Kuloodporny GroupWise 6

Nowe moduły agentów GroupWise 6 mogą pracować na NetWare 5 lub Windows NT/2000. W przypadku pracy pod systemem NetWare moduły te mogą korzystać z wszystkich udogodnień usług klastrowania Novella w celu zwiększenia zakresu tolerancji uszkodzeń. NetWare 5 pozwala na pracę agentów w chronionym obszarze pamięci operacyjnej. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów taki obszar pamięci może być restartowany niezależnie od reszty serwera. Jest to szczególnie przydatne w niewielkich konfiguracjach, gdzie serwery są używane zarówno jako serwery plików/druku, jak i platforma dla GroupWise.

Innym pożytecznym mechanizmem, który został dodany do POA, jest przetwarzanie wielowątkowe. Proces sprawdzania baz danych wymagał dotychczas przejścia po kolei przez każdą bazę. Narzędzie GWCheck może teraz pracować na wielu bazach danych jednocześnie, co znakomicie skraca czas sprawdzania. Poziom wielowątkowości można ustawiać według potrzeb. Mechanizm ten dostępny jest też w wersji autonomicznej (stand-alone).

MTA także doczekały się pewnych ulepszeń. Ponieważ MTA bardzo często komunikuje się przez połączenia WAN, ulepszono mechanizm odtwarzania po przywróceniu zerwanych połączeń: w miejsce restartu całego procesu transfer pliku może być kontynuowany od punktu zerwania, co zmniejsza zapotrzebowanie na pasmo.

Proces przemieszczania użytkowników został usprawniony przez funkcję Live Move, która bezpośrednio uaktualnia książki adresowe, a transmisja baz danych użytkownika zabiera mniej czasu. Live Move umożliwia szybkie przeniesienie użytkownika z jednego punktu urzędu pocztowego do innego. W trakcie takiego przeniesienia aktualizowane są wszystkie informacje obejmujące współdzielone foldery oraz książki adresowe. Funkcja ta, w połączeniu z podwyższoną skalowalnością, ułatwi administratorom konsolidowanie oraz optymalizację liczby serwerów w danej organizacji.

Po trzech miesiącach od światowej premiery, na przełomie czerwca i lipca br. została udostępniona polska wersja językowa pakietu GroupWise 6. Cena licencji na użytkownika wynosi 130 USD (lub 30 USD na użytkownika w przypadku samego dostępu internetowego lub bezprzewodowego, bez programu-klienta). Można ją zakupić za pośrednictwem autoryzowanych partnerów handlowych Novella i dostawców rozwiązań.

Produkt Novella zdążył zdobyć już uznanie na polskim rynku. Pakiet GroupWise 6.0 pl zwyciężył w konkursie "Złoty Bit 2001", w kategorii "Najlepszy produkt - Software", zyskując miano najlepszego w Polsce oprogramowania wspierającego obieg informacji w firmach. Konkurs towarzyszył lipcowej konferencji EOIF - Elektroniczny obieg informacji w firmie (zorganizowanej przez Software Konferencje).

Dla wsparcia procesów składowania dołączył moduł Target Service Agent, specyficzny dla baz danych GroupWise. Używając tego agenta, baza danych może być składowana nawet wtedy, gdy jest otwarta. Natomiast funkcja Smart Purge gwarantuje, że poszczególne pozycje nie zostaną usunięte przed utworzeniem kopii zapasowej. Target Service Agent pozwala także na odtwarzanie indywidualnych pozycji w bazie danych, a użytkownicy mają dostęp do kopii zapasowych bez potrzeby interwencji administratora. Z nowego Target Service Agent może korzystać każde, kompatybilne z SMS (Storage Management System), rozwiązanie z zakresu składowania danych.

Wśród nowych mechanizmów wymienić też można funkcję ograniczania rozmiaru skrzynek pocztowych. Ograniczenia te mogą być nakładane na poziomie urzędu pocztowego (Post Office) lub na poziomie użytkownika. Administratorzy mogą ograniczyć wielkość skrzynek pocztowych i wiadomości dostarczanych poszczególnym użytkownikom, co umożliwia aktywne zarządzanie zapotrzebowaniem na pamięć twardego dysku serwera.

Z kolei Client Cache Mode pozwala administratorom wdrożyć i wymusić plan połączeń klienta, określający punkty czasowe synchronizacji klientów z urzędem pocztowym. W ten sposób zmniejsza się obciążenie serwera i minimalizuje wymaganą szerokość pasma połączenia. Umożliwia to administratorom grupowanie użytkowników na mniejszej liczbie serwerów i zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Funkcje stref czasowych przypisano na poziom użytkownika: przy określaniu przesunięcia strefy brana jest pod uwagę lokalizacja użytkownika, a nie lokalizacja urzędu pocztowego.

GroupWise zawiera zestaw mechanizmów zapewniających obsługę urządzeń bezprzewodowych. Komponent GroupWise Wireless obsługuje urządzenia WAP używające HDML 3.0 (Handheld Device Markup Language) lub mikroprzeglądarki Wireless Markup Language 1.1. Generalnie przez połączenia bezprzewodowe może być przeglądane wszystko, co jest tekstem. Jednak jakiekolwiek załączniki, nawet tekstowe, nie mogą być wyświetlane.

Sposób wprowadzania tekstów zależy od urządzenia, ale za pośrednictwem serwera GroupWise tworzyć można wiadomości pocztowe, zadania i harmonogramy spotkań - używając tej samej, wspólnej książki adresowej.


TOP 200