Kuloodporny GroupWise 6

Dokumentacja i instalowanie

Kuloodporny GroupWise 6

Komponent GroupWise Wireless obsługuje urządzenia WAP używające HDML 3.0 (Handheld Device Markup Language) lub mikroprzeglądarki Wireless Markup Language 1.1

GroupWise 6 można wysoko ocenić za dokumentację i sposób instalowania. Cała dokumentacja GroupWise jest zawarta na CD-ROM. Oprócz krótkiego pliku tekstowego typu read me podstawowa informacja jest zawarta w dokumentach typu PDF. Przewodnik planowania instalacji szczegółowo objaśnia, jak zaplanować nowy system lub wykonać - krok po kroku - uaktualnienie już istniejącego.

GroupWise jest administrowany poprzez usługi katalogowe NDS eDirectory. Wszystkie komponenty, takie jak: domeny, urzędy pocztowe, biblioteki, agenci, a także konta wszystkich użytkowników GroupWise, są konfigurowane jako obiekty w eDirectory. W związku z tym usługi katalogowe muszą być zainstalowane w środowisku docelowo obsługiwanym przez GroupWise.

GroupWise zawiera kreatory instalacji dla instalacji zarówno ekspresowej, jak i personalizowanej. Przy zastosowaniu w środowisku NetWare instalacja ekspresowa w dużym stopniu automatyzuje proces, instalując niezbędne oprogramowanie oraz tworząc: domenę, urząd pocztowy, bibliotekę oraz obiekty agentów GroupWise w eDirectory. Na końcu są uruchamiane moduły NLM agentów MTA oraz POA.

Instalacja personalizowana jest konieczna w przypadku, gdy eDirectory zawiera wiele partycji, jeśli z GroupWise mają korzystać użytkownicy zlokalizowani w różnych drzewach katalogowych lub jeśli GroupWise ma być instalowany na serwerze z systemem innym niż NetWare.

Instalowanie agentów na systemie NT jest proste dzięki GroupWise Setup Installation Advisor. Wystarczy wybrać opcję Windows NT przy podawaniu platformy danego agenta, wprowadzić ścieżkę instalacji oraz wykonywać polecenia pojawiające się na ekranie.

Migracja do nowej wersji systemu jest też prosta: GroupWise 6 może przekazywać i odbierać wiadomości, współpracując ze starszymi wersjami systemu. Pierwsza musi być uaktualniona domena nadrzędna. Kolejne domeny i Post Office mogą być uaktualniane według przygotowanego planu. Tak jak dotychczas nowsze POA mogą komunikować się ze starszymi wersjami klientów, ale nie odwrotnie. Pozwala to na uaktualnienie klientów w dogodnym czasie.

Wnioski

Reasumując, można się spodziewać, że dotychczasowi użytkownicy starszych wersji GroupWise przyjmą nową wersje z zadowoleniem - w praktyce mogą wzbogacić starszą wersje jedynie o Web Access i Wireless Server.

Po niespełna trzech miesiącach od światowej premiery pojawiła się również polska wersja językowa pakietu Novell GroupWise 6, która jest dostępna od lipca w cenie licencji 130 USD za 1 użytkownika (lub 30 USD w przypadku samego dostępu internetowego lub bezprzewodowego, bez programu-klienta).


TOP 200