Nowe horyzonty

Przegląd nowości w systemach - ERP cz. III

Przegląd nowości w systemach - ERP cz. III

QAD MFG/PRO

Najnowsza wersja MFG/PRO nosi nazwę eB2, a jej poprzedniczką jest wersja eB oraz 9.0. Kolejna eB3 ma być dostępna na rynku amerykańskim w przyszłym roku. Nowości w stosunku do wersji poprzednich to m.in. internetowy dostęp do systemu dzięki technologii cienkiego klienta (QAD Desktop 2 oparty na Javie), narzędzia integracji z innymi systemami (inne systemy ERP, oprogramowanie specjalizowane, takie jak systemy obsługi magazynów wysokiego składowania), lepsza integracja z najpopularniejszymi programami biurowymi i systemami poczty elektronicznej (szersze możliwości wysyłania raportów i wiadomości za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio z systemu). W wersji eB2 sporo uwagi poświęcono modułom produkcyjnym, które tradycyjnie są silną stroną pakietu MFG/PRO, rozwijając je pod kątem obsługi przedsiębiorstwa kierującego się zasadami "szczupłego wytwarzania" (lean manufacturing) i stosującego w procesie produkcyjnym karty kanban oraz harmonogramy oparte na zamówieniach klientów (Just in Time/Just in Sequence). Związane są z tym również zmiany w modułach logistycznych (m.in. zarządzanie magazynem konsygnacyjnym dostawcy lub klienta, możliwość zarządzania przez dostawcę magazynami klienta - vendor managed inventory - wraz z modułem wizualizacji dostaw). Sporo zmian można również zauważyć w modułach z obszaru wsparcia klientów (zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, call center, CRM). QAD, podobnie jak wielu innych producentów, zauważa potrzebę otwierania przedsiębiorstwa na zewnątrz, na systemy dostawców i odbiorców w elektronicznym łańcuchu dostaw, stąd intensywny rozwój mechanizmów upraszczających budowanie komunikacji EDI między firmami (biblioteka standardowych formatów - VDA, EDIFACT, ODETTE, X12 - i gotowych dokumentów, które można wykorzystać w komunikacji z partnerami biznesowymi). Pojawił się nowy moduł księgowości logistycznej. Udoskonalono moduł modelowania i wizualizacji procesów, mający zastosowanie m.in. w szkoleniu użytkowników w zakresie metod funkcjonowania systemu, co okazuje się przydatne w czasie wdrożenia. Dzięki aktualizowanej na bieżąco mapie procesów łatwiejsze stają się również ich analiza i optymalizacja.

Qumak-Sekome-Qumak

e-Qumak jest pakietem ERP opartym na produktach amerykańskiej firmy Epicor pod nazwą "e by Epicor" oraz Clientele, lokalizowanym, uzupełnianym i sprzedawanym na rynku polskim przez Qumak-Sekom. W ostatnim czasie w pakiecie pojawiły się nowe funkcje, m.in. w obszarze tworzenia portali korporacyjnych oraz portali dla klientów i dostawców. Rozszerzono możliwości pakietu związane z obsługą promocji i budżetów reklamowych oraz analizą skuteczności kampanii reklamowych. Pojawiło się tańsze rozwiązanie dla firm produkcyjnych (produkcja dyskretna i wsadowa), w którym większy nacisk położono na wykorzystanie funkcji produkcyjnych pakietu, zmniejszono natomiast zakres modułów finansowo-księgowych. Obecnie jest polonizowana najnowsza wersja e by Epicor, w której większy nacisk położono na obsługę przedsiębiorstw wielooddziałowych i holdingów oraz na pewną autonomizację oddziałów pracujących w trybie online na systemie zlokalizowanym w centrali (możliwość wykonywania podstawowych operacji również w trybie offline dzięki utrzymywaniu lokalnego, okresowo synchronizowanego podzbioru centralnej bazy danych, co jest istotne np. w przypadku rozproszonej sieci sprzedaży).

Rekord Rekord.ERP

Ostatnia wersja Rekord.ERP trafiła na rynek we wrześniu br. Pojawiło się w niej kilka nowych modułów przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży odlewniczej (moduł produkcyjny) oraz przedsiębiorstw produkujących na zamówienie (wstępna kalkulacja kosztów nie do końca zdefiniowanego produktu na bazie dotychczasowych doświadczeń). W praktyce ten ostatni moduł został już zastosowany w przedsiębiorstwie produkującym urządzenia do obróbki cieplnej (rozmaite rodzaje pieców). W najnowszej wersji Rekord.ERP wprowadzono moduł wspierający zarządzanie przepływem dokumentów. W obszarze produkcyjnym pojawiła się możliwość rozliczania kosztów produkcji wg faktycznie poniesionych wydatków (dotyczy rozliczania kosztów pośrednich). Możliwe jest ewidencjonowanie odpadów produkcyjnych przeznaczonych do późniejszej utylizacji. Bardzo rozbudowano moduł zarządzania informacjami o produkcie, ułatwiając pracę technologów i konstruktorów pracujących nad złożonymi urządzeniami. W najbliższym roku prace nad produktem będą zmierzały do umożliwienia zdalnego dostępu do aplikacji przez Internet i komunikację bezprzewodową.


TOP 200