Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)

Kable Krone

Dotychczasowy system uniwersalnego okablowania strukturalnego kategorii 6, oferowany od 1998 r. przez firmę Krone AG (jej krajowym przedstawicielem jest C&C Partners Telecom) i oznaczany jako KRONE PremisNET, został w tym roku uzupełniony o najnowszą wersję systemu okablowania TrueNet - z zastosowaniem specjalnych kabli wieloparowych wykonanych w unikatowej technologii o tej samej nazwie. Nowa technologia okablowania TrueNet, optymalizująca wydajność sieci kablowych do kategorii 6, powstała w wyniku integracji doświadczeń uzyskanych w ramach grupy GenTek - pochodzących z dwóch firm telekomunikacyjnych: Krone, specjalizującej się w rozwijaniu okablowania strukturalnego, oraz Prestolite Wire, zajmującej się produkcją kablową.

Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)
W skład kompletnego systemu okablowania PremisNET, wykonanego w technologii TrueNet, wchodzą zarówno wszystkie niezbędne dotychczasowe, jak i nowe komponenty sieci miedzianej: złącza, gniazda, obudowy, przyłącza oraz patchkordy krosujące i specjalnie profilowane kable umożliwiające uzyskanie jednorodnej charakterystyki impedancji miedzianego toru kablowego. Firmowe doświadczenia w eksploatacji kabli miedzianych pokazały bowiem, że znaczne usprawnienie w podnoszeniu przepływności okablowania strukturalnego uzyskuje się nie tylko przez klasyczne rozszerzanie pasma przenoszenia, ale także dzięki idealnemu dopasowaniu oporności falowych okablowania, w wyniku czego gwałtownie maleją zbędne retransmisje w każdej sieci komputerowej (tabela 2).

Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)

Konstrukcja kabla z separatorem par przewodów (KRONE)

W konstrukcji kabli horyzontalnych TrueNet (okablowanie poziome) zwrócono więc szczególną uwagę na idealnie kolisty przekrój przewodów (krągłość 99 proc.) oraz uzyskiwaną produkcyjnie równomierną (99-100 proc.) grubość izolacji żył przewodzących o dobieranej średnicy kabla miedzianego. Średnica żył miedzianych i ich izolacji (pojedynczej lub podwójnej) może być różna, ze względu na ich indywidualne dopasowanie się do wymaganego skoku skrętu w kablu. Z kolei polepszenie tłumienia przesłuchów NEXT uzyskuje się dzięki spiralnie skręconemu separatorowi (plastikowy element krzyżaka umieszczony centralnie w osi rdzenia kabla), który zapewnia stały skok skrętu i fizyczne rozdzielenie par przewodów miedzianych, zapewniając jednocześnie najniższy przesłuch wspólny PS NEXT (Power Sum NEXT) między wszystkimi skrętkami znajdującymi się w kablu.

Integralnym elementem systemu okablowania PremisNET wykonanego w technologii TrueNet firmy KRONE (C&C Partners) – pozwalającym na podniesienie klasy prawie każdego okablowania strukturalnego – jest stosowanie kabli o niezwykle wysokiej precyzji wykonania oraz wdrożenie dokładnego systemu pomiarowego umożliwiającego lokalizację i eliminowanie fragmentów okablowania o nie dopasowanej impedancji. Dzięki temu za pomocą technologii TrueNet we wszystkich przekrojach okablowania strukturalnego uzyskuje się maks. 3-proc. tolerancję impedancji charakterystycznej kabla miedzianego (100Ω ± 3Ω), zamiast akceptowanej tradycyjnie i zgodnie z odpowiednimi normami pięciokrotnie większej tolerancji wynoszącej 100Ω ± 15Ω. Właściwe zestrojenie całej sieci strukturalnego okablowania poziomego w tak wąskim zakresie tolerancji impedancji objawia się praktycznie całkowitym brakiem odbić sygnałów elektrycznych w sieci, co minimalizuje stopę błędów BER (Bit Error Rate) podczas transmisji. W ten sposób bez ingerencji w strukturę logiczną sieci kablowej można prawie uniknąć powtórzeń ramek i retransmisji błędnych pakietów w sieci, w zasadniczy sposób przyczyniając się do efektywnego podwyższenia szybkości działania aplikacji (klasy okablowania miedzianego).

Przez odpowiedni dobór poszczególnych parametrów podstawowego kabla miedzianego, kabli krosowych lub przyłączy (średnica żył, grubość i liczba warstw izolacyjnych, sposób skrętu przewodów, ekranowanie zewnętrzne i in.) można idealnie wkomponować poszczególne fragmenty kabla do istniejącego systemu, tak aby impedancja falowa toru kablowego zmieniała się w bardzo niewielkim zakresie - doprowadzając w ten sposób nawet do zerowej stopy błędów BER w trakcie transmisji. Z takich elementów kablowych (w zależności od indywidualnych potrzeb) tworzy się dwie podstawowe wersje okablowania strukturalnego KRONE PremisNET w technologii TrueNet: TrueNet C6T dla okablowania kategorii 6 (klasa E) oraz TrueNet C5eT dla kategorii starszej - 5e.

Gigabitowy Ethernet Lucenta

Bieżąca oferta okablowania Lucent Technologies występuje pod nazwą SYSTIMAX SCS (Structured Connectivity Solutions) i obejmuje zestaw produktów zawierających nieekranowaną skrętkę miedzianą, światłowody oraz systemy połączeń radiowych. Rozwiązania z serii SYSTIMAX SCS wykraczają poza pojęcie tradycyjnych połączeń kablowych, umożliwiając tworzenie sieci szkieletowej, sieci telefonicznej czy lokalnej sieci komputerowej, które mogą współpracować korzystając z jednolitego systemu takich samych elementów składowych. W skład SYSTIMAX wchodzą następujące produkty kablowe: PowerSUM, GigaSPEED, OptiSPEED i LazrSPEED.

Firma Lucent Technologies niedawno zaprezentowała nowy gigabitowy kabel miedziany GigaSPEED, przeznaczony do zastosowań w sieciach LAN o najwyższych właściwościach transmisyjnych osiągniętych w branży telekomunikacyjnej. Kabel ten, wykonany w technologii nieekranowanej skrętki UTP, spełnia niezwykle wysokie wymagania kompatybilności EMC (symetryczna skrętka nieekranowana!), poprawiające niezawodność przekazu, zwiększa szybkość transmisji danych i zmniejsza koszty administracyjne sieci. Nowy kabel serii 8.1 należy do rodziny GigaSPEED strukturalnego systemu okablowania SYSTIMAX SCS. W nieekranowanym kablu GigaSPEED uzyskuje się dodatni parametr ACR jeszcze przy częstotliwości 444 MHz, a przesłuch NEXT ma wartość 54,3 dB przy częstotliwości 100 MHz – a więc wielkości trzykrotnie przekraczające wymagania standardu kategorii 6 (klasa E). Za jego pośrednictwem są już tworzone pierwsze platformy dla szerokopasmowych aplikacji, takich jak gigabitowy Ethernet, gigabitowy ATM 1,2 Gb/s i odbioru wszystkich 77 kanałów telewizji CATV (pasmo 550 MHz).

Najnowsze osiągnięcie w serii SYSTIMAX SCS stanowi system okablowania strukturalnego SYSTIMAX GigaSPEED. Dla indywidualnego użytkownika, najbardziej znaczącą cechą systemu jest uzyskiwanie przepływności powyżej 1 Gb/s, co gwarantuje stosowanie wielu aplikacji równocześnie, za pośrednictwem jednego gniazda.

Dla jeszcze bardziej zaawansowanych aplikacji Lucent Technologies oferuje okablowania światłowodowe SYSTIMAX OptiSPEED i standard złączy optycznych LazrSPEED - stanowiące de facto pierwszy przemysłowy standard sieci i złącz optycznych dla aplikacji dziesięciokrotnie szybszych od dotychczas stosowanych, czyli sięgających przepływności do 10 Gb/s (lasery 850 nm). Zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji Building Industry Consulting Service International (BICSI) system okablowania LazrSPEED jest najnowszym uzupełnieniem rodziny produktów SYSTIMAX SCS. System pozwala jednocześnie na zmniejszenie końcowym użytkownikom kosztów instalacji i rozbudowy, zarówno już istniejących, jak i dopiero tworzonych sieci szkieletowych w zasięgu do 300 m na najbardziej popularnym i najtańszym światłowodzie wielomodowym.


TOP 200