Praca zdalna to często dodatkowe godziny bez wynagrodzenia

W Wielkiej Brytanii jeden ze związków zawodowych wezwał ministrów do przyznania pracownikom zdalnym prawa do "odłączenia się". Z badań wynika bowiem, że brytyjscy pracownicy zdalni wykonują do czterech godzin dodatkowej, bezpłatnej pracy.

Praca zdalna ma swoje ciemne strony / Fot. Unsplash.com

Praca zdalna ma swoje ciemne strony / Fot. Unsplash.com

Związek pracowników informatycznych Prospect wezwał brytyjskich ministrów do włączenia polityki "prawa do odłączenia się" (right to disconnect) w przyszłej ustawie o zatrudnieniu. Wszystko po to, aby wprowadzić większe granice między pracą a życiem prywatnym.

Prospect tłumaczy, że tego typu prawny wymóg zmusiłby firmy do refleksji, kiedy faktycznie mogą i powinny kontaktować się z pracownikami, gdy ci pracują zdalnie. Wielu menedżerów działa bowiem w taki sposób, że kontaktuje się z pracownikami wieczorem i oczekuje odpowiedzi, wychodząc z założenia, że i tak są w domu i mają dostęp do komputera. To samo dotyczy weekendów.

Zobacz również:

  • Zmiana pracy na IT to niekoniecznie programowanie
  • Home office a koszty. Czy pracodawca powinien kupić ci biurko?
  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

Sprawdź: 7zip

Związek przeprowadził również badanie we współpracy z agencją Opinium, które objęło ponad 4000 obywateli Wielkiej Brytanii. Aż 66% popiera wprowadzenie takiej polityki i chce "prawa do odłączenia się".

Jeśli nowe prawo zostałoby dołączone do ustawy o zatrudnieniu, byłby to duży krok w kierunku utworzenia nowych granic między pracą home office a życiem prywatnym. Pokazałoby też - jak przekonuje związek - że rząd poważnie podchodzi do "ciemnej strony" home office i jest świadomy wad takiego stylu wykonywania obowiązków.

Andrew Pakes, dyrektor ds. badań w Prospect, w oficjalnym komunikacie przyznał: "Dla milionów z nas praca zdalna przypomina bardziej spanie w biurze, a dostępne technologie oznaczają, że trudniej jest się całkowicie wyłączyć. To przyczynia się do złego stanu psychicznego. Wygląda na to, że home office zostanie z nami na długo, ale ten styl pracy powinien być znacznie lepszy niż w ostatnich miesiącach".

Ankietowani przyznali, że ich zdrowie psychiczne związane z pracą pogorszyło się podczas pandemii - tak zdeklarowało 35% osób. Z kolei 42% stwierdziło, że częściowo jest to spowodowane niemożnością rzeczywistego odłączenia się od zadań służbowych, natomiast 30% dodało, że przepracowuje często więcej godzin niż przed pandemią i nie otrzymuje za te godziny wynagrodzenia. Niektórzy (18%) sugerują, że codziennie realizują nawet 4 godz. dodatkowej pracy.

Zobacz: E dowód

Inne kraje, w tym Francja i Irlandia, mają już pewną formę prawa do odłączenia się, które jest również wspierane przez Parlament Europejski. W Polsce podobnych regulacji jeszcze brakuje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200