Optymalizacja zarządzania siecią... i firmą

Ocena postępów wdrożenia

Jednym z najczęstszych powodów niepowodzeń wdrażania strategicznego planu zarządzania siecią i innych inicjatyw związanych z zarządzaniem, jest brak jasnych i dostatecznie uszczegółowionych celów, pomagających we właściwej ocenie postępu i komunikowaniu kierunków oraz ocenie procesu wdrażania. Znalezienie odpowiednich wskaźników do pokazania postępów może pomóc w utrzymaniu rzeczowego dialogu z zespołem wdrożeniowym oraz ułatwić osiągnięcie założonego celu.

Rynek zarządzania siecią

Narzędzia monitorujące są zazwyczaj pasywne - nie podejmują automatycznie akcji rozwiązujących problemy. Zamiast tego, mogą powiadamiać o zaistniałych zdarzeniach pocztą elektroniczną lub alarmować zespół IT; kiedy są przekraczane pewne progi, urządzenia przestają reagować lub wykrywane są różne rodzaje uszkodzeń.

Sprzęt, oprogramowanie czy urządzenie wirtualne?

Narzędzia do zarządzania siecią i systemami dostarczane są zazwyczaj w postaci aplikacji programowych lub urządzeń (appliance). Ostatnio pojawił się jeszcze trzeci kierunek: urządzenia wirtualne, łączące łatwość instalacji sprzętu z możliwościami aplikacji programowych.

Rozwiązania sprzętowe pozwalają uniknąć przewlekłego procesu instalowania i konfigurowania złożonych produktów programowych do zarządzania siecią czy systemami. Upakowując w urządzeniu skonfigurowane oprogramowanie, dostawcy pomagają małym i średnim firmom uzyskać mechanizmy zarządzania dostępne w dużych pakietach oprogramowania - bez konieczności żmudnego jego wdrażania. Dla dużych firm oprogramowanie takie jest zazwyczaj jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym administrowanie złożonym i skomplikowanym środowiskiem. Większość produktów software’owych do zarządzania wymaga także agentów zainstalowanych na każdym zarządzanym urządzeniu, co jeszcze bardziej komplikuje wdrożenie, ale jednocześnie pozwala podejmować działania bezpośrednio na punktach końcowych.

Urządzenia wirtualne łączą prostotę rozwiązań sprzętowych z rozmachem funkcjonalnym oferowanym przez oprogramowanie do zarządzania. Przykładem jest software firmy Kace do zarządzania systemem upakowany w urządzeniu wirtualnym Virtual KBOX, instalowany na platformie VMware. Virtual KBOX zapewnia wszystkie możliwości urządzeń fizycznych.

Narzędzia do zarządzania siecią zapewniają bardziej aktywne środki działania i obejmują wyższy poziom funkcji niż monitorowanie sieci. Pozwalają m.in. na śledzenie adresów IP, konfigurowanie urządzeń i systemów, planowanie przepustowości sieci i administrowanie jej wydajnością.

Zarządzanie, czyli work in Progress

Zarządzanie siecią - dyscyplina, której daleko jeszcze do dojrzałości i stabilności - wymaga stałego doskonalenia, zwłaszcza tam, gdzie wdrażane są innowacyjne rozwiązania. Trudności występują zarówno przy administrowaniu aplikacjami, jak i wirtualizacją, a także przy obsłudze oddziałów zamiejscowych firm.

Niełatwe do rozwiązania pozostaje podejście "w czasie rzeczywistym" do integrowania i współdzielenia krytycznych informacji w ramach całego IT. Optymalizacja kosztów w tym chaotycznym i wymagającym środowisku może wydawać się czasami nieosiągalnym celem.

Jeżeli jednak spojrzymy na ten problem zarówno z perspektywy procesów, jak i technologii - z dobrze zdefiniowanymi miarami - szansa osiągnięcia sukcesu staje się znacznie większa.


TOP 200