Rynek pracy: wielu zatrudni, niewielu zwolni

Jak wynika z czwartego, międzynarodowego badania ‘Global Snapshot’ przeprowadzonego przez firmę Antal International, prawie połowa pracodawców planuje w następnym kwartale tego roku zatrudnienie pracowników na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Redukcje etatów planuje jedynie 26%.

Wskaźnik aktywnego zatrudniania ekspertów w Polsce wynosi obecnie 53% i jest to wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż stawiane prognozy w kwietniu na poziomie 43%. Odsetek firm obecnie zwalniających pracowników wynosi 28%, ale już tylko 26% ankietowanych firm deklaruje zwolnienia w następnym kwartale. Zdaniem ekspertów polepszające się nastroje pracodawców pozwalają optymistycznie patrzeć na gospodarkę w najbliższym czasie.

Gdzie najłatwiej będzie znaleźć pracę specjalistom i menedżerom? Najwyższe wskaźniki planowanego zatrudnienia deklarują organizacje z branż: farmaceutycznej (65%), sprzedaży i marketingu (54%), finansów i księgowości (48%) oraz bankowości i ubezpieczeń (48%).

Zobacz również:

Coraz mniej pracodawców planuje także zwolnienia pracowników i dotyczy to również branż dotąd najsilniej dotkniętych przez kryzys, czyli motoryzacji, nieruchomości, produkcji i logistyki.

Jak wynika z badania, najwyższe wskaźniki planowanego zatrudnienia w Europie Zachodniej deklarują pracodawcy z takich krajów jak Luksemburg (75%), Belgia (70%), Francja i Holandia (po 60%) oraz Wielka Brytania (58%). W Europie Wschodniej, lepsza sytuacja na rynku zatrudnienia niż w Polsce jest w Rosji i Czechach.

Znacznie poprawił się też rynek pracy w USA. Wiosną tego roku 43% firm w Stanach Zjednoczonych deklarowało zatrudnienie ekspertów, obecnie ten wskaźnik wzrósł do 55%. Równolegle odsetek deklarowanych zwolnień spadł z 38% do 34%.

Więcej o rynku pracy:

Wystartowała polska edycja Sojuszu na Rzecz Zatrudnienia

Praca po znajomości

Skuteczne poszukiwanie pracy

Spadek liczby ofert, ale informatycy wciąż w cenie


TOP 200