Narzędzia do modelowania sieci

Czasami proste (z pozoru) pytania nie mają prostych odpowiedzi. Czy potrafimy poszerzyć dostępne pasmo dla naszych biur regionalnych? Czy możemy zapewnić większą nadmiarowość dla łączy o kluczowym znaczeniu? Czy możliwa jest redukcja kosztów?

Czasami proste (z pozoru) pytania nie mają prostych odpowiedzi. Czy potrafimy poszerzyć dostępne pasmo dla naszych biur regionalnych? Czy możemy zapewnić większą nadmiarowość dla łączy o kluczowym znaczeniu? Czy możliwa jest redukcja kosztów?

Na szczęście coraz powszechniejsze są narzędzia do modelowania i optymalizacji pracy i wydajności sieci. Większość z nich wywodzi się ze środowisk akademickich, lecz coraz częściej przybierają one postać rozbudowanych komercyjnych narzędzi pozwalających projektantom, administratorom czy operatorom na testowanie opracowywanych lub proponowanych zmian przed ich wdrożeniem (zmian dotyczących zarówno topologii sieci, stosowanych protokołów oraz urządzeń). Amerykański oddział IDG przy udziale Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) przeprowadził test trzech dostępnych komercyjnie pakietów do testowania sieci:

Pakiet IT Guru okazał się najlepszy z trzech testowanych produktów. Oprogramowanie to było łatwo skalowalne, właściwie umożliwiało wykorzystanie w dowolnej sieci korporacyjnej, a ponadto posiadało wydajne narzędzia do analizy zagadnień sieciowych. Oprogramowanie NetRule zapewniało prostą obsługę i konfigurację, dostarczając jednocześnie doskonałych narzędzi do modelowania sieci, szczególnie LAN. Shunra/Storm z kolei spisywał się świetnie przy modelowaniu sieci WAN.

Mimo że każdy z pakietów ma swoiste zalety predestynujące go do pewnych zastosowań, wszystkie są pakietami fachowymi i wysoko specjalizowanymi, a ponadto mają wiele podobnych narzędzi i możliwości.

Dokładność modelowania

Narzędzia do modelowania sieci

IT Guru 10.5

Kluczem do modelowania sieci jest zdolność do dokładnego dopasowania i odwzorowania mapy modelu w stosunku do rzeczywistej topologii. Przeprowadzone testy miały na celu sprawdzenie, jak dokładnie każdy z pakietów modelował zdarzenia w sieci, takie jak: uszkodzenie łącza, zmiany na łączu, uszkodzenie wyposażenia, zmiana parametrów ruchowych, zmiana trasy połączenia oraz przeciążenia.

IT Guru radził sobie z wielkim powodzeniem w tych kwestiach. Umożliwiał zmianę takich parametrów, jak koszty łączy OSPF (Open Shortest Path First), liczniki HSRP (Hot Standby Router Protocol) oraz pozwalał natychmiast zobaczyć i określić ich wpływ na pracę sieci. IT Guru przyjmował praktycznie każdą zmianę konfiguracji, jaka została wprowadzona, i dokładnie przewidywał zachowania protokołu routingu oraz zmiany topologii sieci.

Niestety, zmiany modelu wymagały precyzyjnych działań ze strony modelującego. Na przykład po wprowadzeniu wszystkich atrybutów HSRP w obu routerach model nie chciał działać poprawnie. Problemem okazało się to, że podczas modelowania zapomniano ustawić parametry domyślnej bramy w konfiguracji . Bez tych informacji IT Guru po prostu nie mógł ustanowić sesji HSRP. Ponieważ jest to dokładnie ta sama sytuacja, jaka pojawia się w rzeczywistych sieciach, tak duża dokładność modelowania IT Guru robi wrażenie.

Chociaż NetRule potrafił dokładnie przewidzieć wpływ wielu zmian w topologii sieci, to ma pewne ograniczenia. Aby przetestować współdzielenie obciążenia, stworzono dwa łącza: 1 Gb/s i 100 Mb/s. Zredukowano do kosztu zerowego (dla protokołu OSPF) łącze 1 Gb/s oczekując, że model pokaże preferencje dla łącza o niższym koszcie i szerszym paśmie. Niestety, model z NetRule założył równy koszt pomiędzy łączami 1Gb/s i 100 Mb/s. Kontakt ze wsparciem technicznym producenta pozwolił wyjaśnić tę kwestię. Aby zmienić koszt OSPF, należy skasować jedno z istniejących łączy i wtedy je odtworzyć z nowym parametrem kosztów (nie ma możliwości prostej zmiany tego parametru w istniejących łączach). Brak takiej możliwości zmian w locie wydaje się znaczącym niedopatrzeniem.

Biblioteka NetRule zawiera duży wybór dostawców i produktów. Jakkolwiek daje to możliwość indywidualnego modelowania sieci, pozwalając na zmiany mocy przetwarzania CPU oraz prędkości interfejsów. Niestety, narzędzie to nie sprawdza błędów konfiguracji i niekonsekwencji w urządzeniach oraz konfliktów adresów IP i usterek protokołów. Wydaje się, że model zakłada, że użytkownicy są nieomylni i nie popełniają błędów. Jest to ogólne i nierozsądne założenie.

Bardzo miłą cechą tego narzędzia jest możliwość zapisu bezpośrednio parametrów sieci i odtworzenia ich z powrotem. Na przykład umożliwia to przesyłanie pakietów głosowych i strumieniowego wideo pomiędzy urządzeniami podłączonymi do pakietu StormAppliance firmy Shunra/Storm. W przypadku wprowadzenia opóźnienia, straty pakietów czy też ograniczenia pasma, można na bieżąco obserwować obniżenie jakości transmisji wideo lub usłyszeć porzucanie pakietów audio. Cecha ta powoduje, że jest on nadzwyczajnie prosty do określania minimalnych akceptowanych kryteriów wymaganych dla odpowiednich aplikacji na różnych łączach. Zostało to uznane za bardzo użyteczną funkcjonalność pakietu.

Za pomocą IT Guru i NetRule możliwe jest otrzymanie tych samych informacji wyłącznie w formie numerycznej.

IT Guru 10.5

Producent: Opnet Technologies,http://www.opnet.com

Koszty: typowa konfiguracja waha się w zakresie od 50 000 do 150 000 USD, w zależności od dołączonych modułów

Możliwości: duża skalowalność, ogromne możliwości, wyrafinowane możliwości modelowania, możliwość konfiguracji bezpośrednio z popularnych modułów zarządzających, jak HP OpenView i CiscoWorks

Ograniczenia: skomplikowany i rozbudowany sposób konfiguracji, przytłaczająca ilość funkcji dla początkującego użytkownika, wysoka cena

Wersja demo: IT Guru Academic Edition do pobrania na stronie http://www.passus.pl/opnet

Konfiguracja i wydajność

Narzędzia do modelowania sieci

Shunra/Storm 3.1

Z wykorzystaniem opcjonalnego modułu MVI (Multi-Vendor Import module) IT Guru potrafi bezpośrednio zaimportować konfigurację urządzeń Cisco i Juniper. Do zaimportowania konfiguracji urządzeń innych producentów Opnet wymaga serwera VNE (Virtual Network Environment). Serwer ten zapewnia obsługę urządzeń z serii Cisco Catalyst IOS, Extreme Networks, Foundry Networks, Nortel, a także wielu innych dostawców. Niestety, dla oprogramowania tej klasy brak jest wbudowanej możliwości importu konfiguracji urządzeń innych niż Cisco IOS. Dodatkowe wymagania dotyczące opcjonalnego modułu VNE, dostępnego za dodatkową dopłatą, wydają się znaczącą wadą.

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z konfiguracją IT Guru. Na przykład może zostać wykorzystany opcjonalny serwer VNE, zaimportowany plik tekstowy z CiscoWorks lub wykreowane ręcznie obiekty sieciowe. Dostępne są również zapytania serwera HP Open View, które pozwalają zbudować bardzo dokładny model działającej sieci.

W prowadzonym teście IT Guru zaimportował konfigurację sieci szkieletowej 120 urządzeń Cisco z pliku CiscoWorks w czasie mniejszym niż 3 min. Ponieważ IT Guru jest bardzo wrażliwy na błędy składni, to tworzenie konfiguracji było bardzo delikatnym i czasochłonnym procesem. Dodatkowo sprawę pogarszał brak jakichkolwiek komunikatów, które wskazywałyby na błędy składniowe.

Shunra/Storm 3.1

Producent: Shunra Software,http://www.shunra.com

Koszty: 47 800 USD za testowaną wersję

Możliwości: symulacje w czasie rzeczywistym, znakomity do modelowania parametrów łączy sieci WAN, używa Visio jako interfejsu użytkownika

Ograniczenia: ograniczone możliwości modelowania sieci korporacyjnych, bardzo długi czas ponownego uruchomienia oprogramowania


TOP 200