Jak ograniczyć straty cieplne w data center

Optymalizacja zużycia energii

Prace mające na celu zmniejszenie zużycia energii rozpoczyna się zwykle od wykonania przeglądu systemów oraz pomiarów rzeczywistej efektywności energetycznej, które są przedmiotem dalszych analiz, na bazie których planuje się podjęcie konkretnych działań. W celu realizacji programu redukcji ilości potrzebnej energii, Gartner Research proponuje użytkownikom centrów danych przegląd systemu chłodzenia i sprawdzenie dziesięciu istotnych czynników, które mogą być przyczyną nieefektywnej pracy systemu.

W ostatnim okresie coraz większą popularnością wśród użytkowników cieszą się usługi audytu (realizowane przez specjalistyczne firmy). Jego zadaniem jest ocena efektywności energetycznej obiektu oraz analiza rozkładu temperatury powietrza w ośrodkach, w celu zoptymalizowania wskaźnika PUE (Power Usage Effectiveness), będącego najpopularniejszym parametrem mówiącym o poziomie efektywności energetycznej. Wykonanie takiego audytu pozwala na zoptymalizowanie działania ośrodka przetwarzania i w konsekwencji obniżenie jego kosztów funkcjonowania. Korzyści płynące z tego typu usługi to oszczędności od 15, aż do nawet 40% kosztów energii zużywanej przez data center. Zgodnie z raportem Gartner Research „How to Save a Million Kilowatt Hours in Your Data Center”, wdrożenie „zielonych” rozwiązań w centrach danych pozwoliłoby zaoszczędzić nawet milion kilowatogodzin energii rocznie.

Zobacz również:

  • AI ma duży apetyt na prąd. Google znalazł na to sposób
  • AI a DC - oto jest wyzwanie
  • Nowe DC Atmana
Jak ograniczyć straty cieplne w data center

TOP 200