Okablowanie: obsługa aplikacji strumieniowych i optyczna przyszłość

Wysokiej jakości okablowanie powinno umożliwiać zarówno transport głosu i danych, jak i przekaz aplikacji strumieniowych, takich jak: wideokonferencje, telewizja przemysłowa czy automatyka budynkowa. Coraz bardziej pasmożerne usługi sprawiają, że wymagania dotyczące szerokości pasma podwajają się z każdym rokiem.

Zdaniem analityków rynku komunikacyjnego, w 2011 r. więcej niż połowę instalacji okablowania strukturalnego będą stanowiły sieci szkieletowe o przepływności 10 Gb/s i będą to przede wszystkim systemy optyczne.

Aplikacje strumieniowe

Do wzrostu popularności multimediów przyczyniło się zatwierdzenie standardu okablowania miedzianego 10GbE (100 m), który umożliwia wdrażanie usług potrójnych (triple) i poczwórnych (quadruple). Większe przepustowości sieci są niezbędne do obsługi transmisji strumieniowych (streaming), gdzie transport danych odbywa się w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z baz danych nadawcy lub serwerów internetowych. Nakładają one bardzo duże wymagania w zakresie przepustowości sieci, gdyż audiowizualne pakiety są odtwarzane przez oprogramowanie użytkownika w miarę ich dostarczania - bez oczekiwania na pobranie pełnej informacji z serwera źródłowego (głos, muzyka, film, telewizja). Aby odbiór treści strumieniowych przebiegał bez zatrzymań i przerw, do ich obsługi potrzebne są obecnie przepływności na poziomie 40 Mb/s, ale wkrótce będzie to już 100 Mb/s.

Okablowanie: obsługa aplikacji strumieniowych i optyczna przyszłość

Wdrażanie aplikacji strumieniowych

Według Forrester Research, ok. 30% gospodarstw domowych w Europie już w 2008 r. korzystało z aplikacji strumieniowych HDTV, a w miarę upływu czasu zapotrzebowanie na takie usługi będzie rosło. Kluczową rolę w ich popularyzacji odgrywa telewizja internetowa, która w ciągu 3 lat może spowodować nawet 10-krotne zwiększenie czasu, jaki obecnie internauci poświęcają na oglądanie cyfrowych programów telewizyjnych. Właśnie takiego rozwoju sytuacji oczekują operatorzy, którzy chcą dostarczać w czasie rzeczywistym różnorodne usługi transmisji obrazu, takie jak: filmy, wideoteki, telewizja cyfrowa i interaktywna.

PON i CWDM dla 100GbE

Przyszłość okablowania to światłowody, które systematycznie wypierają połączenia miedziane, przybliżając się do terminali bądź centrów przetwarzania danych. Najpierw wyeliminowały one skutecznie miedź na łączach długodystansowych, a niedawno zastąpiły miedziane okablowanie metropolitalne, oferujące szybkości transmisji co najmniej 10 Gb/s. Szczególną rolę w tym wyścigu odgrywają obecnie łącza całkowicie pasywne, tworzące rozległe systemy optyczne klasy PON (Passive Optical Network) implementowane między abonentem a węzłem sieci. Okablowanie tworzone z elementów pasywnych (włókna, rozdzielacze, sprzęgacze) nie potrzebuje kłopotliwej konwersji sygnału na postać elektryczną i jest zdecydowanie tańsze.


TOP 200