RFID po polsku

SYSTEM W DZIAŁANIU

RFID po polsku

Paweł Drabczyński, prezes zarządu Drabpolu.

Planujemy kontynuować projekt RFID poprzez instalację dalszych elementów tego systemu. Dotyczy to wyposażenia magazynów oddziałowych w możliwość rejestrowania wejść i wyjść, oznakowanych opakowań oraz uzgodnienia ze stałymi odbiorcami śledzenia wejść produktów po swojej stronie dzięki wykorzystaniu technologii RFID.

Obecnie surowce podczas przyjęcia na magazyn oklejane są etykietami RFID. Dane do tych etykiet pochodzą z systemu Axatapa, który wysyła transakcje do systemu magazynowego, ten zaś steruje ich wydrukiem. Zastosowano tagi pasywne klasy ISOB (~900 MHz) ze względu na cenę, zasięg odczytu i pojemność danych programowanych w etykiecie. Tagi są jednorazowe, paleta opuszcza magazyn wraz z etykietą.

Etykieta nie zawiera "poufnych" danych, jej zawartość nosi tylko walory identyfikacyjne. Dane mają znaczenie tylko w powiązaniu z systemem ERP. Rejestracja wydań z magazynu odbywa się na podstawie kodów z etykiety RFID, system magazynowy przygotowuje dane i przesyła je do systemu Axapta, gdzie księgowane są rozchody. W przypadku niepoprawnych odczytów RFID operator może skorzystać ze skanera kodów kreskowych lub ręcznie wprowadzić kod. Poprawny odczyt to podstawowy warunek, aby towar i operator mógł opuścić rejon magazynu.

Niestety technologia RFID przestaje być skuteczna, gdy etykiety zostaną naklejone na elementy metalowe, np. beczki czy rolki folii aluminiowej. Rozwiązanie tego problemu polega na równoczesnym korzystaniu z kodów kreskowych. Stanowi to ok. 20% wydań. Około 1% "ręcznych" odczytów wynika z uszkodzeń mechanicznych etykiet, które "przyszywane" są do palet. Na etapie uruchomienia opracowano opis umieszczania etykiet, dzięki czemu praktycznie wyeliminowano problemy prawidłowego ich pozycjonowania w stosunku do anteny. Dzięki weryfikacji tagu, podczas wydruku nie zdarzają się już wadliwie zaprogramowane etykiety.

KORZYŚCI

  1. Informacje o aktualnych stanach magazynowych w systemie Axapta są aktualne, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami i planowanie zakupów.
  2. Pełna rejestracja pobrań wraz z informacją o osobie pobierającej surowce.
  3. Dokładniejsze rozliczenie kosztów produkcji.

CO DALEJ

"Mamy kilka nowych pomysłów zastosowania RFID dla usprawnienia pracy. Istnieją jednak dwa powody wstrzymujące ich realizację: koszty etykiet jednorazowych są wciąż znaczące, a zasięg poprawnego odczytu w środowisku, gdzie chcielibyśmy używać RFID, jest nadal niewystarczający" - mówi Andrzej Miozga.

Marcin Albetzki, informatyk AIC

System RFID został wdrożony na linii produkcyjnej w celu pełnej identyfikacji wyrobu oraz wspomagania śledzenia i zarządzania procesami produkcyjnymi. Tagi RFID zostały zamontowane na spodzie palet transportujących oraz na specjalnych pojemnikach, w których znajdują się półprodukty.

Śledzenie wartościowych towarów

PROBLEM

Spółka Drabpol dystrybuuje urządzenia firmy Siemens VDO i Konvekta, a więc produkty o znacznej wartości. Zarząd chciał więc wzmocnić kontrolę nad ich przepływem, wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów w magazynie oraz znakować wysyłki zgodnie z wymogami kontrahentów.

SYSTEM W DZIAŁANIU

"Sprzedawane przez nas towary postanowiliśmy śledzić za pomocą technologii RFID. Jednocześnie zachodziła potrzeba optymalizacji procesu rejestracji numerów seryjnych urządzeń wysyłanych do klientów z pomocą zastosowanych już przez producenta dwuwymiarowych kodów kreskowych" - mówi Paweł Drabczyński, prezes zarządu Drabpolu. Spółka postanowiła wdrożyć w magazynie platformę Agilero opracowaną przez Logisys z Krakowa. Agilero pozwala pracować na dokumentach SAP Business One - głównego systemu Drabpolu. Do prowadzenia odczytów z kodów kreskowych i tagów RFID zastosowano urządzenia firm Symbol i Datalogic. Z kolei do druku kodów i tagów RFID wykorzystano drukarki SATO oraz - pomocniczo - Zebra, do druku etykiet adresowych.

Nowy system umożliwia realizację wszystkich procesów w magazynie - od przyjęcia do magazynu, poprzez kompletację, wydanie z magazynu, rozchody i przychody wewnętrzne, zlecenia montażowe, przesunięcia i inwentaryzację, do korekty dokumentów. Towary o dużej wartości są oznakowane metkami RFID. System odczytuje także numery seryjne z dwuwymiarowych kodów kreskowych, a także pozwala na określenie dowolnych zasad interpretowania tych danych. Administrator może zmieniać zasady np. w wypadku zmian sposobu znakowania towarów przez producenta.

KORZYŚCI

  1. Ścisła kontrola nad towarami, dzięki automatycznej rejestracji numerów seryjnych przychodzących i wychodzących produktów.
  2. Redukcja błędów w operacjach magazynowych.
  3. Umożliwienie inwentaryzacji ciągłej.
  4. Znakowanie wysyłek w formacie wymaganym przez odbiorcę.
  5. Wykorzystanie RFID do znakowania towarów i przesyłek o znacznej wartości.


TOP 200