Kuloodporny GroupWise 6

Novell udostępnił kolejną wersję pakietu do pracy grupowej GroupWise 6. W fazie rozwojowej nadał mu kryptonim "kuloodporny" (bulletproof), co odzwierciedla dążenie firmy do polepszenia niezawodności i stabilności tej platformy pracy grupowej. Firmie udało się uzupełnić pakiet o szereg ciekawych rzeczy i w zakresie dostępnych mechanizmów GroupWise może śmiało konkurować z Exchange. Nowe wydanie zawiera wzbogacony interfejs webowy, a także wsparcie dla urządzeń bezprzewodowych.

Novell udostępnił kolejną wersję pakietu do pracy grupowej GroupWise 6. W fazie rozwojowej nadał mu kryptonim "kuloodporny" (bulletproof), co odzwierciedla dążenie firmy do polepszenia niezawodności i stabilności tej platformy pracy grupowej. Firmie udało się uzupełnić pakiet o szereg ciekawych rzeczy i w zakresie dostępnych mechanizmów GroupWise może śmiało konkurować z Exchange. Nowe wydanie zawiera wzbogacony interfejs webowy, a także wsparcie dla urządzeń bezprzewodowych.

GroupWise 6 jest najnowszą wersją pakietu umożliwiającego przesyłanie wiadomości oraz współpracę w sieci. Dostępne także w poprzednich wersjach pakietu funkcje obejmują: pocztę elektroniczną, kalendarz, ustalanie harmonogramów grupowych, zarządzanie zadaniami i dokumentami, zautomatyzowane zarządzanie przepływem zadań oraz prowadzenie dyskusji w sieci.

Nowa wersja oferuje usprawnienia w zakresie dostępu, skalowalności, niezawodności i integracji z usługami katalogowymi NDS. Funkcje komunikacji bezprzewodowej GroupWise 6 pozwalają użytkownikowi na łączenie się z Universal Mailbox przy użyciu urządzeń wyposażonych w funkcję WAP, takich jak telefon komórkowy czy też palmtop (PDA). Tryb cache oraz filtrowanie sygnału poprawiają wydajność, umożliwiając obsługę większej liczby użytkowników przez jeden serwer, a cały system może być zarządzany za pomocą ConsoleOne. GroupWise 6 jest obecnie dostępny w wersjach dla systemów Windows NT/2000, NetWare 5.x i 6.x. Nowością jest również to, że licencje na GroupWise można kupować dla wersji pełnej (klient-serwer) lub - dużo tańszej - oferującej wyłącznie dostęp bezprzewodowy albo przez WebAccess.

Nowe funkcje i ulepszenia

Większość ulepszeń w GroupWise 6 dotyczy administrowania systemem. Pakiet jest jeszcze ściślej zintegrowany z NDS (Novell Directory Services), a administrowanie GroupWise może być dokonywane całkowicie przy użyciu ConsoleOne, umożliwiając administratorom zarządzanie użytkownikami przez jeden interfejs. Użytkownicy mają dostęp do zdefiniowanych przez administratorów grup NDS z poziomu książki adresowej - w celu adresowania wiadomości czy też ustalania spotkań. Inną dużą zmianą jest konieczność instalowania GroupWise na NetWare 5 (lub wyższym). Moduły agentów najlepiej pracują na serwerach NetWare 5.1, chociaż praca pod Windows NT i 2000 jest również możliwa.

Sama architektura systemu nie uległa zmianie w stosunku do wersji 5.5. GroupWise funkcjonuje korzystając z szeregu rozrzuconych geograficznie agentów oraz jednego lub większej liczby klientów. Typowa architektura GroupWise obejmuje następujące komponenty:

 • Message Store - baza danych funkcjonująca jako magazyn wszystkich wiadomości, dokumentów, załączników oraz innych elementów, takich jak: zadania, dane kalendarzowe oraz listy adresowe.

 • Post Office Agent (POA) - agenci urzędu pocztowego obsługują cały ruch w ramach konkretnego urzędu pocztowego.

 • Message Transfer Agent (MTA) - agent przekazywania wiadomości, koordynujący cały ruch pomiędzy urzędami pocztowymi.

 • Domena - pozwala na zorganizowanie urzędów pocztowych w grupę logiczną na potrzeby adresowania i przesyłania wiadomości. Informacje o domenie są wprowadzane i przechowywane w NDS eDirectory. Domena GroupWise funkcjonuje jako pośrednik pobierający informacje z eDirectory i przekazujący je urzędom pocztowym.

 • GroupWise Internet Access Agent (GWIA) - umożliwia MTA współpracę z Internetem poprzez SMPT i MIME.

 • WebAccess Agent - w połączeniu z serwerem internetowym umożliwia użytkownikom dostęp do wiadomości GroupWise przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej.

 • Klienci - dostęp do GroupWise może odbywać się za pomocą klienckich stacji roboczych (Windows, Mac, Unix), poprzez Internet lub urządzenia bezprzewodowe.

  Podstawowy system GroupWise składa się z domeny z jednym urzędem pocztowym, biblioteką dokumentów oraz jednym lub większą liczbą użytkowników. Każdy użytkownik GroupWise ma własną skrzynkę pocztową w urzędzie pocztowym i - korzystając z klienta - może uzyskać dostęp do skrzynki lub wysłać i odebrać wiadomość od innych użytkowników.

  Nowa wersja systemu nadal rozdzielana jest na domeny, w których pracują Message Transfer Agents (MTA) z urzędami pocztowymi, obsługiwanymi przez Post Office Agents (POA). To, co uległo zmianie, to wydajność agentów - jest teraz znacznie lepsza.

  Jednym z dodatków, który po raz pierwszy pojawił się dla niektórych agentów w Enhancement Pack for GroupWise 5.5, jest webowy interfejs monitorowania, pozwalający administratorom na kontrolę wszystkich punktów pocztowych oraz agentów przesyłania wiadomości przez standardową przeglądarkę webową lub z urządzenia WAP. Z pomocą tego interfejsu można gromadzić statystyki i przeprowadzać dowolne zmiany konfiguracyjne. Interfejs ten został poszerzony o WebAccess i Internet Agents. Nowe funkcje WebAccess obejmują podpis, znakowanie pozycji przeczytanych, możliwość tworzenia książek adresowych oraz grup, możliwość włączenia i wyłączenia istniejących reguł. Istnieje także autonomiczny GroupWise Monitor dla Windows NT/ 2000, używający SNMP i/lub HTTP przy pracy na platformie Windows 2000.


 • TOP 200