Optymalizacja zarządzania siecią... i firmą

Stały nacisk na obniżanie kosztów, przy jednoczesnym zapewnianiu szybkiej reakcji na zmienne potrzeby biznesowe w zakresie usług sieciowych - to główne wyzwania, przed jakimi stoją zarządzający sieciami przedsiębiorstw. Firmy w ogromnym stopniu zależą obecnie od usług IT, które wspomagają budowę nowych modeli biznesowych lub ułatwiają doskonalenie istniejących i przekształcanie ich w bardziej konkurencyjne rynkowo.

Optymalizacja zarządzania siecią... i firmą

Wzrastająca złożoność sieci IP wymaga coraz wymyślniejszych narzędzi do monitorowania i administrowania, pozwalających mieć na oku stan sieci oraz jej problemy. Z drugiej strony, aktualna sytuacja ekonomiczna jest jednym z czynników, który wymusza wykazywanie przydatności i niezbędności inwestycji IT. Budżety są tworzone bardzo ostrożnie, a nierzadko zamrażane lub obcinane. Coraz większe trudności sprawia również pozyskiwanie wykwalifikowanego personelu.

Jednocześnie, usługi IT mają coraz większy wpływ na konkurencyjność biznesu i zdolność stabilnego utrzymywania się firmy na rynku - w zakresie wydajności pracowników, komunikacji z partnerami biznesowymi i łańcucha dostaw.

Ponadto, znaczenie sieci jako systemu dostarczania usług IT rośnie w miarę, jak biznes coraz bardziej zależy od pracy rozproszonych oddziałów zamiejscowych i innych lokalizacji, a aplikacje stają się coraz bardziej wielowarstwowe i zależne od sieci.

Aplikacje webowe, szeroko obecnie stosowane w biznesie, są często wielowarstwowe i w związku z tym "sieciowe" już w założeniach projektowych (Web 2.0, architektury SOA). Ich bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi wymaganiami, to kolejny problem dla IT.

Najważniejsze wskaźniki przy zarządzaniu siecią

· MTTR (Mean Time To Repair) - zmniejszenie średniego czasu usuwania awarii. Standardowy parametr, często umieszczany w umowach określających poziom usług świadczonych na zewnątrz. W praktyce obejmuje wiele procesów, takich jak ulepszona diagnostyka czy współdziałanie operacji, oraz helpdesk.

· MTBF (Mean Time Between Failure) - obniżenie średniego czasu między uszkodzeniami. Jest dobrym wskaźnikiem sprawności lub minimalnego czasu niesprawności urządzenia. Podczas gdy MTTR jest bardziej "operacyjny" w naturze, MTBF jest ukierunkowany bezpośrednio na biznes.

· Zmniejszenie liczby powtarzalnych błędów, które nie zostały efektywnie rozwiązane za pierwszym razem, z powodu niekompletnej lub niewłaściwej diagnostyki.

· Zmniejszenie liczby nieautoryzowanych zmian - wymuszanie efektywnej polityki i kryteriów weryfikacji wprowadzenia zmian w infrastrukturze sieci.

· Zmniejszenie liczby niewłaściwych zmian - lub inaczej: ile zmian musi być powtórzonych w odniesieniu do tych poprawnych?

· Oszczędność czasu przy wprowadzaniu i wycofywaniu zasobów. Efektywna redukcja czasów operacyjnych i kosztów związanych z wprowadzaniem lub wycofywaniem z eksploatacji zasobów sieciowych, nie tylko owocuje istotnymi oszczędnościami, ale także jest dobrym wskaźnikiem, czy organizacja staje się bardziej efektywna w sposobie pracy.

· Większa dokładność audytów bezpieczeństwa. Nie każdy audyt jest efektywny i często zdarzają się załamania dzień po jego pomyślnym przeprowadzeniu. Może okazać się bezwartościowy, jeżeli nie został dokładnie przeprowadzony, pozostajemy wtedy z problemami bezpieczeństwa i zgodności sprzed audytu.

Następne utrudnienie stanowi rosnąca złożoność zarówno urządzeń sieciowych, jak i systemowych, wynikająca z konieczności obsługi coraz szerszego spektrum usług, a od strony systemowej - obsługi rozwiązań wirtualizacyjnych. Zarządzania tym wszystkim nie ułatwia też częstotliwość zmian w infrastrukturze i aplikacjach.

Na szczęście, istnieją strategie i narzędzia, które mogą pomóc w nadążaniu za tymi zmianami i wymaganiami. Przestrzeganie zaleceń i wskazówek ekspertów ułatwi szybkie i pragmatyczne wykorzystanie inwestycji poniesionych na zarządzanie siecią.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200