Piękne i przerażające

Gra dla małych i dużych

Green IT nie jest jednak tylko domeną wielkich graczy. Z sondażu IDC wynika, że nawet najmniejsze firmy są w stanie podejmować projekty z nim związane. Według raportu IDC AppStat Survey, opublikowanego m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 250 decydentów z małych i średnich firm amerykańskich dotyczącej sposobów, w jaki sposób mierzą, analizują i poprawiają swoją działalność, wykazało że są oni otwarci na zastosowanie innowacyjnych technologii - w tym związanych z Green IT - do poprawy wyników. Rodzi się zatem boom na energooszczędne komputery, serwery, drukarki, rutery itd., i oprogramowanie do wirtualizacji.

Skala działalności determinuje ambicje i możliwości odciskania swego piętna na globalnym rynku green IT. Poza ogólnobranżowymi standardami produktu IT przyjaznego dla środowiska, takimi jak EPEAT czy Energy Star, niektóre wielkie firmy tworzą własne. Swoją certyfikację ogłosił Fujitsu, wyjaśniając, że istniejące standardy nie są uniwersalne. Standard Fujitsu wykracza poza zużycie energii i określa, czy produkt został wykonany bez wykorzystania szkodliwych substancji. Verizon wprowadził z kolei własne miary wydajności, wymagając od dostawców sprzętu dla centrów obliczeniowych, sieci i urządzeń dla klientów poprawienia energoszczędności produktu o 20%. Autorzy raportu State of Green Business 2009 uważają to za dowód, że firmy zarówno konkurują, jak i kooperują w wyścigu do osiągania wysokich standardów ekologicznej wydajności.

Zobacz również:

  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Chmury obliczeniowe w ochronie środowiska naturalnego
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

A skoro mowa o szlachetnej rywalizacji, to raport zwraca uwagę na istnienie przydatnych miar, np. opracowanych przez Green Grid, światowe konsorcjum firm IT. Pozwalają one organizacjom porównywać proekologiczną wydajność produkowanych serwerów, pamięci, sprzętu sieciowego itd. Powstają zestawy dobrych praktyk, kodeksów postępowania. W październiku ub. roku Komisja Europejska wyszczególniła kodeks postępowania mający wspomóc menedżerów IT w tworzeniu nowych i udoskonalaniu istniejących centrów obliczeniowych (ramka).

Ogólnie zatem, choć zacytowana początkowa ocena podkreśla ambiwalentny charakter IT względem świata natury, autorzy raportu skłonni byli przytoczyć w końcowych fragmentach passusu poświęconego IT wspominany raport McKinseya, w części dotyczącej dobroczynnego potencjału IT. Stwierdza się tam m.in., że do 2020 r. green IT pomoże ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 7,8% metrycznych gigaton. Odpowiada to, bagatela, 15% dzisiejszego poziomu emisji gazów cieplarnianych na świecie.


TOP 200