Jak przechować dane w chmurze

Usługa jest kierowana do średnich firm, które są zainteresowane usługami składowania danych w modelu cloud, ale niepokoi je zagadnienie bezpieczeństwa informacji udostępnianej dostawcom lub narzekają na duże opóźnienia przy transferze. Aby usprawnić korzystanie z usług w modelu cloud, należy zapewnić niezawodne szyfrowanie danych w środowisku klienta, wdrożyć pamięć podręczną, która zmniejszy dokuczliwość dużych opóźnień pracy serwisu, a także ułatwi zarządzanie składowanymi danymi. Praca z lokalnym repozytorium danych bardzo przyspiesza pracę systemu, dzięki szyfrowaniu danych w urządzeniu, opuszczają one sieć firmową już w bezpiecznej, zaszyfrowanej postaci.

Serwer NAS oferowany przez Nasuni jest maszyną wirtualną VMware, która pracuje w standardowym środowisku wirtualizacyjnym tej firmy. Rozwiązanie to integruje się z usługami cloud storage, oferując szyfrowanie danych, przechowywanie w pamięci podręcznej, deduplikację, automatyczne oferowanie miejsca i synchroniczne kopie migawkowe. Obecnie projekt jest w stadium publicznej wersji beta, rozwiązanie to testuje w tej chwili osiem firm.

Produkt będzie dostępny wiosną, docelowo będzie współpracować nie tylko z usługą firmy Amazon, przy czym opłaty za usługę będą zależały od wybranego modelu billingowego. W planach jest umowa, na mocy której firma będzie otrzymywać pojedynczą fakturę albo od Nasuni, albo od partnera cloud storage. Po zakończeniu fazy beta, poziom opłat miesięcznych dla firm, które w tej chwili testują Nasuni Filer, będzie zaczynał się od 250 USD miesięcznie.

Właścicielem i prezesem firmy Nasuni jest Andres Rodrigues, poprzednio twórca firmy Archivas, dostarczającej oprogramowanie do zarządzania zasobami składowania danych online (przedsiębiorstwo to zostało kupione trzy lata temu przez Hitachi Data Systems).

Cloud storage jako tier

Elastyczność cloud storage dostrzegają także tradycyjni dostawcy klasycznych rozwiązań składowania danych. Firma CommVault rozszerzyła możliwości swojego oprogramowania Simpana, przeznaczonego do archiwizacji i deduplikacji o współpracę z dostawcami usług Amazon Simple Storage Service, EMC Atmos, Microsoft Azure oraz Nirvanix.

Obecnie Simpana traktuje zasoby cloud storage oferowane przez zewnętrznych dostawców tak samo jak każdy inny zasób, taki jak dysk czy taśma, obsługując między innymi deduplikację, retencję oraz szyfrowanie danych. Dzięki spójnej polityce, wszelkie założenia dotyczące kopii bezpieczeństwa oraz ochrony danych składowanych na zewnętrznych nośnikach obowiązują także przy wykorzystywaniu przestrzeni udostępnianej przez dostawców cloud storage.

Jednym z tradycyjnych powodów, dla których firmy powstrzymują się przed korzystaniem z usług cloud storage, są trudności z zarządzaniem danymi przechowywanymi u dostawcy cloud, ponadto niełatwo takie dane przesłać i pobrać z powrotem. Integracja z istniejącym rozwiązaniem storage rozwiązuje przynajmniej część tych problemów. CommVault realizuje połączenia z wykorzystaniem interfejsów API dostarczonych przez Amazon, EMC, Microsoft i Nirvanix.

Opłaty licencyjne pobierane za oprogramowanie CommVault nie zależą od miejsca, gdzie dane są składowane, ale od ilości danych. Podstawowa opcja kosztuje około 900 USD za terabajt danych, ceny rosną w miarę dodawania opcji, takich jak szyfrowanie danych czy deduplikacja. Należy przy tym pamiętać, że wykorzystanie deduplikacji przed wysłaniem danych do zasobu cloud storage umożliwia oszczędności na opłatach za usługę składowania danych online.

Pierwszym oficjalnie przedstawionym klientem korzystającym z usługi integracji składowania danych w modelu cloud z oprogramowaniem firmy CommVault jest uniwersytet stanowy w Boise, stan Idaho, który przeprowadza testy z wykorzystaniem platformy Nirvanix. Wybrana została ta platforma, gdyż posiada specyficzne dla niej mechanizmy bezpieczeństwa związane z usuwaniem znaczników przy składowanych plikach.


TOP 200