Jak przeprowadzić backup maszyn wirtualnych

Prosty sposób

W małych firmach, które nadal korzystają z wirtualizacji za pomocą VMware Server lub podobnych rozwiązań innych firm i nie wymagają wysokiej dostępności usług, z powodzeniem korzysta się z modelu kopiowania wyłączonej maszyny wirtualnej. Podczas okna backupowego wyłącza się aplikacje i motory bazodanowe, zamyka system operacyjny, a następne dokonuje się kopiowania plików, które składają się na chronione maszyny wirtualne. Technika taka jest prosta w realizacji, zapewnia spójną kopię bezpieczeństwa bez konieczności instalowania kosztownych agentów bazodanowych tradycyjnego oprogramowania i umożliwia łatwe odzyskiwanie systemów w przypadku awarii.

Do ponownego uruchomienia wszystkich chronionych aplikacji po awarii wystarczy instalacja oprogramowania wirtualizującego w nowym środowisku, a następnie skopiowanie plików. Kopia taka jest spójna, zatem uruchomienie nowego środowiska odbywa się niezawodnie, ponadto separacja od sprzętu daje firmie większą elastyczność. W ten sposób można całkowicie zrezygnować z agenta backupowego instalowanego wewnątrz systemów, ale ceną za to jest niższa wydajność niż dostarczana przez nowsze rozwiązania, takie jak VMware ESX. W Polsce wiele firm nadal korzysta z takiego modelu pracy, gdyż VMware Server jest dostępny za darmo, także do zastosowań komercyjnych.

Kopiowanie maszyn

W środowisku ESX, gdzie składowane są pliki maszyn w systemie plików VMFS, można wykonywać niektóre z operacji na plikach (ls, cp), a w wielu instalacjach pracuje klient na ESX Server Service Console, kopiując pliki .dsk i .vmdk wprost z systemu VMFS. Metoda ta będzie jednak zanikać, gdyż dostawcy oprogramowania wirtualizującego chcą, by aplikacje korzystały z udokumentowanych API, zamiast bezpośrednio manipulować plikami.

Jeśli pliki wirtualne są składowane na zasobie SAN, wystarczy skopiowanie wykorzystywanego LUN, gdzie są wyłączone maszyny. Kopia wykonana w ten sposób jest spójna, gdyż to gwarantuje kopia migawkowa SAN. Obecnie licencja na opcję snapshot w macierzy jest zazwyczaj znacznie tańsza niż jeszcze kilka lat temu, bywa nawet wliczona w typowo wykorzystywaną licencję, zatem funkcjonalność ta jest dostępna dla wielu firm.

Snapshot maszyny

Rozwiązania wirtualizacyjne potrafią o wiele więcej, niż tylko uruchomić maszynę w swoim środowisku. Jedną z cennych opcji, które można wykorzystać także przy wykonywaniu kopii bezpieczeństwa, jest kopia migawkowa (snapshot). Kopia taka zamraża logicznie stan maszyny wirtualnej i w miarę potrzeb można do tego stanu wrócić w każdej chwili. Możliwość zapisania i późniejszego przywrócenia stanu jest nieoceniona w środowiskach deweloperskich, gdzie też jest powszechnie wykorzystywana. Aby zapewnić spójność danych, baza i system plików (NTFS w środowisku Windows) są przygotowane do wykonywania takiej kopii, ponadto maszyna musi zawierać zainstalowane sterowniki VMware Tools. Kolejnym krokiem jest zlecenie wykonania kopii migawkowej, która zostanie przekopiowana do systemu backupowego.

Backup przy wykorzystaniu snapshotów, transferu przez SAN oraz tradycyjnego kopiowania plików nazywa się konsolidowanym i jest często wykorzystywanym podejściem w większych instalacjach, gdyż można wykorzystać centralny serwer pośredniczący, zmniejszając przy tym obciążenie serwera wirtualizującego. Backup taki nie obciąża sieci LAN, a dzięki przejściu na model snapshotowy, eliminuje się konieczność prowadzenia ścisłego okna backupowego i instalacji agentów wewnątrz chronionych systemów. Za pomocą backupu konsolidowanego można zapewnić kopię bezpieczeństwa każdego wspieranego systemu na poziomie obrazu, a przy systemie Windows także na poziomie plikowym.

Przy wykonywaniu kopii migawkowych należy uwzględnić, że kopia taka powoduje zamrożenie pracującego systemu na pewien czas. Chociaż czas ten jest bardzo krótki, może powodować problemy z niektórymi aplikacjami. Ponadto tworzenie spójnych kopii za pomocą sterownika SYNC wymaga oczekiwania na zakończenie operacji dyskowych. Należy pamiętać, że przy aktywnym snapshocie wzrasta liczba operacji dyskowych przeprowadzanych przez macierz, dlatego też należy odpowiednio zaplanować wykonywanie backupu, by nie obciążać zbytnio systemu storage.


TOP 200