Państwo 2.0 z punktu widzenia dostawców usług i technologii

Jakie są problemy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i jakie możliwości ich rozwiązania sugerują przedstawiciele firm dostarczających usługi i technologie.

W trakcie konferencji Państwo 2.0 prezentowano też rozwiązania, które mogą zaradzić różnorodnym problemom. Zdaniem przedstawicieli producentów i usługodawców ich wdrożenie może usprawnić funkcjonowanie administracji publicznej, a także całego państwa. A w efekcie będzie miało wpływ na codzienne życie każdego Polaka.

Jak budować cyfrową Polskę?

Marcin Jabłoński, Exatel

Prezes zarządu firmy Exatel, w swym wystąpieniu skoncentrował się na cyfryzacji. Jest ona połączeniem technologii, świadomego społeczeństwa i rozwijania cyfrowych umiejętności wśród cyfrowo wykluczonych.

Zobacz również:

  • Microsoft otwiera się na agencje rządowe - wszystko przez atak
Państwo 2.0 z punktu widzenia dostawców usług i technologii

Marcin Jabłoński, Exatel.

Zdaniem firmy, wiele czynników wpływa obecnie na to, że cyfryzacja może przyspieszyć. Wymieniono tu niski koszt posiadania dostępu do internetu oraz malejące z roku na rok ceny komputerów.

Niestety, przeszkodą na drodze do dalszej cyfryzacji, jest chociażby problem wykluczenia cyfrowego, który ma naturę nie tylko technologiczną, ale i społeczną. W Polsce 72% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, a 75% gospodarstw domowych ma komputer. Niestety, jedynie 60% Polaków korzysta z internetu, kiedy średnia w UE to 69%.

Walka z wykluczeniem cyfrowym nie zależy więc tylko od technologii, ale i działań miękkich, edukacji. Potrzebna jest przy niej współpraca państwa i biznesu, ponieważ Polacy w większości posiadają jedynie podstawowe umiejętności informatyczne – zaledwie 50% osób potrafi wykonać podstawowe czynności w arkuszu kalkulacyjnym.

Podobnie w Internecie, większość Polaków odbiera i wysyła pocztę elektroniczną, pisze na czatach lub przegląda blogi, ale nie szuka pracy przez internet, ani nie robi zakupów. Tymczasem na e-zakupach, można w skali kraju zaoszczędzić nawet 5,6 mld złotych.

I właśnie w tym kierunku – edukacji, oszczędności, przyszłych zysków – powinniśmy spoglądać. Zarówno państwo, jak i biznes, muszą pamiętać, że rozwój i dostępność technologii daje wiele szans. Szans, z których trzeba się nauczyć korzystać.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200