Jaka jest Pana zdaniem główna przeszkoda w rozwoju informatyki i jej zastosowań w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju?

Takie pytanie zadaliśmy kilkunastu osobom, traktując odpowiedzi, jako wskazanie problemów, które należałoby rozwiązać w tym roku.

Takie pytanie zadaliśmy kilkunastu osobom, traktując odpowiedzi, jako wskazanie problemów, które należałoby rozwiązać w tym roku.

Za główną przeszkodę w rozwoju informatyki w Polsce trzeba, niestety, uznać utrzymywanie przez władze państwowego monopolu telekomunikacyjnego. Telekomunikacja Polska S.A., niezależnie od wszystkich akcji mających wprowadzić opinię publiczną w błąd, utrzymuje sytuację monopolu, co skutkuje zarówno opóźnieniem w rozwoju sieci i liczby abonentów, ale przede wszystkim utrzymywaniem i ciągłym podnoszeniem opłat za usługi telekomunikacyjne.

Roman Dolczewski, prezes CSBI S.A.

Najistotniejszą przeszkodą jest niewątpliwie brak spójnych regulacji prawnych, ograniczający bądź wręcz uniemożliwiający adaptację rozwiązań zagranicznych (np. standardów systemów administracji państwowej czy zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw) lub wdrażanie nowoczesnych rozwiązań (np. procedury uznania ważności dokumentów elektronicznych). Drugi z czynników ograniczających, to coraz dotkliwszy brak szkoleń w zakresie projektowania systemów informatycznych, spowodowany - z jednej strony - warunkami finansowymi kadr nauczycielskich i ich odpływem ze szkolnictwa wszystkich szczebli, a także - z drugiej strony - pecetowym boomem, którego następstwem jest lekceważenie potrzeby profesjonalnie prowadzonych projektów systemów informatycznych.

Jan J. Kluk, prezes ICL Polska

Głównej przeszkody stojącej na drodze rozwoju polskiej informatyki nie widać. Można co najwyżej mówić o dziurach lub wybojach, do których zaliczyłbym:

 • niską świadomość i umiejętności odbiorców informatyki

 • słabość organizacyjno-finansową firm informatycznych

 • słabość finansową konsumentów informatyki.

  Powyższe uwagi można zamknąć w jednym uogólniającym zdaniu:

  Przeszkodą jest niska edukacja i bieda społeczeństwa.

  Bogdan Michalak, prezes MacroSoft

  Głównymi przeszkodami w rozwoju informatyki w Polsce są: niedoskonałe prawo, utrudniające eksport komputerów oraz dyskryminacja polskich firm przez Ministerstwo Finansów. Polskie szkoły muszą kupować obcy sprzęt, ponieważ wtedy są zwolnione z podatku VAT. Jeśli kupią polskie komputery, muszą zapłacić ten podatek.

  Roman Kluska, prezes Optimusa S.A.

  Najpoważniejszym utrudnieniem jest "szary" rynek, to znaczy przemyt na dużą skalę komponentów do produkcji PC. Przynosi to straty finansowe państwu, natomiast legalnym firmom stwarza trudną do pokonania konkurencję. Drugą przeszkodą w rozwoju informatyki jest brak jasnej strategii rządu w zakresie rozwoju infostrady.

  Tomasz Czechowicz, prezes JTT

  Polscy informatycy często występują jako guru i lekceważą poważne potrzeby użytkowników końcowych, wyposażając ich w efektowne, ale płytkie narzędzia do pracy z informacją. Wyraźnie daje się zauważyć brak długofalowej wizji w tworzeniu środowiska do merytorycznego wspomagania zarządzania w warunkach wolnej konkurencji. Rozwój informatyki i jej zastosowań w naszym kraju w coraz większym stopniu zależeć będzie od zrozumienia zmieniającej się roli informatyka - z osoby produkującej raporty w osobę zapewniającą, że użytkownik samodzielnie pracuje z informacją.

  Alicja Wiecka, dyrektor SAS Institute


 • TOP 200