Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Kursy producentów

Obecnie - oprócz opisanych wcześniej popularnych szkoleń - niemal każdy dostawca sprzętu sieciowego lub rozwiązania oferuje kursy dotyczące swojego produktu. W propozycji największych firm edukacyjnych IT znajduje się ponad 400 różnego rodzaju szkoleń, z czego większość jest przeznaczona dla specjalistów ds. sieci. Wiele firm oprócz zestawu szkoleń autoryzowanych oferuje szkolenia nieautoryzowane organizowane na życzenie klienta.

E-learning i blended learning

Coraz więcej firm szkoleniowych oferuje kursy typu e-learning. Klientów mają przyciągnąć niska cena i wygoda dla kursanta, który może szkolić się w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności przebywania w centrum szkoleniowym. Podobnie jak telepraca - nauka tym systemem wymaga od uczącego się samodyscypliny.

Najlepsze firmy oferujące szkolenia e-learning oferują swoim słuchaczom:

  • kursy "live" prowadzone zdalnie przez wykładowcę w wyznaczonych godzinach;

  • kursy w wersji skondensowanej, jako materiał powtórkowy do egzaminu lub jako przyspieszenie kursów prowadzonych w normalnym tempie;

  • kursy prowadzone przez wykładowców, najczęściej dwóch, którym można zadawać pytania

  • chat z innymi użytkownikami kursu;

  • wirtualną klasę, w której użytkownik może wybrać miejsce w wirtualnej ławce, przyspieszać lub zwalniać tempo przekazywania informacji, a nawet podnieść rękę, by zadać pytanie;

  • interaktywne symulacje rzeczywistych systemów, umożliwiające ćwiczenie nabytych umiejętności.
Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Zestawienie ośrodków szkoleniowych

Mimo niewątpliwych zalet nauki w trybie e-learning, wiele osób jednak ma opory przed wybraniem tej formy szkolenia. Badania przeprowadzone przez IDC w 2002 r. potwierdziły poszerzenie wiedzy u 65% uczestników kursów e-learning. Z kolei wg danych Microsoft w 2000 r. 94% osób uczestniczących w kursach elektronicznych prowadzonych przez KnowledgeNet zdało pomyślnie egzamin Microsoftu. Kursy te są także oferowane jako uzupełnienie i przyspieszenie szkoleń prowadzonych pod okiem instruktora.

Większość działających w Polsce dużych firm oferuje pracownikom własne kursy, dostępne w firmowym intranecie. Opanowanie materiału można potwierdzić, przystępując do egzaminu w trybie online i uzyskując odpowiedni certyfikat. Dyplomy te nie są jednak powszechnie rozpoznawalne i mają wartość głównie w firmie macierzystej.

Wśród ofert rodzimego rynku ceny szkoleń elektronicznych zwykle są niższe od tradycyjnych. Ponadto do ceny kursów stacjonarnych należy doliczyć koszt zakwaterowania, przejazdu, diet i dłuższej niż w szkoleniu zdalnym przerwy w obowiązkach służbowych. W przypadku najlepszych zagranicznych szkoleń niekiedy cena kursu online jest wyższa od tradycyjnego.

Firmy szkoleniowe oferują także model szkoleń mieszanych, tzw. blended learning, czyli połączenia różnych form szkoleń na odległość, nauki własnej z bezpośrednimi warsztatami praktycznymi, prowadzonymi przez doświadczonego instruktora.

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Porównanie cen szkoleń tradycyjnych i E-Learning

Oceniając dostępność i popularność tych form kształcenia, można stwierdzić, że na razie więcej się o nich mówi, niż faktycznie stosuje. Z pewnością jednak osób uczących się tą metodą będzie przybywać. Altkom, jako jedna z pierwszych firm, które zaoferowała kursy blended learning, odnotowuje coraz większe zainteresowanie nimi. W pierwszej edycji "Akademii Inżynierów Windows" prowadzonej przez nią z wykorzystaniem tej metody wzięło udział ok. 50 osób.

Znaczenie certyfikatu

Przegląd szkoleń sieciowych cz. 2

Ośrodki E-Learningu

W Polsce posiadanie certyfikatu poświadczającego wysoki poziom kompetencji nie gwarantuje, niestety, sukcesu na rynku pracy. Można wskazać dwie przyczyny takiej sytuacji. Po pierwsze, słaba kondycja gospodarki i cięcie wydatków na informatykę. Po drugie, zwiększająca się rywalizacja o posadę spowodowała, że coraz więcej osób, chcąc wyróżnić się spośród tłumu informatyków, zdobywa kolejne certyfikaty. W efekcie na rynku pojawiła się rzesza certyfikowanych specjalistów. Sytuacja ta nie jest jednak specyfiką tylko polskiego rynku. Ma ona miejsce także w USA - najbardziej rozwiniętej gospodarce świata. Coraz częściej zdarza się, że spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają tam chociażby posiadacze certyfikatu Cisco CCIE.

Na pewno posiadanie odpowiednich dyplomów jest pomocne na wstępnym etapie selekcji, dokonywanym przez dział personalny. Dla pracowników działów HR, niebędących zwykle specjalistami z zakresu sieci, to zdobyte certyfikaty są często potwierdzeniem posiadanej wiedzy. W wielu przypadkach o zaproszeniu kandydata na rozmowę decyduje fakt ukończenia przez niego szkolenia z zakresu technologii wykorzystywanej w firmie lub firmowanego przez producenta, z którego rozwiązań ona korzysta.


TOP 200