MSWiA wyda na projekty IT prawie 1,1 mld zł, ale...

e-Usługi w Policji to projekt zaplanowany na lata 2009-2011. Zasadniczym jego celem jest "informatyzacja obiegu dokumentów w Policji oraz udostępnienie e-formularzy dla obywateli". W ramach projektu zostanie zbudowana rozległa, ogólnokrajowa infrastruktura teleinformatyczna, stanowiąca platformę komunikacyjną Policji z obywatelami i przedsiębiorcami.

Pilotaż Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego rozpocznie się jeszcze w tym roku. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w realizacji zadań służb porządku publicznego i ratownictwa w zakresie obsługi wywołań na numer 112 i inne numery alarmowe poprzez wdrożenie ogólnokrajowej platformy teleinformatycznej na potrzeby funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR).

Harmonogram projektu SI PR

* W IV kwartale br. dostarczona i zainstalowana ma być infrastruktura na potrzeby pilotażu.

* W I kwartale 2010 r. rozpocznie się pierwsza faza szkoleń dla operatorów i dyspozytorów systemu. Wówczas też nastąpi pilotażowe uruchomienie aplikacji w wybranym województwie.

* W III kwartale roku 2010 ma zostać dostarczona i zainstalowana pozostała części infrastruktury sprzętowej koniecznej do wdrożenia całego systemu.

* W IV kwartale 2011 r. uruchomione zostanie pilotażowe wdrożenie SI PR na potrzeby Euro 2012.

* Projekt ma objąć cały kraj do końca 2012 r.


TOP 200