Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)

Podstawową funkcją systemu uziemień urządzeń komunikacyjnych jest ochrona ludzi przed przepięciami i prądem, niebezpiecznymi dla człowieka. Zadaniem ekranowania okablowania jest unikanie zarówno szkodliwych emisji do środowiska, jak i zakłóceń toru transmisyjnego. Wprawdzie właściwe ekranowanie zwiększa możliwość uzyskiwania większych przepływności w kablu, ale w najnowszych rozwiązaniach okablowania strukturalnego stosuje się również inne sposoby zwiększania szybkości działania aplikacji klienta.

Podstawową funkcją systemu uziemień urządzeń komunikacyjnych jest ochrona ludzi przed przepięciami i prądem, niebezpiecznymi dla człowieka. Zadaniem ekranowania okablowania jest unikanie zarówno szkodliwych emisji do środowiska, jak i zakłóceń toru transmisyjnego. Wprawdzie właściwe ekranowanie zwiększa możliwość uzyskiwania większych przepływności w kablu, ale w najnowszych rozwiązaniach okablowania strukturalnego stosuje się również inne sposoby zwiększania szybkości działania aplikacji klienta.

Ekranowanie okablowania

Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)

Ekranowanie i uziemianie systemu

Ekranowane i podwójnie ekranowane kable telekomunikacyjne stosowane w okablowaniu strukturalnym stanowią nadal najlepsze rozwiązanie bezpiecznego transportu danych w sieciach teleinformatycznych. Pozostają jednak problemy związane z ekranowaniem i uziemianiem całego systemu telekomunikacyjnego pod kątem jego kompatybilności elektromagnetycznej EMC (Electromagnetic Compatibility). Powszechnie obowiązująca od lat zasada uziemiania dużych systemów komputerowych - czyli zawierających elementy aktywne - w jednym miejscu, także słuszna w okablowaniu strukturalnym, nie zawsze jednak znajduje zastosowanie w praktyce.

Inaczej niż w dużych systemach z przetwarzaniem scentralizowanym, gdzie uziemienie oraz ekranowanie można i należy wykonać w jednym centralnym punkcie zasilania całego systemu za pomocą odpowiednio krótkich przewodów, w systemach z przetwarzaniem rozproszonym - a takim jawi się okablowanie strukturalne SOS (system okablowania strukturalnego) - sposób i wykonanie ekranowania nie są tak oczywiste. Zwłaszcza że częstotliwości przekazów w okablowaniu strukturalnym zbliżają się szybko do granicy 1 GHz (600 MHz) i stosowanie zbyt długich odcinków ekranu okablowania bądź niewłaściwy sposób jego ekranowania przynosi dokładnie odwrotny efekt, czyli emisję sygnałów zamiast ochrony kabla przed zakłóceniami.

Ekranowanie miedzianych kabli transmisyjnych polega na otoczeniu wszystkich czynnych i biernych elementów transmisji (przewodów sygnałowych, złączy, przyłączy, portów krosownic, portów routerów i urządzeń) dobrze przewodzącą powłoką metalizowaną o cechach klatki Faradaya. W warunkach idealnych ekran zapobiega przenikaniu pola elektromagnetycznego zarówno z kabla na zewnątrz, jak i z otaczającego środowiska do wnętrza toru transmisyjnego. W praktyce może się jednak zdarzyć, że źle wykonany ekran będzie zachowywać się jak antena i wychwytywać lub emitować sygnały zakłócające o niedopuszczalnym poziomie emisji.

W obydwu przypadkach należy wyraźnie odróżnić uziemienie ochronne systemu, związane z dostarczaniem energii elektrycznej do poszczególnych stanowisk pracy, od ekranowania kabli połączeniowych i urządzeń komunikacyjnych dla zapewnienia właściwych warunków transmisji.

Uziemienie powinno chronić ludzi i urządzenia przed niebezpiecznymi dla nich przepięciami i prądem. Ekranowanie ma natomiast na celu wyeliminowanie zakłóceń - także toru transmisyjnego - oraz ograniczenie szkodliwych emisji elektromagnetycznych EMI (Electromagnetic Interference) do otaczającego środowiska.

Nowe trendy w okablowaniu strukturalnym (cz.2)

Separacja sygnałów przegrodami listwowymi

Podczas gdy zasady uziemiania urządzeń stacjonarnych są od lat niezmienne i rygorystycznie przestrzegane niezależnie od rozproszenia systemu komputerowego - gdyż dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników obsługujących system - wymagania na ekranowanie okablowania komunikacyjnego nie są już tak jednoznaczne. Wprawdzie negatywne oddziaływanie instalacji elektrycznej na sieć komputerową w obszarze okablowania poziomego SOS można zmniejszyć przez wzajemną ich separację przegrodami listwowymi (za pomocą oddzielnych kanalizacji dla przewodów elektrycznych i kabli transmisyjnych), niemniej wpływ ten nadal istnieje i nie może być pomijany przy projektowaniu instalacji okablowania strukturalnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200