MSWiA wyda na projekty IT prawie 1,1 mld zł, ale...

...firmy IT nie mają co liczyć na wielkie wpływy w tym roku. Większość prac zaplanowano bowiem na lata 2010-2012, a zakończenie projektów PL.ID, ePUAP2 na rok 2013.

Resort spraw wewnętrznych i administracji ma już zapewnione finansowanie na projekty pl.ID - polska ID Karta (370 mln zł), ePUAP2 (141 mln zł), numer alarmowy 112 (165 mln zł) i e-Usługi - nowa jakość komunikacji obywatela z Policją (100 mln zł). Dodatkowo MSWiA planuje budowę za 300 mln zł Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI PR). Łącznie to prawie 1,1 mld zł, z czego w 85% pochodzić ma z funduszy unijnych, a 15% ze środków własnych. Projekty zostaną dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 7. osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji". Projekty realizowane będą przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

W ramach projektu PL.ID wdrożony zostanie elektroniczny dowód tożsamości z funkcją uwierzytelnienia za pomocą podpisu elektronicznego w systemach informatycznych pracujących w administracji. Przebudowane, zmodernizowane i zintegrowane zostaną także istniejące rejestry państwowe. Zakończona ma zostać również informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego. Wdrożenie elektronicznego dowodu osobistego PL.ID i systemu potwierdzania tożsamości obywatela w oparciu o podpis elektroniczny ma ułatwić korzystanie z e-usług w administracji i systemie ochrony zdrowia. Ma też zapewnić referencyjności istniejących rejestrów państwowych (PESEL, OEWiUDO) i pozwolić na udostępnienie ich na potrzeby Urzędów Stanu Cywilnego.

Harmonogram PL.ID

* Do końca III kwartału 2009 r. ma zostać zakończone opracowanie wzoru nowego dowodu osobistego.

* III kwartał roku 2010 to zakończenie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę IT w gminach oraz prac nad uspójnieniem systemów ewidencji PESEL i OEWiUDO.

* Od roku 2011 mają zaś być wydawane nowe e-dowody. Wówczas też zostaną uruchomione usługi uwierzytelniania obywatel.

* III kwartał 2013 r. to zakończenie informatyzacji Urzędów Stanu Cywilnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200