Projekty ważne i... zapomniane

Z kolei dla Grupy Lotos, Lidera Informatyki 2008, bardzo ważnym wydarzeniem była zmiana koncepcji obsługi informatycznej w firmie. "Historycznie korzystaliśmy z systemów firmy Petroinform czyli resortowego, obsługującego grupę firm petrochemicznych ośrodka informatycznego. Decyzja o odejściu od wsadowego przetwarzania na rzecz budowania własnych rozwiązań miała oczywiście wpływ na organizację działań w naszej firmie. Była początkiem całkowicie nowej strategii IT" - mówi Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką w Grupie Lotos. Kolejnym bardzo ważnym projektem, dającym szansę zapoznania się z nowoczesnymi, zachodnimi technologiami było włączenie się informatyki w budowę nowego systemu sterowania instalacjami produkcyjnymi w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell. "Dzisiaj systemem TPS, czyli Total Plant Solution, zajmują się już koledzy z pionu techniki i spółki LOTOS Serwis, ale kiedyś to właśnie IT we współpracy z automatykami było liderem projektu. Z perspektywy dzisiejszego dnia przynosi to korzyści w postaci współpracy zespołów oraz komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemami" - ocenia Tadeusz Rogaczewski.

Poszerzenie pola walki

W firmie produkcyjno-handlowej, takiej jak Sanitec Koło, istota i główne kierunki rozwoju systemów informatycznych wynikają z potrzeb informacyjnych klientów i jakości współpracy z nimi. "To niezmienne uwarunkowanie. Zmienia się jednak nacisk na poszczególne elementy tego łańcucha współpracy, tak jak zmienia się rynek, na którym działamy" - ocenia Sławomir Jaszcz. Firma od 1993 roku należy do międzynarodowej Grupy Sanitec, największego w Europie producenta ceramiki łazienkowej. Oprócz Polski produkcja Sanitec Koło kierowana jest na rynki krajów środkowo-wschodniej Europy, na niektóre rynki azjatyckie oraz na potrzeby innych spółek w Grupie Sanitec. To warunkuje, jakie narzędzia są potrzebne, jakie mogą być oferowane na poziomie Sanitec Koło, a jakie na poziomie korporacyjnym. "Podstawą jest skuteczny e-marketing, a to oznacza potrzebę dobrej wizualizacji firmy poprzez strony internetowe. Sanitec Koło nieustannie rozwija innowacyjność oferowanych rozwiązań funkcjonalnych WWW oraz proces udostępniania serwisu w sposób ciekawy i unikalny. To projekt, który rozwijany jest nieustannie i który daje nam dużą satysfakcję" - mówi Sławomir Jaszcz.

Są jednak także kwestie uniwersalne, do których należy się odnieść. Dotyczą one wszystkich spółek przemysłowych. "Mając okazję i przyjemność uczestniczenia przez ponad 30 lat w procesie rozwoju naszej firmy, wspieranym przez rozwiązania informatyczne, uważam i pewnie nie będę tu oryginalny, że największy wpływ na otoczenie biznesowy miał gwałtowny rozwój Internetu i aplikacji z tym związanych, a potem kompleksowe wdrożenie systemu SAP w naszej grupie kapitałowej" - ocenia Tadeusz Rogaczewski. Internet zmienił podejście do sposobu komunikacji i korzystania z aplikacji biznesowych i ciągle zresztą dynamicznie je zmienia. Wdrożenie SAP zmieniło natomiast zasadniczo relacje pomiędzy IT i biznesem oraz sposób zarządzania i organizację Biura Zarządzania Informatyką. SAP jako podstawowy element budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS jest ciągle kluczowym projektem, chociaż coraz większą rangę mają projekty wykorzystujące technologie Microsoft’owe coraz lepiej i efektywniej współpracujące z SAP. "Nie sposób wymienić tu wszystkich projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii, czy to sieciowych, bezpieczeństwa IT, serwerów, oprogramowania, czy też nowych aplikacji w różnych obszarach biznesu, ale niewątpliwie wszystko to miało wpływ na zmianę pozycji IT w firmie - nie tylko w drabince organizacyjnej , ale też , a może przede wszystkim, na zmianę sposobu postrzegania IT jako wnoszącego ważną i istotną wartość dodaną do biznesu" - mówi Tadeusz Rogaczewski.

Znaczenie poszczególnych wdrożeń i zmianę wagi poszczególnych projektów, dobrze można zilustrować właśnie poprzez ukazanie szerszego kontekstu funkcjonowania IT. "Przepustowość sieci, wydajność i niezawodność sprzętu przestały być już problemem. Koszty mobilnych PC i telefonów komórkowych spadły do poziomu który nie zaprząta już głowy zarządowi firmy. Ze względu na znaczne uzależnienie firmy od systemów informatycznych, ogromną uwagę zwraca się obecnie na zabezpieczenie funkcjonowania krytycznych aplikacji (DRP) i zapewnienie ciągłości działalności firmy. Ryzyko związane z przerwami w działaniu systemów informatycznych ocenia się dzisiaj wyżej niż ryzyko utraty pozycji rynkowej" - ocenia Tomasz Romanowski. Zmienia się hierarchia wdrożeń, zmienia się także pozycja i rola IT. "Systemy ERP w przemyśle stały się czymś zupełnie normalnym. Informatyka infrastrukturalna stała się powszednia i ogólno dostępna na rynku, przez co otwiera się pole do outsourcingu. Z drugiej strony biznes skupia się na efektywnym wykorzystywaniu informatyki w celu optymalizacji procesów i zdobycia przewagi rynkowej. Rola IT przesuwa się w stronę biznesu, w kierunku architektury" - mówi Tomasz Romanowski.


TOP 200