Jak przechować dane w chmurze

Program do synchronizacji w chmurze

Kolejnym dostawcą rozwiązań z dziedziny składowania danych i odtwarzania systemów po awarii, który rozszerzył swoją ofertę o obsługę zewnętrznych zasobów cloud storage, jest firma Double-Take. Oprogramowanie Double-Take Cloud używa istniejącego motoru replikacji, ale docelowym miejscem składowania danych jest zasób świadczony w środowisku Amazon Web Services. Podobnie jak w innych rozwiązaniach integrujących się z usługami cloud, użytkownicy takich systemów płacą dostawcom usług jedynie za wykorzystane zasoby, co w przypadku zaawansowanej deduplikacji jest istotną oszczędnością.

Jedyną obsługiwaną przez Double-Take platformą jest Amazon, gdyż według producenta jest to wiodący usługodawca w tej dziedzinie, obsługujący nie tylko składowanie danych, ale także przetwarzanie w modelu cloud, zapewniając przy tym oczekiwaną przez firmy skalowalność. Opłaty za korzystanie z usługi Double-Take Cloud wyceniono na 150 USD za serwer miesięcznie, do tego należy dodać koszt usługi Amazon (około 100 USD miesięcznie) i cenę, którą się płaci za składowane dane (20-25 centów za gigabajt miesięcznie). Wymienione ceny obowiązują w USA, jeszcze w tym roku firma zamierza zaoferować osobny model opłat za usługi dla klientów europejskich.

Dość podobną usługę, polegającą na udostępnianiu rozwiązania usprawniającego transfer do usługodawcy cloud storage, które szyfrowałoby dane oraz pełniło funkcję bufora, dostarcza w Polsce firma Comparex. Dostarczane urządzenie jest związane z usługą cloud storage prowadzoną przez tę firmę - rozwiązanie to opisywaliśmy na łamach tygodnika Computerworld (nr 37/2009).

RAID między centrami danych

Rozwój systemów umożliwiających przesłanie danych klientów do zasobów w modelu cloud idzie w parze z opracowywaniem nowych rozwiązań ochrony danych u dostawców. Firma EMC zamierza udostępnić taki mechanizm w następnej wersji platformy cloud storage Atmos, przeznaczonej do świadczenia usług. Nowością będą także wydajniejsze oraz dyski o większej pojemności.

Atmos jest systemem sprzętowo-programowym, wykorzystywanym głównie przez dostawców usług, przeznaczonym do składowania danych niestrukturalnych w sposób rozproszony na wiele lokalizacji. Przykładowym klientem tego systemu jest amerykański operator AT&T, który korzysta z Atmosa przy świadczeniu usług hostingowych Synaptic.

Nowa wersja tej platformy, oznaczona 1.3 będzie dostępna jeszcze w tym kwartale. Nowością jest opcja geograficznego rozproszenia danych GeoProtect, która działa w sposób podobny do macierzy RAID, ale zamiast dysków, rozkłada dane między centra hostingowe. Dzięki temu, duży operator hostingowy może uniknąć replikacji kompletu danych, zapewniając ochronę przed ich utratą, wprowadzając częściową nadmiarowość. Administratorzy mogą w ten sposób rozpraszać nawet duże obiekty, takie jak pliki wideo. System automatycznie kreuje pewną liczbę "enkodowanych fragmentów", które mogą być użyte do rekonstrukcji kompletu danych w przypadku awarii. Przykładowy plik może być podzielony na dziewięć fragmentów z trzema enkodowanymi - system zatem musi mieć tylko o jedną trzecią większą pojemność od miejsca wymaganego do przechowywania danych w oryginalnej postaci. W porównaniu do pełnej replikacji jest to istotna oszczędność miejsca. Administratorzy mogą łączyć obie techniki w tym samym systemie Atmos, zachowując replikację do najbardziej krytycznych danych lub przy równoważeniu obciążenia między dwoma ośrodkami, GeoProtect sprawdzi się w typowych zastosowaniach hostingowych. Nowe wydanie platformy będzie wykorzystywało procesory Intel Xeon 5500, dyski o pojemności 2 TB, które powiększają dwukrotnie pojemność jednego modułu (będzie to 720 GB).


TOP 200