Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Specjalistyczne szkolenia sieciowe stanowią podstawową formę podnoszenia kwalifikacji kadr inżynierów sieciowych. Wybór właściwego kursu nie jest łatwy. Na rynku jest oferowanych ponad 400 szkoleń, z czego ponad połowa jest skierowana do osób zajmujących się sieciami. Większość szkoleń jest ponadto powiązana w ścieżkach certyfikacji. W drugiej części raportu przedstawiamy kursy kolejnych dostawców rozwiązań sieciowych. Prezentujemy też zestawienie ośrodków szkoleniowych. Zastanawiamy się także nad znaczeniem certyfikatu w karierze zawodowej i przyszłością szkoleń.

Specjalistyczne szkolenia sieciowe stanowią podstawową formę podnoszenia kwalifikacji kadr inżynierów sieciowych. Wybór właściwego kursu nie jest łatwy. Na rynku jest oferowanych ponad 400 szkoleń, z czego ponad połowa jest skierowana do osób zajmujących się sieciami. Większość szkoleń jest ponadto powiązana w ścieżkach certyfikacji. W drugiej części raportu przedstawiamy kursy kolejnych dostawców rozwiązań sieciowych. Prezentujemy też zestawienie ośrodków szkoleniowych. Zastanawiamy się także nad znaczeniem certyfikatu w karierze zawodowej i przyszłością szkoleń.

Linux

Szkolenia dotyczące systemu Linux cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Tendencja ta będzie się zapewne utrzymywała, gdyż obecnie jest to najszybciej rozwijający się system operacyjny. Âcieżki certyfikacji w jego zakresie są prowadzone głównie przez 3 ośrodki: Linux Professional Institute, Red Hat i CompTIA. Do niedawna były także oferowane kursy i certyfikaty Sair Linux & GNU, jednak z powodu zmian w firmie prowadzącej je zostały one zawieszone. Oprócz szkoleń firmowanych przez te organizacje jest dostępna szeroka gama szkoleń nieautoryzowanych.

Ciekawe, że choć system jest produktem bezpłatnym, to zarówno kursy, jak i egzaminy są częstokroć droższe od oferty obejmującej chociażby produkty Microsoftu. Przedstawiciele ośrodków szkoleniowych tłumaczą, że należy zapłacić za profesjonalizm. Pocieszający jest jednak fakt, iż przystąpienie do egzaminów nie jest uwarunkowane ukończeniem kursów przygotowawczych.

Linux Professional Institute

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Szkolenia LPI

LPI jest organizacją non profit zajmującą się popularyzacją tej platformy. Oferuje certyfikację na trzech poziomach. Posiadacze LPIC poziomu 1 powinni sobie poradzić z podstawowymi zadaniami administracyjnymi. Poziom LPIC 2 obliguje do posiadania umiejętności związanych z administrowaniem średnimi i dużymi sieciami. Poziom LPIC 3, będący obecnie w przygotowaniu, jest przeznaczony dla konsultantów tego systemu. LPI nie oferuje kursów przygotowujących do egzaminów, a jedynie wskazuje pomocne kursy i materiały. Koszt każdego z egzaminów to wydatek rzędu 100 USD.

Red Hat

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Szkolenia RED HAT

Ta popularna dystrybucja systemu operacyjnego również doczekała się certyfikatów. Mają one charakter dwustopniowy: Red Hat Certified Technician (RHCT) - podstawowy - i Red Hat Certified Engineer (RHCE) - zaawansowany.

Zwiększone zainteresowanie szkoleniami sygnowanymi przez konsorcjum Red Hat jest odzwierciedleniem popularności tej wersji Linuxa.

Pierwszym w kraju autoryzowanym przez Red Hat Inc. centrum edukacyjnym i egzaminacyjnym została w 2003 r. Altkom Akademia.

Egzaminy mają charakter głównie praktyczny. Podczas RHCT są sprawdzane takie zagadnienia, jak instalowanie systemu, uruchomienie i skonfigurowanie określonych usług, usunięcie 4 problemów zaistniałych w systemie. Trzyczęściowy egzamin RHCE składa się z diagnozowania i usuwania błędów, testu teoretycznego oraz instalowania i konfigurowania systemu.

Na świecie tytuł RHCE posiada już ponad 7,5 tys. osób.

Computer Technology Industry Association (CompTIA)

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Szkolenia CompTIA

CompTIA jest organizacją niezwiązaną z żadnym producentem. Opracowane przez nią szkolenia i certyfikaty mają charakter uniwersalny. Cieszą się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem w krajach zachodnich. Dotychczas dyplomy poświadczone przez CompTIA otrzymało na świecie ponad 600 tys. osób. Firmy, takie jak Cisco, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft i Novell, uznają niektóre certyfikaty CompTIA za pomocnicze bądź jako ekwiwalent własnych, firmowych dyplomów.

Przykładowo, Microsoft honoruje egzamin SY0-101: CompTIA Security+ jako równoważny egzaminowi MS 70-227: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, a szkolenie Network+ jest zalecane przez firmę Novell przed przystąpieniem do egzaminu CNA. Certyfikaty wystawiane przez to stowarzyszenie, w odróżnieniu od innych, nie tracą ważności. Oprócz opisanego wcześniej certyfikatu CompTIA Linux+, z zakresu sieci oferuje ono także certyfikaty: Network+, Server+ i Security+. Ten ostatni został wybrany przez Certification Magazine na najlepszy, traktujący o podstawach bezpieczeństwa sieci. Dyplom Network+ dotychczas wystawiono 70 tys. razy. Cena egzaminu wynosi 207 USD. Tyle samo kosztuje egzamin Linux+ na poziomie podstawowym. Składa się on z 94 pytań, na które przeznaczono 90 minut. Są sprawdzane takie umiejętności, jak instalacja, konfiguracja, administracja, diagnostyka i usuwanie problemów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200