Najpierw sieć, potem licznik

W Europie coraz częściej wskazuje się, że instalacja inteligentnych liczników powinna być poprzedzona budową inteligentnej sieci energetycznej – wynika z raportu firmy doradczej PwC oraz ING Banku Śląskiego.

Najpierw sieć, potem licznik

Eksperci firmy doradczej PwC oraz ING Banku Śląskiego przygotowali raport „5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014”, w którym zajęli się pięcioma potocznymi opiniami na temat sektora elektroenergetycznego. Dotyczą one najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem branży, które mają wpływ na kształt rynku i decyzje jego najważniejszych graczy. Jeden z analizowanych mitów dotyczy inteligentnych liczników oraz inteligentnych sieci.

Inteligencja tylko dla dużych odbiorców?

Pobierz bezpłatny Raport „Inteligentna Energetyka”

Już wkrótce w Polsce będzie zainstalowanych około miliona inteligentnych liczników. Perspektywy rozwoju sieci smart grid w naszym kraju i przykłady wdrożeń w Europie to główne tematy raportu.

Autorzy raportu wskazują na duże zmiany w przebiegu dyskusji nt. inteligentnych liczników. Za sprawą analizy kosztów i korzyści z rynku niemieckiego realizm w ocenie potencjału ekonomicznego inteligentnych liczników przestał być utożsamiany ze skostniałym myśleniem państwowych monopoli. Analiza niemiecka dowiodła, że opłacalne jest wdrożenie inteligentnych liczników u odbiorców zużywających ponad 6 MWh rocznie i u prosumentów.

Zobacz również:

Rynek niemiecki jest specyficzny. Po pierwsze, dużą część kosztów stanowi tzw. multi utility controller – MUC, który ma zapewnić komunikację pomiędzy urządzeniami pomiarowymi różnych mediów. Po drugie, cel 80% liczników inteligentnych uda się osiągnąć dopiero ok. roku 2026–2027. Jednak wyniki tej analizy zostały zinterpretowane jako deklaracja realizmu w ocenie wdrożeń inteligentnego opomiarowania.

W tym samym okresie w Austrii odbiorcy otrzymali możliwość odmowy zgody na instalację inteligentnego licznika z powodów związanych z ochroną danych osobowych. Natomiast Wielka Brytania, która jest jednym z pionierów w tworzeniu architektury inteligentnego rynku, przesunęła rozpoczęcie etapu pełnego wdrożenia o rok.

Od czego zacząć

Zdaniem twórców raportu nie ma wątpliwości, że instalacja inteligentnych liczników wraz z funkcjonalnością dwukierunkowej komunikacji może przynieść korzyści związane z reakcją odbiorców, takie jak większa świadomość energetyczna i możliwość zarządzania reakcją strony popytowej, a głosy sceptyczne nie oznaczają, że projekty wdrożeń inteligentnych zostaną zawieszone.

W przekonaniu autorów dwie grupy argumentów każą się jednak ponownie zastanowić, czy inteligentna energetyka powinna zaczynać się od obowiązku instalacji nowych liczników u 80% odbiorców końcowych.


TOP 200