Państwo 2.0 z punktu widzenia dostawców usług i technologii

Jak efektywnie zarządzać infrastrukturą IT w nowoczesnej jednostce w administracji publicznej?

Grzegorz Oleksy, Axence

Odpowiedź na to pytanie da się w zasadzie skrócić do kilku słów. Efektywnie zarządzać infrastrukturą IT można dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu. Jako przykład takiego oprogramowania wskazano modułowy system informatyczny nVision.

Poszczególne elementy systemu nie tylko wskazują potencjalne i istniejące problemy i w czytelny sposób o nich powiadamiają, ale i pozwalają unikać skutków awarii i w prosty sposób planować rozwój infrastruktury IT.

Zobacz również:

NVision pozwala również prowadzić ewidencję majątku i urządzeń i przygotować firmę pod kątem potencjalnego audytu legalności – rozwiązanie daje gwarancję braku nielegalnego oprogramowania, ale również informuje o użyciu niedozwolonego oprogramowania (P2P czy Instant Messaging).

Rozwiązanie to wskaże również użytkowników naruszających wewnętrzną politykę firmy i usprawnia pracę wewnętrznej pomocy technicznej chociażby poprzez analizę ilościową i jakościową występujących problemów. Pracę użytkowników można dzięki niemu także monitorować pod kątem czasu, jak i czynności wykonywanych przez konkretnego użytkownika.

Te kilka przykładów powinno pokazywać, że rozbudowane rozwiązanie pozwala nie tylko całościowo spojrzeć na to, co dzieje się z infrastrukturą IT, ale i skutecznie nią zarządzać – i co ważne – podnosić efektywność pracowników oraz całej instytucji.

Jak usprawnić komunikację w administracji publicznej dzięki narzędziom społecznościowym, rozwiązaniom mobilnym i chmurze?

Maciej Magierek, IBM Polska

Przedstawiciel firmy IBM wskazał cztery konkretne model zastosowania narzędzi społecznościowych w urzędzie. Są to:

• Wyszukiwanie wiedzy – w tym przypadku narzędzia społecznościowe pozwalają lokalizować osoby lub treści zawierające wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu

• Szersze udostępnianie wiedzy – narzędzia społecznościowe mogą tu ograniczyć czas poświęcany na wyszukiwanie i wymianę informacji

• Pozyskiwanie informacji – narzędzia społecznościowe pozwalają nie tylko identyfikować osoby wpływające na opinię publiczną, ale i nawiązywać z nimi kontakt, a także poznać opinie i preferencje obywateli związane z istniejącymi lub planowanymi usługami

• Zarządzanie fuzjami i reorganizacją – narzędzia społecznościowe pozwalają tworzyć społeczność w szybszym tempie, a zarazem cementują kulturę „jednej organizacji”

W trakcie prezentacji zachęcano także do korzystania z coraz bardziej popularnych urządzeń mobilnych, by udostępniać na nich wewnętrzny serwis społecznościowy urzędu, eliminować papierowe dokumenty w trakcie spotkań czy koordynować projekty w ramach departamentów i pomiędzy jednostkami. Takie funkcjonalności można również udostępniać w chmurze, co pokazano na przykładzie IBM Smart Cloud Solutions.

Prezentacja pokazała, że wykorzystanie odpowiednich narzędzi, rozwiązań może przynieść wymierne korzyści. Korzyści płynące ze źródeł, które mogą nie kojarzyć z typową pracą urzędów, takich jak media społecznościowe.


TOP 200