Mobilna rewolucja - BYOD u bram!

Firmy powinny starannie rozważyć sposób używania urządzeń przez pracownika zanim przyjmą ostateczną strategię. Na przykład, jeżeli zakres użytkowania przez pracowników urządzeń do celów służbowych jest ograniczony, wtedy plan refinansowania prywatnych urządzeń pracowników ma sens i jest korzystny z punktu widzenia kosztów. Takie podejście wydaje się również korzystne w organizacjach rozproszonych, zwłaszcza działających w różnych krajach - znalezienie jednego operatora może być w takim wypadku trudne, a zawieranie umów z różnymi ograniczy możliwość uzyskania rabatu.

Przykładowy podział pracowników na grupy - na podstawie korzyści, jakie firmie przynosi ich mobilnoś

• Osoby z dostępem do najbardziej wrażliwych danych są wyposażane w urządzenia dostarczane i zarządzane przez firmę.

• Osoby pracujące głównie poza własnym biurkiem mają refundowaną większą część lub całość kosztów korzystania z własnego urządzenia.

• Osoby pracujące okazjonalnie poza własnym biurkiem otrzymują częściową refundację kosztów korzystania z prywatnego urządzenia.

• Osoby rzadko pracujące poza własnym biurkiem nie dostają refundacji. Można też rozważyć zablokowanie im możliwości podłączania się do systemu z urządzeń prywatnych.

Czasami jednak refinansowanie używania osobistych urządzeń pracowników do celów służbowych może w ostatecznym rozrachunku kosztować dużo więcej niż przyjęcie w całej organizacji oferty jednego operatora dla urządzeń służbowych. Poza tym dla niektórych organizacji koszt może nie być czynnikiem decydującym: zasady bezpieczeństwa mogą wymusić jednoznaczny wymóg rozdzielenia systemów prywatnych i korporacyjnych.

Strategia określająca właściciela urządzeń nie musi być jednak jedna i ta sama. Można refinansować niektórym pracownikom używanie ich własnych urządzeń, a pozostałym zapewnić urządzenia służbowe. Innymi słowy, można mieć kilka klas użytkowników i wybierać dla nich różne strategie wyposażania w sprzęt.

Polecamy BYOD to standard a nie przywilej

Rozważając koszty, należy pamiętać, że na nie składają się nie tylko koszty samego urządzenia i serwisowania - trzeba również liczyć się ze złożonością obsługi wielu typów urządzeń (takich jak: BlackBerry, Android, iPhone, iPad), co może generować dodatkowe koszty.

Urządzenia mobilne w podwójnej roli

Jednym z argumentów przemawiających za dopuszczeniem do użytku służbowego prywatnych urządzeń pracowników jest to, że noszenie dwóch urządzeń i posiadanie dwóch numerów telefonów komórkowych jest kłopotliwe.

Pracownicy od dawna mieli telefony prywatne w domu i służbowe w pracy, ale ponieważ obecnie zazwyczaj przemieszczają się przez większość czasu, to możliwość korzystania z jednego telefonu do obu celów można określić, jako politykę przyjazną dla pracownika. Może to być urządzenie prywatne - refinansowane za używanie w pracy, lub służbowe - z którego można korzystać również prywatnie w ograniczonym zakresie kosztów.

Polecamy Urządzenia mobilne: jaka strategia dla BYOD?

Pracownicy mogą załatwiać sprawy osobiste z telefonów służbowych lub przeprowadzać rozmowy służbowe z telefonów domowych, więc dopuszczenie do analogicznych praktyk w przypadku telefonów komórkowych nie będzie jakąś rewolucją. Jednak możliwość przesyłania danych stwarza nowy problem, a fakt, że urządzenia pracowników mogą przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji, takich jak poczta, kontakty, terminarze czy dokumenty, jest często powodem mało przychylnego stosunku szefów działów IT do modelu BYOD.


TOP 200