celu zlokalizowania punktu końcowego. Parametr SIP URI określa naszą tożsamość w SIP. Adres SIP URI może zawierać numer telefonu, MAC adres, nazwę – przykładowo [email protected]. Parametr Contact Address zawiera informacje o punkcie końcowym oraz lokalizacji – przykładowo [email protected], gdzie 10.10.10.1 jest adresem IP punktu końcowego. Media Address jest parametrem wskazującym odbiorcę danego strumienia.

Pierwszym etapem pracy SIP jest rejestracja punktu końcowego do serwera SIP (SIP Proxy). Rejestracja przebiega pomiędzypunktem końcowym SIP (przykładowo telefonem sprzętowym lub programowym) a serwerem SIP, udostępnianym przez dostawcę usług. Pierwszym krokiem jest wysłanie przez punkt końcowy komunikatu SIP Register do serwera SIP dostawcy. Komunikat zawiera parametry kontaktowe użytkownika. Serwer wysyła zapytanie o uwierzytelnienie. Jeżeli otrzyma poprawną parę danych (ID użytkownika i hasło), wysyła odpowiedź 200 OK. Rejestracja jest okresowo uaktualniania, w celu poinformowania serwera SIP o miejscu przesyłania komunikatów Invite do punktu końcowego.

SIP zestawia i zarządza strumieniami poprzez protokół IP, pracując w modelu zapytanie-odpowiedź. Proste zestawienie połączenia SIP rozpoczyna się od wysłania komunikatu Invite. W rezultacie wymiany komunikatów dotyczących negocjacji (Ringing 180, 200 OK, ACK), zestawiana jest dwukierunkowa sesja głosowa. Wykorzystywane są do tego celu parametry: User Location (określa, gdzie znajduje się system końcowy wykorzystywany do rozmów), User Availability (określa zdolność punktu końcowego do odebrania rozmowy), User Capabilities (definiuje parametry wykorzystywane do przeprowadzenia rozmowy), Session Setup (ustanowienie parametrów sesji dla obu końców), Session Management (usługi typu przekierowanie, zakończenie, modyfikacja sesji). Strumienie głosowe RTP są przesyłane bezpośrednio pomiędzy punktami końcowymi. Sesja jest zakończona komunikatami BYE i 200 OK.

Na podstawie wymiany tekstowych komunikatów SIP przeprowadzane są procesy umożliwiające uruchomienie różnych funkcjonalności komunikacyjnych, w tym zaawansowanych opcji zintegrowanej komunikacji.

TANIA I EFEKTYWNA TELEFONIA IP

SIP Trunk to rozwiązanie eliminujące konieczność połączeń z publiczną siecią telefonii poprzez łącza cyfrowe, przykładowo ISDN PRI (Primary Rate Interfaces) czy BRI (Basic Rate Interfaces). SIP Trunk realizuje połączenia z siecią publiczną telefonii poprzez połączenie centrali telefonicznej organizacji z dostawcą usług poprzez IP. W przypadku SIP Trunk dane, wideo i glos mogą być przesyłane przez jeden kanał komunikacyjny IP w tym samym czasie, co oznacza mniejsze koszty tego procesu, zwiększoną pojemność w stosunku do tradycyjnych analogowych lub cyfrowych linii. To także dobra forma migracji z tradycyjnych sieci PSTN do systemów zunifikowanej komunikacji.

SIP Trunk w większości przypadków służy do połączeń centrali telefonicznych – organizacji i operatora. Sygnalizacja i głos są przesyłane poprzez internet. SIP Trunk może pracować nie tylko jako niezależne połączenie do PSTN, ale również jako uzupełnienie łączy ISDN. Uruchomienie połączenia SIP Trunk będzie wymagało posiadania centrali telefonicznej wspierającej protokół IP z obsługą SIP. Jeżeli organizacja wykorzystuje starszy typ centrali, może także posłużyć się bramką SIP Trunk, zamieniającą połączenie na technologię ISDN. SIP Trunk ma przewagę nad cyfrowymi łączami ISDN umożliwiającą uruchomienie właściwie nieograniczonej liczby kanałów rozmównych

na danym łączu.

SIP – przyszłość komunikacji zintegrowanej

Operatorskie SIP Trunk można wykorzystywać w miejscu występowania łączy cyfrowych ISDN. Połączenie PSTN w określonej organizacji zazwyczaj zawiera łącze ISDN PRI/BRI, trunki, łącza E1. Przykładowo łącze E1 zawiera 30 slotów, co pozwala prowadzić 30 rozmów jednocześnie. W przypadku ISDN zasoby są często przydzielane nadmiarowo, ale opłaty wnoszone są za rezerwację zasobów, nie faktyczne wykorzystanie zasobów. Istnieje możliwość zredukowania liczby slotów, ale nie zawsze będzie to dostępne rozwiązanie. Operatorski SIP Trunk jest efektywniejszy niż połączenia PSTN, ponieważ płacimy tylko za usługi, które wykorzystujemy. Często spotykane są rozwiązania hybrydowe, gdzie tradycyjny ISDN służy do obsługi rozmów przychodzących. Rozmowy wychodzące w tym modelu są realizowane przez połączenie SIP Trunk. Zapewnia to wysoki stopień redundancji telefonii. Jedynym problemem przy wykorzystaniu łączy SIP Trunk jest konieczność zagwarantowania odpowiedniej przepustowości do internetu. Warto jednak podkreślić, że brak rozmów w danym czasie oznacza zwolnienie zasobów na potrzeby łączności poprzez internet.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200