Rynek reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wart jest prawie 1,6 mld złotych!

Badanie IAB AdEx za 2010 rok, którego wyniki poznaliśmy na konferencji adStandard 2011 link or like, wskazuje na utrzymywanie się dwucyfrowego trendu wzrostowego wydatków na reklamę online. Wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wyniosła 1 578 mln zł, czyli 204 mln więcej niż w 2009 r.

Wyniki badania IAB AdEx przeprowadzonego dla IAB Polska przez firmę doradczą PwC wskazują na 17% wzrost wydatków na reklamę online w 2010 roku w porównaniu do roku ubiegłego. Wśród wszystkich typów reklamy internetowej największy wzrost zanotowała reklama wideo (155%).

Według raportów IAB AdEx z dwóch ostatnich lat, analiza porównawcza wydatków w poszczególnych kwartałach potwierdza tendencję wzrostową wartości rynku reklamy internetowej.

Zobacz również:

  • AI sercem pecetów

Od drugiego kwartału 2010 obserwowano dwucyfrowe wzrosty w porównaniu do analogicznych okresów 2009 roku. Jednocześnie ostatni kwartał był znów najwyższy w skali roku, co potwierdza obserwowaną już wcześniej sezonowość.

Rynek reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wart jest  prawie 1,6 mld złotych!

Wśród typów reklamy internetowej wciąż króluje Display

"Dynamika wzrostu rynku reklamy online, choć w ujęciu procentowym nie jest aż tak imponująca jak 2-3 lata temu, i tak oznacza, że około 60 procent całego wzrostu na rynku mediowym w Polsce zostało wypracowane przez Internet. Można więc śmiało powiedzieć, że Internet jest w tej chwili ‘koniem pociągowym’ dla całej branży reklamowej i mediowej w Polsce. Cieszy też fakt, że wreszcie sprawdzają się prognozy dotyczące ogromnego potencjału drzemiącego w reklamie wideo w sieci, wzrost o 155 procent w ciągu 2010 roku robi ogromne wrażenie." - powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Piotr Kowalczyk Prezes IAB Polska, podczas konferencji adstandard 2011 komentuje wyniki IAB AdEX 2010

Rosną wydatki na reklamę online

Rynek reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wart jest  prawie 1,6 mld złotych!

Wydatki na reklamę online wzrosły w 2010 roku o 204 mln zł

Spośród podstawowych typów reklam, najważniejszym kanałem pozostała reklama graficzna z 45% udziałem w rynku. Na drugim miejscu uplasował się marketing w wyszukiwarkach - SEM (30%), którego udział w rynku wzrósł o 4 punkty procentowe. Ogłoszenia także zanotowały wzrost i w 2010 roku osiągnęły 17% udział w rynku. Reklama e-mail utrzymuje się na tym samym poziomie (6% rynku).

Istotną informacją dla branży jest także ponad dwukrotny wzrost udziałów reklamy wideo z 1% do 2,2%. Wzrost udziałów ‘wideo’ w reklamie display jest jeszcze bardziej wyraźny - z 2 do 5%. Wydatki na reklamę behawioralną balansują w granicach 1% (ten typ reklamy internetowej jest raportowany w badaniu IAB AdEx od 2010 roku). Reklama efektywnościowa (model CPA) miała w 2010 roku ponad 9% udziału w rynku.

Wydatki na reklamę online w podziale na sektory

Sektorami generującymi największy przychód były finanse, telekomunikacja oraz motoryzacja - prawie 40% wydatków na reklamę online. Dobra szybko zbywalne, zgrupowane na podstawie powyższej klasyfikacji, stanowią łącznie niemal jedną siódmą (14%), podczas gdy dobra trwałe ponad dwukrotnie więcej (36%). Struktura wydatków w sektorach produktowych od zeszłego roku się wiele nie zmieniła. Zauważalny jest stały wzrost wydatków na dwie popularne kategorie dóbr szybko zbywalnych - żywność i kosmetyki.

Informacje o badaniu:

Rynek reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wart jest  prawie 1,6 mld złotych!

Sektory mające największy udział w rynku to finanse, telekomunikacja i motoryzacja

IAB AdEx jest projektem cyklicznym służącym do badania wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.

Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności dotyczy to wielkości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska.

Rynek reklamy internetowej w Polsce w 2010 roku wart jest  prawie 1,6 mld złotych!

W badaniu wzięło 29 biur sprzedaży reklam

Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

Niniejszy raport zawiera dane za cały rok 2010 (29 uczestników, uwzględniając korektę zafakturowanych wydatków zaraportowanych w kwartałach wcześniejszych) oraz porównania historyczne. Ankiety zebrano w dniach 4 lutego -1 marca 2011.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200