Piękne i przerażające

Ile gazu wytwarza IT?

Według raportu Gartnera z 2007 r., IT odpowiadało za 2% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Z kolei z raportu opublikowanego w październiku ub. roku w McKinsey Quaterly wynika, że udział przemysłu IT - producentów sprzętu i branży intensywnie wykorzystujących IT - w łącznej emisji gazów cieplarnianych wzrośnie do 2020 r. do poziomu 3%, przerastając udział Wielkiej Brytanii. Najszybciej swój udział w emisjach powiększać będą Chiny (w tempie 9% rocznie), kraje wysoko uprzemysłowione Europy i Stanów Zjednoczonych (3 - 4% rocznie), Rosja i kraje Europy Wschodniej (6%).

Te wpływy można jednak redukować. Służyć temu mają dwa główne kierunki rozwoju IT: tworzenie bardziej oszczędnych urządzeń oraz zastosowanie IT do zarządzania problemami związanymi z kwestiami ochrony środowiska i ocieplenia klimatu.

Autorzy raportu obliczają, że większe wykorzystanie telekonferencji, niedrukowanie dokumentów, tylko przeglądanie ich na ekranie monitora komputera i podobne zachowania pozwolą na ograniczenie w skali świata poziomu emisji o 0,5 gigatony gazów cieplarnianych rocznie w samej branży IT. Zastosowanie tych technik w czterech najważniejszych sektorach gospodarki: przemyśle wytwórczym, użyteczności publicznej, transporcie i budownictwie, przyniesie oszczędność 7,3 gigaton rocznie. Wprowadzenie wskaźników kontroli zużycia energii w fabrykach motoryzacyjnych w Chinach umożliwi redukcję emisji, która obecnie wynosi 200 megaton rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile łącznie emituje Holandia. Inteligentne sieci pomagają zrewolucjonizować sektor użyteczności publicznej. Autorzy przytaczają przykład Indii, gdzie zastosowanie takiego rozwiązania ogranicza straty energii o 15%, co odpowiada oszczędnościom rzędu 4,5 mld euro rocznie. Optymalizacja ładunków i marszruty pozwoli poprawić wydajność przewozów. W Niemczech niektóre autostrady są już objęte takim systemem, co pozwala przewoźnikom lepiej planować swoje dostawy. W budownictwie technologie kontrolujące zużycie oświetlenia, ogrzewania i wentylacji umożliwią ograniczenie zużycia energii w budynkach komercyjnych nawet o 30%, co odpowiada wielkości 1,68 metrycznych gigaton emisji gazów.

Centrum szlachetnej rywalizacji

W październiku ub. roku Komisja Europejska opublikowała zasady postępowania dla menedżerów IT tworzących i unowocześniających centra obliczeniowe. Mogą oni zgłosić swoje centrum do uczestnictwa w programie związanym z egzekucją, upowszechnianiem i udoskonalaniem zasad, przygotowanym przez Instytut Energii, działający w ramach Joint Research Center KE. Jednym z zaleceń dla pragnących uczestniczyć w przedsięwzięciu jest comiesięczny pomiar wydajności, poddanie się okresowym audytom itd. Dokument przyjmuje miarę DCIE (Data Center Infrastructure Efficiency), którą propaguje konsorcjum Green Grid. DCIE odpowiada stosunkowi energii zużytej przez sprzęt komputerowy centrum do całości energii wykorzystanej przez centrum obliczeniowe. Więcej: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/CoC%20data%20centres%20nov2008/CoC%20DC%20v%201.0%20FINAL.pdf.

Zobacz również:

  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Chmury obliczeniowe w ochronie środowiska naturalnego
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

TOP 200