Jak ograniczyć straty cieplne w data center

W systemach chłodzenia duże oszczędności można uzyskać stosując technologię free-cooling, która umożliwia wykorzystanie niskich temperatur panujących na zewnątrz do chłodzenia bez użycia pracy sprężarek lub z częściowym ich wykorzystaniem. Free-cooling jest najczęściej stosowane przy optymalizacji efektywności energetycznej układów wody lodowej, jednak jest to możliwe przede wszystkim w nowych lub modernizowanych centrach, gdyż wdrożenie tej technologii w istniejącej infrastrukturze może być bardzo skomplikowane i w związku z tym kosztowne. Dzięki stosowaniu układów klimatyzacji wykorzystujących free-cooling osiąga się:

• niższe roczne zużycie energii

• ograniczenie liczby godzin pracy sprężarek

• zwiększenie niezawodności.

Uzyskanie tych efektów jest jednak ściśle związane z czasem występowania temperatur otoczenia pozwalających na realizację procesu wymiany ciepła pomiędzy otoczeniem a czynnikiem chłodzącym. Analizy ekonomiczne przeprowadzone dla konkretnych aplikacji zainstalowanych w południowej części Finlandii wykazały, że zwiększone koszty zakupu związane z zastosowaniem systemu chłodzenia wykorzystującego technologię free-cooling zwracają się już po jednym sezonie. W przypadku Polski można również stwierdzić, że stosowanie tego rozwiązania jest jak najbardziej uzasadnione ze względu na dość długi okres występowania niskich temperatur.

Jednak aby uzyskać oszczędności z chłodzenia, nie wystarczą jedynie same ultrawydajne systemy, lecz trzeba stosować się do wielu zaleceń. Niezmiernie ważne dla zoptymalizowania chłodzenia jest rozmieszczenie w pomieszczeniu zarówno urządzeń IT, jak i elementów infrastruktury chłodzenia w taki sposób, aby uniemożliwić tworzenie się punktów (hotspot) o znacznie wyższej niż średnia temperaturze. Najlepiej urządzenia lokować w rzędach, ograniczając tym samym zjawisko mieszania się powietrza zimnego z powrotnym (ogrzanym). Stosowanie chłodzenia zorientowanego na rzędy zwiększa efektywność poprzez ukierunkowanie chłodzenia na urządzenia, które tego wymagają. Umieszczenie klimatyzatorów w pobliżu serwerów (źródeł ciepła) pozwala na skrócenie drogi powietrza pomiędzy urządzeniem chłodzącym a źródłem ciepła, co zwiększa sprawność i dostępność całego sytemu teleinformatycznego. Poprzez skrócenie drogi czynnika chłodzącego pomiędzy klimatyzatorem a obciążeniem uzyskuje się:

• ograniczenie zjawiska mieszania zimnego powietrza z gorącym powietrzem powrotnym

• efektywniejsze chłodzenie urządzeń (zwiększona temperatura powietrza powrotnego)

• chłodzenie zorientowane na poszczególne urządzenia, co zapewnia reakcje na aktualne zapotrzebowanie

Zobacz również:

  • AI ma duży apetyt na prąd. Google znalazł na to sposób
  • AI a DC - oto jest wyzwanie
  • Nowe DC Atmana

• zmniejszenie zużycia energii przez wentylatory.

Zalecenia według Gartner

Sprawdzić stan podniesionej podłogi i zidentyfikować w niej wszystkie niepotrzebne otwory, które należy następnie zlikwidować lub uszczelnić.

W szafach zapełnionych tylko w części sprzętem należy instalować specjalne panele maskujące, dzięki którym tłoczone do szafy powietrze nie będzie ulegało recyrkulacji.

Należy usunąć niepotrzebne elementy, które przeciwdziałają przepływowi powietrza chłodzącego.

Szafy ze sprzętem należy ustawiać tak, aby nie dochodziło do mieszenia się chłodnego powietrza z gorącym.

Zapewnić pełny monitoring temperatury – rozważyć instalację dodatkowych czujników temperatury.

Skontrolować przejścia i kanały do przesyłania oddzielnie gorącego i zimnego powietrza tak, aby te dwa obiegi były od siebie dobrze odseparowane.

Sprawdzić, czy nie jest możliwe ustawienie wyższej temperatury pomieszczenia serwerowni, bez szkody dla pracy sytemu teleinformatycznego.

Zainstalować wentylatory i pompy o regulowanej szybkości obrotów.

Stosować w systemach chłodzenia technologii free-cooling, dzięki czemu w niektórych miesiącach schładzanie jest wspierane przy użyciu powietrza pobieranego z atmosfery.

W miarę możliwości stosować modularny system chłodzenia, który cechuje się adaptacyjnością do aktualnych potrzeb.


TOP 200