Protokół WAP - poprawa dostępu do Internetu przez bezprzewodowe terminale

W „NetWorld” 7/98 zaprezentowano możliwości technicznego usprawnienia dostępu do Internetu przez telefony GSM. Podstawowe problemy techniczne wpływające na wydłużenie czasu dostępu do Internetu i ograniczające szybkość transmisji są związane z zastosowaniem do przesyłu danych łączy radiowych, charakteryzujących się małą i zmieniającą się w czasie przepływnością. Ze względu na zjawiska propagacyjne uzyskanie w tego typu łączach odpowiednio niskiej stopy błędu wymaga zastosowania dużo bardziej złożonych technik kodowania protekcyjnego niż w łączach przewodowych.

W „NetWorld” 7/98 zaprezentowano możliwości technicznego usprawnienia dostępu do Internetu przez telefony GSM. Podstawowe problemy techniczne wpływające na wydłużenie czasu dostępu do Internetu i ograniczające szybkość transmisji są związane z zastosowaniem do przesyłu danych łączy radiowych, charakteryzujących się małą i zmieniającą się w czasie przepływnością. Ze względu na zjawiska propagacyjne uzyskanie w tego typu łączach odpowiednio niskiej stopy błędu wymaga zastosowania dużo bardziej złożonych technik kodowania protekcyjnego niż w łączach przewodowych.

Nokia 7110 z mikroprzeglądarką WAP

Nokia 7110 z mikroprzeglądarką WAP

Problem stanowi również możliwość utraty połączenia. W przypadku transmisji danych prowadzi to zwykle do zawieszenia działania komputera i utraty danych. Ponadto w sieci GSM szybkość transmisji danych przez łącze komutowane jest ograniczona do 9600 b/s, a bitowa stopa błędu jest względnie duża i może dochodzić do 10-3.

Spodziewając się rosnącego zainteresowania dostępem do Internetu, grupa firm, w tym Nokia, Unwired Planet, Ericsson i Motorola, powołała do życia WAP (Wireless Application Protocol) Forum. Celem tego forum było opracowanie jednolitej, otwartej, uniwersalnej i ogólnie akceptowalnej specyfikacji, umożliwiającej tworzenie i udostępnienie abonentom bezprzewodowych usług przez Internet.

Protokół WAP stanowi platformę umożliwiającą w inteligentny sposób przesyłanie wiadomości przy użyciu telefonów komórkowych lub bezprzewodowych, jak również specjalizowanych terminali cyfrowych.

Zapewnia to dostęp do zasobów Internetu i prezentacje uzyskanych informacji np. na wyświetlaczu telefonu GSM z wbudowanym rozszerzeniem WAP.

Model dostępu do sieci WWW

Model dostępu do sieci WWW

Opracowany przez WAP Forum standard stał się de facto przemysłową normą o zasięgu światowym. Telefony z rozszerzeniem WAP wyposażone są w wyświetlacz LCD o zwiększonych rozmiarach oraz oznaczone są logo WWW: MMM (Mobile Media Mode). Umieszczenie tego logo na telefonie ma gwarantować, że jest on zgodny z wymaganiami standardu WAP.

Standard WAP definiuje sposób działania i funkcje mikroprzeglądarki.

Wprowadza nowy język o nazwie WML - uproszczoną wersją języka HTML.

Uproszczenia są związane z lepszym przystosowaniem tego języka na potrzeby bezprzewodowych terminali przenośnych. WAP określa również wymagania dotyczące serwera proxy, pełniącego funkcję bramy (gateway) pomiędzy siecią bezprzewodową i przewodową siecią Internet. Proxy realizuje funkcje translacyjne oraz optymalizuje transmisję danych do terminalu przenośnego. Ponadto standard WAP określa również sposób integracji obsługi usług głosowych i transmisji danych zwany WTAI. Uwzględniono wymagania związane z funkcjami telefonu, który w dalszym ciągu służy głównie do realizacji usług głosowych. Dodatkowa pamięć zainstalowana w telefonach z rozszerzeniem WAP może być wykorzystana do przetwarzania danych w trybie bezpołączeniowym, stanowić rozszerzenie książki telefonicznej lub być wykorzystywana przy edycji tekstów.


TOP 200