Metro Ethernet

Sieci metropolitalne są najszybciej rosnącym segmentem rynku IT. Według Infonetics Research technologia Metro Ethernetu stanie się wkrótce najbardziej popularnym rozwiązaniem metropolitalnych sieci LAN, gdyż jej instalacja jest prostsza i tańsza w porównaniu z szerokopasmowymi technologiami dostępowymi ISDN, ADSL czy VDSL, oferowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

Sieci metropolitalne są najszybciej rosnącym segmentem rynku IT. Według Infonetics Research technologia Metro Ethernetu stanie się wkrótce najbardziej popularnym rozwiązaniem metropolitalnych sieci LAN, gdyż jej instalacja jest prostsza i tańsza w porównaniu z szerokopasmowymi technologiami dostępowymi ISDN, ADSL czy VDSL, oferowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

Kto wdraża Metro Ethernet

Metro Ethernet jako medium umożliwia integrowanie w jednej sieci transmisji danych, głosu, programów telewizji kablowych i wideo na żądanie, a także prowadzenie wideokonferencji, zdalne przechowywanie danych, zdalną pracę i telenauczanie.

Wśród firm zainteresowanych posiadaniem miedzianej lub światłowodowej sieci miejskiej są różne przedsiębiorstwa komunalne: wodne, ciepłownicze, kanalizacyjne, energetyczne, a nawet gazowe - a więc te, które mają media obsługujące miasto. Mają one przewagę nad tradycyjnymi operatorami telekomunikacyjnymi, gdyż dysponują w mieście własną infrastrukturą telekomunikacyjną włącznie z "prawem drogi", co pozwala im na tworzenie nowych komunikacyjnych traktów sieciowych - bez kłopotliwego uzgadnianie tras przebiegu i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich eksploatacją. Wbrew pozorom jest to bardzo ważny element infrastruktury sieciowej, a także wymierny składnik kosztowy całości przedsięwzięcia teleinformatycznego w mieście.

Metro Ethernet

Typowa instalacja kabli Metro Ethernet

Od kilku lat tego typu firmy zaczynają zdobywać telekomunikacyjny rynek ethernetowy w miastach i skutecznie konkurować z zadomowionymi od lat operatorami telewizji kablowej (CATV) i telekomami. Najsłabszą pozycję wśród przedsiębiorstw komunalnych mają dostawcy gazu ze względu na zagrożenia w eksploatacji światłowodów obok magistrali sieci gazowej. Ostatnie badania wykazały jednak, że prowadzenie takiej działalności jest możliwe, a nawet całkowicie bezpieczne.

Daje się też zauważyć, że najmniej zainteresowani rozwojem Metro Ethernetu są telekomy, czyli byli monopoliści telefonii przewodowej. Mimo że mają one odpowiednią własną infrastrukturę szkieletową i dostępową, ich zaangażowanie w jeszcze jedno szerokie pasmo po stronie abonenta jest niewielkie, ponieważ - jak twierdzą - nie gwarantuje szybkiego zwrotu z inwestycji. Wkrótce czas pokaże, że jednak może być inaczej.

Dlaczego Ethernet w aglomeracji

Metro Ethernet

Usługi Metro Ethernet w aglomeracji

W odróżnieniu od sieci osiedlowych, o wyspowym charakterze, obsługujących mniejsze skupiska mieszkańców, miejska sieć ethernetowa od początku jest projektowana do obsługi większości mieszkańców konkretnego miasta. Wskaźnik dostępności (możliwość podłączenia) do takiej sieci nie powinien być mniejszy niż 80%, a elastycznie projektowane rozwiązania powinny pozwalać na prawie dowolne konfigurowanie i rozszerzanie zasięgu w całym mieście.

Możliwość budowy sieci Metro Ethernet z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury komunalnej wydaje się najtańszym rozwiązaniem, zarówno w przypadku budowy "ostatniej mili", jak i optycznej sieci szkieletowej na wysoko zurbanizowanym terenie. Sieć ma zapewnić obsługę trafiku znacznie większego, niż oferują to nawet najbardziej rozbudowane osiedlowe sieci ethernetowe. Przez powiązanie miejskiej infrastruktury sieciowej z rozwiązaniami dużych dostawców usług internetowych o ustalonych tradycjach można uzyskać kompleksową, szybką metropolitalną sieć telekomunikacyjną o faktycznie zróżnicowanej ofercie usług - niedostępnych w innych sieciach.

Zamknięta w obszarze miejskim struktura Metro Ethernetu ma ponadto tę przewagę nad innymi rozwiązaniami szerokopasmowymi, że duża część metropolitalnej transmisji danych nie wychodzi poza granice miasta i odbywa się wewnątrz sieci (wideo na żądanie, połączenia między lokalnymi oddziałami firm, usługi bankowe, multimedialna informacja miejska czy miejskie usługi filmowe). Wymagania co do zewnętrznych szerokopasmowych łączy ze światem mogą nie być wygórowane, chociaż są bardzo istotne z punktu widzenia internautów.


TOP 200