Raport specjalny "Mobilny Internet 50+"

Inne kompetencje i potrzeby

Starsi użytkownicy oceniani są przez pryzmat młodych. To, co i w jaki sposób robią w Internecie, porównywane jest do tego, co i jak robią młodzi. Nierzadko porównania te wypadają na niekorzyść seniorów. W efekcie dyskurs o starszych internautach zdominowany jest przez mówienie o problemach, ograniczonych kompetencjach, braku umiejętności.

Ten rodzaj "cyfrowego usztywnienia" nie znajduje odzwierciedlenia w typowych badaniach technologicznych kompetencji. Badani użytkownicy za każdym razem osiągali zamierzony cel: wysyłali maile z załącznikami, korzystali z wyszukiwarki, dodawali zdjęcia do internetowej galerii, etc. Jednak to wszystko robili w dużo wolniejszym rytmie niż można by oczekiwać, nierzadko popełniając po drodze pomyłki, które częściej były wynikiem niezręczności, niż niewiedzy.

Warto jednak dodać, że niektórzy dzisiejsi 50-latkowie, uważani powszechnie za posiadających niskie kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami jeszcze klika lat temu zaliczali się do grona early adopters. Byli pionierami wprowadzającymi i wykorzystującymi najnowsze rozwiązania, z których teraz powszechnie korzystają głównie młodzi użytkownicy.

Mirosław Filiciak i Mateusz Halawa w komentarzach do raportu podkreślają, że "opisywane w raporcie praktyki starszych internautów współistnieją ze zdecydowanie bardziej nagłośnionymi praktykami młodych". Dlatego ich zdaniem, aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu w starszych grupach wiekowych "ważne jest wsłuchanie się w głos starszych i wspomaganie w dalszym korzystaniu z nowych mediów, ale na ich zasadach, z uwzględnieniem ich potrzeb".

Badanie "Mobilny Internet 50+" przeprowadzono w ramach projektu iPlus Think Tank: Projekt Mobilność. Projekt Mobilność został zainicjowany przez iPlusa w 2009 roku i obejmuje badania użytkowników Internetu, w tym "Mobilność 2010 - raport o wpływie Internetu mobilnego na jakość życia Polaków" oraz "Internet w życiu studenta".

Pełny raport "Mobilny Internet 50+" dostępny jest bezpłatnie do pobrania na stronie projektmobilnosc.pl.


TOP 200