MSWiA wyda na projekty IT prawie 1,1 mld zł, ale...

Realizacja projektu ePUAP2 - następcy nie do końca udanego ePUAP - umożliwić ma zaś upowszechnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną i ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line poprzez wprowadzenie ich katalogu. Udostępnione mają zostać także mechanizmy integrujące jednostki samorządu terytorialnego na ePUAP.

Harmonogram ePUAP2

* Zgodnie z założeniami rozpoczęło się już opracowywanie architektury systemu ePUAP2 i harmonogram jego wdrożenia.

* W II kwartale 2010 r. zostaną wyłonieni dostawcy infrastruktury i firma, która rozbuduje funkcjonalność tej platformy.

* Rozbudowa infrastruktury rozpocznie się w I kwartale 2011 r.

* Tworzenie zaś nowej wersji systemu ePUAP w IV kwartale roku 2011.

* Projekt ma się zakończyć w grudniu 2013 r.

Przed mistrzostwami europy w piłce nożnej Euro 2012 zakończyć się ma budowa Ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112(OST 112). OST 112 ma na celu poprawę jakości współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie obsługi wywołań na numery alarmowe. W związku z tym w ramach jego realizacji przewiduje się budowę nowoczesnych systemów łączności, zarządzanych niezależnie od operatorów telekomunikacyjnych. Projekt zakłada podłączenie do jednej sieci 868 lokalizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, a także Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zapewnienie w tych lokalizacjach wszystkich niezbędnych usług teletransmisji i łączności głosowej. Powołany ma zostać także operator tego systemu.

Harmonogram OST 112

* Budowa i uruchomienie OST 112 na poziomie województw nastąpić ma jeszcze w br.

* Na poziomie powiatów w roku 2010.

* Policja i Straż Pożarna zostaną zaś podłączone do OST 112 w 2011 r., kiedy to też zaplanowano zakończenia całego projektu.


TOP 200