Raport specjalny "Mobilny Internet 50+"

Zespół naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprezentował wyniki raportu na temat użytkowania Internetu mobilnego przez osoby powyżej 50. roku życia.

Badanie "Mobilny Internet 50+ - nowe media w rękach starszych użytkowników" przygotował i zrealizował zespół badaczy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Szefową projektu była Łucja Krzyżanowska z Instytutu Socjologii UW, opiekę ekspercką nad badaniem objęli Mateusz Halawa (Instytut Studiów Społecznych UW) oraz dr Mirosław Filiciak (Centrum Badań nad Kulturą Popularną, SWPS). Badanie miało charakter jakościowy i miało za zadanie wskazać możliwe obecne i przyszłe wykorzystanie nowych mediów przez osoby powyżej 50. roku życia. Celem badania jest również włączenie się do dyskursu publicznego na temat ludzi w wieku 50+ i użytkowania sieci. W raporcie skupiono się na użytkownikach i korzyściach płynących z korzystania z nowych technologii przez osoby 50+.

Internet mobilny jako sposób na niestarzenie się

To, że korzystanie z Internetu jest praktyką samotniczą, związane jest także z przekonaniem, że każde odsłonięcie jest zagrażające. Starsi chcą mieć poczucie prywatności, w sieci szukają więc albo anonimowych miejsc o charakterze czysto publicznym, gdzie są biernymi widzami, albo własnego, prywatnego zakątka sieciowego.

"W raporcie zebrano historie aktywnych, dojrzałych ludzi, którzy większą część życia spędzili w przekonaniu, że najważniejsza jest praca i dobro innych - rodziny, dzieci. Teraz te osoby mają szansę na zrobienie czegoś dla siebie - czasem poszerzając swoją wiedzę, czasem z pewnym zawstydzeniem oddając się wreszcie swoim pasjom" - pisze we wstępie do badania Mirosław Filiciak.

Nowe technologie dla osób powyżej 50. roku życia to szansa na niestarzenie się. Przynależność do cyfrowego świata pozwala dotrzymać kroku współczesności. Sprawnym technologicznie 50-latkom dana jest większa kontrola nad życiem i nad tym, kim są, co robią.

Badani starsi użytkownicy Internetu są entuzjastyczni wobec możliwości, których dostarcza im technologia, a które młodsze pokolenia są częściej skłonne traktować jako naturalne i oczywiste. Chcą poznać i dogłębnie zrozumieć technologie. Gotowi są poświęcić im więcej uwagi i czasu. Są jednak równocześnie bardziej ostrożni wobec technologii. Zachowują wobec nich pewien dystans, w przestrzeni fizycznej, jak i przestrzeni emocjonalnej. Przejawy dystansu to m.in. ograniczona mobilność.

Zdecydowana większość badanych rozmówców ma w domu jedno, względnie dwa miejsca, w których korzystają z komputera. Podczas gdy w rękach osób nastoletnich laptop staje się przedmiotem, który ląduje to na podłodze, to znów na kolanach, niewielu z poznanych w czasie badania użytkowników senioralnych zdarzyło się choćby raz zasiąść z laptopem w fotelu, czy na kanapie. Można więc powiedzieć, że starsi użytkownicy nie doświadczają w pełni "mobilności" a jedynie "wielo-stacjonarności", która oznacza, że jest kilka miejsc (dom oraz praca lub działka), w których używa się laptopa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200