Jak ograniczyć straty cieplne w data center

Obecnie większość instalacji w serwerowniach jest przewymiarowana - kilka serwerów wykonuje zadania, z którymi z powodzeniem poradziłoby sobie jedno urządzenie. I choć nadmiarowość jest koniecznością ze względu na zabezpieczanie się przed awariami, to jednak bardzo często wymiary są dużo większe niż wymagania.

Całkowite ciepło wydzielane przez typowe centrum przetwarzania danych jest sumą ciepła wydzielanego przez wszystkie urządzenia teleinformatyczne, zasilacze UPS, urządzenia dystrybucji zasilania, urządzenia chłodzące, systemy sterowania i monitoringu oraz inne systemy np. przeciwpożarowe, kontroli dostępu, oświetlenie. Centra danych oraz serwerownie pracują w trybie ciągłym, tj. całą dobę, siedem dni w tygodniu, tak więc moc zainstalowanych urządzeń ma ogromny wpływ na płacone rachunki za energię elektryczną. Prawie 100% energii elektrycznej dostarczonej do urządzeń IT ulega przemianie w ciepło, którego odprowadzenie słono kosztuje. Podstawowym sposobem oszczędzania energii jest więc rozważne inwestowanie w sprzęt w zależności od aktualnych potrzeb danej firmy.

Ważne jest także dokonywanie cyklicznych przeglądów, czy w serwerowni są urządzenia już niewykorzystywane, a podłączone do zasilania, których jedyną funkcją jest generowanie ciepła i hałasu. Dobrą praktyką jest posiadanie wykazu urządzeń zainstalowanych w szafach wraz z listą realizowanych przez nie zadań. Redukcję mocy zainstalowanej w serwerowni można osiągnąć stosując konsolidację (wirtualizację) serwerów czy migracje do serwerów kasetowych „blade”.

Zobacz również:

  • AI ma duży apetyt na prąd. Google znalazł na to sposób
  • AI a DC - oto jest wyzwanie
  • Nowe DC Atmana

Innym sposobem na zmniejszenie zużycia energii przez układy chłodzenia jest podniesienie wartości dopuszczalnej temperatury w serwerowni, co wpływa pozytywnie na efektywność i tym samym na zmniejszenie kosztów. W związku z czym w najnowszej wersji dokumentu opracowanej przez organizacje The American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) TC 9.9 – „Thermal Guidelines for Data Processing Environments” („Wytyczne termiczne dla środowisk przetwarzania danych”) zmodyfikowano zalecenia dotyczące dopuszczalnych temperatur do poziomu 27° C wcześniej było 25° C. W tym miejscu warto dodać, iż według Intela sprzedawane na rynku masowym serwery mogą pracować nawet w temperaturach sięgających 35° C bez negatywnego wpływu na ich działanie. Dlatego warto rozważyć możliwość podniesienia temperatury, gdyż jest to bardzo prosty sposób na uzyskanie znacznych oszczędności. Niektórzy specjaliści podkreślają, że choć ta idea jest bardzo prosta, to należy zwrócić szczególną uwagę, czy urządzenia starszego typu będą pracować bezawaryjnie przy zwiększonej temperaturze.

Aby stworzyć w pełni wydajny i oszczędny system, nie wystarczy jedynie zmniejszenie mocy zainstalowanych urządzeń teleinformatycznych, lecz potrzebne są zmiany zarówno organizacyjne, jak i technologiczne, obejmujące również infrastrukturę zasilania i chłodzenia.

Jak ograniczyć straty cieplne w data center
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200