Lider Informatyki 2018 - fotogaleria

W konkursie Lider Informatyki 2018, po raz pierwszy w każdej z konkursowych kategorii (bankowość i finanse, przemysł, handel i usługi, sektor użyteczności publicznej, sektor publiczny, ochrona zdrowia), spotkają się zarówno instytucje reprezentujące konkursowy sektor, jak i dostawcy innowacyjnych rozwiązań ICT o dużym potencjale odziaływania na te branże. To wyraz uznania dla wiodącej roli dostawców ICT we wprowadzaniu innowacji do innych sektorów gospodarki oraz złożonej roli firm technologicznych w realizacji celów biznesowych klientów. W każdej z kategorii zostanie wyłonionych 2 laureatów.