Projekty ważne i... zapomniane

Sięgając po przyszłość

Firmy, które są Liderami Informatyki i punktami odniesienia dla całego rynku, stawiają na mocne fundamenty organizacyjne i zarządzania. Działania te procentują nieustannie. "W przypadku mojej firmy wyodrębnienie IT jako samodzielnego biznesu było krytycznym momentem. Początkowym celem było poprawienie cash flow poprzez outsourcing. Przeprowadziliśmy koncentrację zarządzania majątkiem i zasobami IT, wprowadziliśmy zarządzanie finansami i usługowy model IT. Do outsorcingu na szczęście nie doszło (poza serwis deskiem) natomiast transparencja kosztów dała mozliwość ich optymalizacji - biznes wie za co i ile płaci. Globalizacja systemów i usług informatycznych rozpoczęta w 2000 roku groziła stopniowym zanikiem organizacji IT w Polsce. Inwestycja w intensywne nauczanie języka angielskiego, metodyk ITIL i PMI oraz stopniowy rozwój dostarczania globalnych usług IT z Polski spowodowały, że ryzyko stało się nową szansą a Centrum Informatyki ALSTOM w Polsce stało się głównym hubem IT w Europie, liczącym obecnie 200 osób" - podkreśla Tomasz Romanowski.

Jakość zarządzania staje się fundamentem doskonałej organizacji IT, przy tym bardziej spektakularnym niż dotychczas królujące w przekazie i dyskusjach o IT zagadnienia infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, dzięki której aplikacje biznesowe mogą swobodnie pracować. O takich niewidocznych, ale wciąż istotnych i stanowiących probierz biegłosci wyzwaniach przypomina Grzegorz Mikucki. "Jest to część, którą najtrudniej zrealizować, ponieważ jest ona najmniej widoczna dla biznesu. To IT ma obowiązek zapewnić pełną dostępność do systemów. Biznes nie zawsze czuje potrzebę wymiany sprzętu, czy oprogramowania w chwili, kiedy wszystko dobrze jeszcze "chodzi". Pomimo trudności udało nam się wdrożyć szereg rozwiązań, które zapewniają dostępność do systemów i bezpieczeństwo danych: centralny backup, wirtualizację serwerów, disaster recovery dla dwóch systemów (IFS i EOD). Na początku obecnego wieku o takich elementach nawet nie marzyliśmy, ale dzisiaj bez takich rozwiązań trudno sobie nawet wyobrazić bezpieczne korzystanie z systemów" - mówi Grzegorz Mikucki.

Sukcesy wewnątrz firmy i grupy pozwalają okrzepnąć, nabierać dystansu i poszukiwać nowych wyzwań. "Na przestrzeni tych lat, które minęły, niewiele tematów się wypaliło - co z dumą możemy podkreślić. Zmienił się środek ciężkości z lokalnego spojrzenia na globalny w grupie Sanitec, a wiele z naszych rozwiązań jest wzorem (tak, tak) dla innych naszych partnerów w Grupie Sanitec. Nasze rozwiązania i nasze doświadczenia w ramach np. stron WWW, SAP WMS, czy CRM są podstawą do kolejnych wdrożeń w ramach Grupy Sanitec. O sile Koła i naszych doświadczeń niech świadczy fakt, że rozbudowany zespół specjalistów SAP, stał się Centralnym Wsparciem Kompetencyjnym dla całej Grupy Sanitec" - podkreśla Sławomir Jaszcz. "Kto wiele lat temu w Polsce widział IT jako centrum zysków? Dzisiaj jest to oczywiste, IT sprzedaje usługi biznesowi i rozlicza się z tego. Dzisiaj biznes wytycza kierunki rozwoju IT, ale IT współtworzy nowe drogi dla biznesu i często daje bodziec do jego rozwoju. Dzisiaj, pamiętając o historii, o realizowanych projektach planujemy już jednak wdrożenia wykraczające poza dotychczasowe nasze doświadczenia. Nowe obszary, które zamierzamy wesprzeć rozwiązaniami IT wymagają od nas i nowych kompetencji , nowych rozwiązań organizacyjnych i na tym chcemy się skupić. Są to dla nas nowe, bardzo ważne wyzwania" - podsumowuje Tadeusz Rogaczewski.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia zarządzania informatyką było wprowadzenie metodyki ITIL i przejście IT z modelu centrum kosztów na model dostawcy usług, z odpowiedzialnością za majątek i inwestycje IT.

Tomasz Romanowski, IS Director Thermal Services Business Alstom Power

Od niemal ośmiu lat, pomimo pojawienia się coraz szerszego wachlarza możliwości zastosowania informatyki w przemyśle, to system klasy ERP nadal pozostaje u nas kluczowym systemem.

Grzegorz Mikucki, dyrektor informatyki w firmie Ceramika Paradyż

Od strony informatycznej zmieniła się struktura działu IT, z lokalnej na korporacyjną. Zmienił się sposób organizacji projektów i sposób zarządzania nimi.

Sławomir Jaszcz, ERP Solutions Manager w Sanitec Koło

Decyzja o odejściu od wsadowego przetwarzania na rzecz budowania własnych rozwiązań miała oczywisty wpływ na organizację działań w naszej firmie. Była początkiem całkowicie nowej strategii IT.

Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką w Grupie Lotos

Jednostkowo lub hurtem

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wykorzystuje rozwiązania SAS w ramach dedykowanego dla firm ubezpieczeniowych systemu informacji o polisach komunikacyjnych. W zasilanej przez ubezpieczycieli bazie danych znajdują się informacje dotyczące uczestników wypadków drogowych, ich polis OC i AC, udzielonych świadczeń oraz organów odszkodowawczych. Łącznie niemal 150 mln rekordów.

System pozwala na wygodne udostępnianie tych informacji zakładom ubezpieczeniowym. Zapytania mogą być kierowane jednostkowo, dzięki stosownej aplikacji internetowej lub w trybie wsadowym. Od marca br. zadano łącznie około 1,2 mln samych tylko zapytań indywidualnych. Wykorzystanie rozwiązań SAS pozwoliło na znaczne podniesienie wydajności systemu, który dziś może przetwarzać 10 tys. zapytań jednocześnie. Planowane jest również uruchomienie platformy pozwalającej na integrację z aplikacjami ubezpieczycieli w oparciu o architekturę SOA.


TOP 200