Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Trudności w znalezieniu satysfakcjonującej pracy sprawiają, że wiele osób możliwość podniesienia swojej atrakcyjności wiąże z uzyskaniem rozpoznawalnych na rynku dyplomów. Podejmując trud certyfikacji, warto jednak mieć na uwadze to, że zdobyte dyplomy powinny iść w parze z praktyką. Co najmniej dziwne wydają się podania z rozbudowaną rubryką "odbyte szkolenia/posiadane certyfikaty" a prawie pustą: "doświadczenie zawodowe". Należy pamiętać, że nawet najlepsze szkolenia nie zastąpią praktyki. Najlepiej, gdy kandydat może się pochwalić zarówno doświadczeniem, jak i stosownymi certyfikatami.

Dziś już na nikim nie robi wrażenia dyplom Cisco CCNA czy Microsoft MCSA. Dla osób zajmujących się sieciami są one certyfikatem wyjściowym do dalszego etapu, podobnie jak niedawno zdobyte "Komputerowe prawo jazdy" Pani Zosi z sekretariatu, która teraz zamierza uczęszczać na kurs OpenOffice.

Certificate, Zertifikat, Certificado

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Ile egzaminów, ile certyfikatów

O ile w Polsce wśród wielu pracodawców panuje przekonanie, że szkolenia i certyfikaty potwierdzają wyłącznie wiedzę teoretyczną, a umiejętności nabywa się wraz z doświadczeniem, o tyle za granicą sprawa wygląda nieco inaczej. W wielu krajach certyfikaty są powszechną formą potwierdzania posiadanych umiejętności. Badania przeprowadzone w USA przez Microsoft Certified Professionals Magazine pokazały, że blisko 60% osób, które uzyskały nowy certyfikat, otrzymuje podwyżkę. Analiza zarobków ukazuje wzrost pensji proporcjonalnie do liczby zdobywanych certyfikatów - zgodnie z hasłem jednej z firm szkoleniowych "Learn more, earn more". Z kolei wg ankiety przeprowadzonej przez Certification Magazine wśród 10 tys. internautów uzyskanie jednego certyfikatu przekłada się średnio na 7-proc. wzrost zarobków.

Jak podaje Information Technology Association of America, dyplomy poświadczające nabycie określonych umiejętności informatycznych są traktowane przez tamtejszych menedżerów firm technologicznych na równi z dyplomami wyższych uczelni, podczas gdy szefowie firm niemających bezpośredniego związku z IT preferują wykształcenie akademickie.

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Ranking certyfikatów wg stosunku cena/przydatność certyfikatu

Niektórzy pracodawcy traktują wysłanie pracownika na szkolenie jako wyraz uznania dla niego. Dla wielu osób spędzających całe dnie w pracy samodzielne zdobywanie wiedzy staje się coraz trudniejsze, a skierowanie na szkolenie przez pracodawcę jest często jedyną okazją do podniesienia kwalifikacji. Szkolenia stacjonarne umożliwiają porównanie posiadanej wiedzy z poziomem reprezentowanym przez osoby współuczestniczące w kursie. Są też okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia znajomości z ludźmi z branży.

Firmy szkoleniowe deklarują, że na życzenie klienta mogą zorganizować kursy z dowolnego zakresu. Pomimo to wiele firm, w przypadku szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla niewielkiej grupy pracowników, woli skorzystać z oferty zagranicznych ośrodków szkoleniowych, zlokalizowanych m.in. w Wlk. Brytanii, Irlandii lub macierzystych siedzibach firmy.

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Certyfikaty a zarobki

Do zdecydowanej większości egzaminów można przystąpić w ośrodkach autoryzowanych przez Sylvan Prometric (http://www.2test.com ) lub Virtual University Enterprises - VUE (http://www.vue.com ). Pierwszy z nich wyznaczył na terenie Polski 27 centrów egzaminacyjnych, drugi - 14.

Przyszłość w szkoleniach uniwersalnych

Zjawiska, które w najbliższych latach będą wpływać na rynek szkoleniowy, oprócz popularyzacji szkoleń elektronicznych, to przystąpienie Polski do UE i prognozowane ożywienie gospodarki.

Organizacje europejskie będą poszukiwać pracowników mających wiedzę zweryfikowaną w sposób znany w UE i przy tym niezależny od konkretnego rozwiązania informatycznego (np. certyfikaty CompTIA Network+, Server+ itp.). Można także się spodziewać, że ośrodki zrzeszone w stowarzyszeniach międzynarodowych w znacznie większym stopniu będą uczestniczyły w ponadnarodowych programach szkoleniowych. Większość instytucji i znaczących firm europejskich ma bowiem podpisane tego typu porozumienia ramowe i najprawdopodobniej będzie chciała rozszerzyć je także na inne kraje członkowskie - zauważa Julitta Kibil z Centrum Technik Sieciowych. Zapewne jeszcze bardziej wzrośnie zainteresowanie szkoleniami z systemów linuksowych i open source, jako zalecanych w krajach wspólnoty. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zbliżona do europejskiego poziomu będzie też liczba przeprowadzanych szkoleń i certyfikacji.


TOP 200