Pakiety do zarządzania desktopami

Prezentujemy nowe wersje dwóch pakietów do zarządzania desktopami. W Microsoft System Management Server 2003 skupiono się na poprawie bezpieczeństwa. NetSupport DNA firmy NetSupport rozszerza podstawowe możliwości inwentaryzacyjne i zdalnego sterowania w stosunku do poprzedniej wersji TCO. Przedstawiamy też narzędzie uzupełniające prezentowane produkty - program instalacyjny NetInstall.

Prezentujemy nowe wersje dwóch pakietów do zarządzania desktopami. W Microsoft System Management Server 2003 skupiono się na poprawie bezpieczeństwa. NetSupport DNA firmy NetSupport rozszerza podstawowe możliwości inwentaryzacyjne i zdalnego sterowania w stosunku do poprzedniej wersji TCO. Przedstawiamy też narzędzie uzupełniające prezentowane produkty - program instalacyjny NetInstall.

Microsoft System Management Server 2003

Najnowsza wersja System Management Server zawiera wiele istotnych ulepszeń w porównaniu z poprzednią. Należy wyróżnić nowy, oparty na webie, mechanizm raportów, który prezentuje informacje w sposób prosty do odczytania i filtrowania.

SMS poddano zmianom, w których nacisk położono na mechanizmy pozwalające na identyfikowanie słabych punktów bezpieczeństwa i dystrybuowanie krytycznych łatek programowych. Jest on jednak przede wszystkim narzędziem do zarządzania desktopami, z mechanizmami obejmującymi inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, dystrybucji i pomiaru oprogramowania oraz zdalnego sterowania.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

W SMS 2003 wyróżnia się zarządzanie łatkami. Narzędzia Microsoft Baseline Security Inventory Analyzer i Office Update Inventory przeszukują wszystkie klienty pod kątem brakujących łatek oprogramowania. Rezultaty przeszukiwań są udostępniane administratorom w bazie danych SMS do celów sprawozdawczych lub wykonawczych. Do dyspozycji jest kreator instalowania łatek. Zaawansowany klient SMS (SMS 2003 Advanced Client) może obsłużyć łańcuch powiązanych łatek, co oznacza instalowanie ich we właściwej kolejności.

Software Update Service (SUS) zapewnia automatyzację uaktualnień do komputerów, które mają bezpośredni dostęp do Internetu. Taka aktualizacja może być problemem dla maszyn za korporacyjną zaporą ogniową. Aby temu zaradzić, Microsoft oferuje bezpłatny dodatek do Windows Server 2000 lub 2003, który zapewnia tę samą funkcjonalność co usługi oparte na Internecie. Serwer SUS musi umożliwiać synchronizację z ośrodkiem Windows Update i funkcjonować jako serwer-host dla wszystkich klientów za zaporą ogniową.

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Pakiety do zarządzania desktopami

Microsoft System Management Server 2003

SMS 2003 sprawnie zbiera szczegółowe informacje inwentaryzacyjne o sprzęcie i oprogramowaniu. W testach konfiguracji poprawnie zidentyfikował wszystkie klienckie systemy sprzętowe. SMS 2003 domyślnie podaje wiele szczegółów o każdym pliku wykonywalnym, który zostanie odszukany. Ta obfita informacja jest jednak zbyteczna, jeżeli chce się znać np. jedynie wersję Internet Explorera zainstalowanego w sieci. Poszukiwanie tylko wybranego fragmentu informacji może być uciążliwe. Można jednak tworzyć specyficzne kwerendy, pomagające uzyskać odpowiedzi na proste pytania. Budowanie ich wymaga podstawowej wiedzy o SQL i składni komend SQL.

Przeglądanie raportów za pomocą przeglądarki raportów umożliwia wyświetlenie jednego raportu lub wielu, a także pozwala dostosowywać je do specyficznych potrzeb. Prezentacja w technice webowej jest łatwa w użytkowaniu. Poza oglądem w przeglądarce są też opcje kopiowania, eksportowania i drukowania, wysłania pocztą elektroniczną lub dodania raportu do pozycji "ulubione". Mechanizm dashboard (tablicy rozdzielczej) pozwala na zdefiniowanie do czterech różnych oglądów raportu w czterech ćwiartkach ekranu webowego.

Dystrybucja oprogramowania i naprawianie aplikacji

SMS 2003 używa nowego mechanizmu, który upraszcza i usprawnia dystrybucję oprogramowania. SMS 2003 Advanced Client stosuje tę samą technologię - Background Intelligent Transfer Service (BITS) - którą zaprojektowano dla Windows Update Service do wykonywania pełnej dystrybucji oprogramowania. BITS zawiera takie mechanizmy, jak kontynuowanie przerwanego transferu pliku, wykonywanie dużych transferów poza godzinami szczytu i zarządzanie użytkowaniem pasma.

Tworzenie pakietów dystrybucyjnych zależy od oprogramowania. Jeżeli twórcą aplikacji jest Microsoft, to nie ma problemów. Po skompletowaniu instalacji sieciowej w punkcie dystrybucyjnym, oprogramowanie może być przekazane do pobrania w sieci dla wszystkich klientów. Dla aplikacji innych dostawców trzeba używać narzędzi niezależnych, np. InstallShield, NetInstall (zob. "Instalowanie z NetInstall") czy Wise, które pomagają utworzyć Microsoft System Installer.

Dokumentacja i instalacja

Wykonanie pomyślnej instalacji pakietu wymaga starannego planowania, cierpliwości i wytrwałości. Jeżeli za pierwszym razem nie osiągnie się sukcesu, należy skorzystać z innej opcji. Najlepiej jednak upewnić się, co różne opcje oznaczają, przed podjęciem decyzji o wyborze jednej z nich. Nie należy wybierać opcji Express, jeżeli SMS 2003 jest instalowany pierwszy raz, ponieważ nie instaluje ona punktu zarządzania, a bez niego nie można komunikować się z zaawansowanym klientem.

Instalacja SMS 2003 nie jest zadaniem trywialnym. Niektóre czynności instalacyjne mogą się zmieniać w zależności od platformy. I tak w przypadku Win 2000 Server trzeba uruchomić oddzielny program do rozszerzenia schematu Active Directory przed zainstalowaniem SMS 2003. Jest to niezbędne, jeżeli program instalacyjny ma wykonać wszystkie modyfikacje w usługach katalogowych. Można to zadanie wykonać później, ale lepiej pozostawić wykonanie tego programowi instalacyjnemu. Należy także się upewnić, czy takie elementy, jak DNS, są skonfigurowane właściwie dla serwera nadrzędnego i sieci. Chociaż dla dużych sieci, gdzie już działa Active Directory, na ogół nie jest to problemem, jednak może być problemem dla tych, którzy migrują z Windows NT.

Microsoft podkreśla konieczność zapewnienia różnym zadaniom związanym z SMS asysty narzędzi, takich jak Deployment Readiness Wizard, uruchamiającego specyficzne testy sprawdzające czy uaktualnienie z SMS 2.0 będzie poprawne. Kreator wysyłania instalacji do klienta pomaga w instalacji oprogramowania klienckiego.

Firma zapewnia dość obszerną dokumentację, która ma odpowiedzieć na różne pytania i zapewnia informacje o wielu scenariuszach. "Concepts, Planning and Development Guide" (ok. 700 stron) zawiera wiele szczegółów. Opisano w niej różne scenariusze na różnych platformach - od uaktualnienia po nowe instalacje.

Firma zapewniła w tym wydaniu dużą objętość dokumentacji i treści online. Obszar SMS w ośrodku webowym Microsoftu poszerzono w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi i artykułów wspomagających zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych administratorów. Dobrym przykładem jest SMS 2003 Tool Kit 1, który zawiera różne szablony oraz programy do konfigurowania systemu i diagnozowania problemów.

Konkluzja

SMS 2003 jest wartościowym narzędziem dla dużych instalacji, które wymagają bezpiecznego zarządzania. Dodatkowym plusem jest łatwość obsługi standardowych zadań zarządzania desktopami.

Microsoft System Management Server 2003

Producent: Microsoft

Zalety: znacznie ulepszone funkcje raportowania, skalowalna architektura dystrybucji oprogramowania, silny nacisk na bezpieczeństwo - wykrywanie nieszczelności i zarządzanie łatkami

Wady: trudna instalacja, raporty inwentaryzacji oprogramowania tworzą zbyt wiele nadmiarowej informacji, dystrybucja oprogramowania wymaga dodatkowego oprogramowania do budowy pakietów instalacyjnych użytkownika

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200